FANDOM


ChampionSquare.png

Ion
- the element of the universe
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Fighter,Support Datum vydání: 27.07.2014
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 520 (+40) Mana 270 (+65)
Regen. zdraví 11 (+0.3) Regen. many 4.0 (+0.5)
Síla útoku / AD 49 (+3.1) Brnění / Armor 32 (+4.2)
Rychlost útoku / AS 0.475 (+4.2%) Odolnost vůči magii / MR 40 (+3.5)
Dosah / Range 125 Rychlost pohybu / MS 320

Ion je fanouškovský šampión ze hry League of Legends.

[P] Ionization ({{{nazev}}})

Energie, kterou Ion produkuje, se hromadí v jeho těle vždy 12 vteřin. Pokud je Ionovy uděleno jakékoliv poškození, v době kdy je plně ionizován, pak tato energie expanduje do blízkého okolí Iona, a omráčí tak všechny jednotky v dosahu na dobu 1 sekundy.

[{{{1}}}] Cosmic material ({{{nazev}}})
DOSAH: 1100
CENA: 100 / 105 / 110 / 115 / 120 mana
COOLDOWN: 13 / 12 / 11 / 10 / 9 s

Active:Ion přitáhne vesmírné těleso z orbity, které dopadne do cílové oblasti. Při dopadu odhodí nepřátelské jednotky kousek od epicentra a udělí plošné magické poškozený. Po dopadu se těleso náhle promění v krystal, jež se vznáší ve středu místa dopadu. Po dobu 5 vteřin se rozpadne. Pokud je na krystal v době rozpadu vyvolávána nějaká Ionova schopnost (W,E) pak se krystal nezničí dokud daná schopnost není dokončena. Krystal je nedotknutelný a nezničitelný.

  • Magic Damage: 80 / 120 / 170 / 220 / 280 (+ 30% ability power)
[{{{1}}}] ({{{nazev}}})
DOSAH: 450

ENDERIT: Zapříčiní, že krystal, který dopadne na zem se automaticky promění v Enderit. Ten začne udělovat "true damage" okolním nepřátelským jednotkám.

KRYODIT: Zapříčiní, že krystal, který dopadne na zem se automaticky promění v Kryolit. Ten začne zpomalovat rychlost pohybu okolním nepřátelským jednotkám.

[{{{1}}}] Destabilization ({{{nazev}}})
DOSAH: 900
CENA: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 mana
COOLDOWN: 0 s

Active: Pokud se nachází v blízkosti krystalu, může Ion pomocí mířeného toku energie destabilizovat tento krystal. Ten následně exploduje a udělí magické zranění. Destabilizace transmutovaného krystalu znásobí jeho efektivitu u nepřátel, a proto tento efekt přetrvá u protivníků ještě po zničení samotného zdroje.

  • Magic damage: 50 / 75 / 100 / 130 / 160 (+ 75% ability power)

Passive: Zvyšuje dosah základních útoků.

  • Range of basic attack: + 20 jednotek za každé vylepšení této schopnosti
[{{{1}}}] ({{{nazev}}})
DOSAH: 400

ENDERIT: Pokud je krystal destabilizován, způsobí zasaženým nepřátelům nemoc z ozáření, která uděluje "true damage" ještě po dobu 4 vteřin.

KRYODIT: Pokud je krystal destabilizován, pak jsou nepřátelé v zasažené oblasti zpomaleni ještě po dobu 4 sekund.

[{{{1}}}] Magnetism ({{{nazev}}})
DOSAH: 800
CENA: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mana
COOLDOWN: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 s

Active: Ion se začne exponencionální rychlostí přitahovat k levitujícímu kamenu, přičemž udělí poloviční magické poškození každé jednotce kterou proletí, a zároveň ji odhodí stranou. Při doletu ke kosmickému tělesu se tento levitující krystal nárazem roztříští a udělí magické poškození.

  • Magic Damage: 90 / 120 / 150 / 170 / 200 (+ 20% ability power)

Passive: Pokud je tato schopnost použita, resetuje dobu přebíjení schopnosti "Q". Magnetismus dokáže ovlivnit i samotnou strukturu Iona a zesílit tak účinky transmutace. Pokud je vylepšena transmutace magnetismus způsobí, že se schopnosti Enderitu nebo Kryoditu začnou projevovat v Ionově blízkosti. Enderit Způsobí, že Ion začne udělovat blízkým nepřátelským jednotkám "true damage" každou vteřinu.

[{{{1}}}] ({{{nazev}}})
DOSAH: 300

ENDERIT: Způsobí, že Ion začne udělovat blízkým nepřátelským jednotkám "true damage" každou vteřinu.

KRYODIT: Ion se změní na velmi chladný objekt, který zpomaluje nepřátelské jednotky v jeho blízkosti.

[{{{1}}}] Transmutation ({{{nazev}}})
COOLDOWN: 2 s

Přepnout: Ion dokáže měnit samotnou strukturu všech molekul a atomů. Tato schopnost mu umožní transformovat sebe i obyčejné prvky na hmotu se speciálními vlastnostmi. Účinky Enderitu a Kryoditu se nesčítají s účinky stejného typu krystalu u ostatních schopností.

[{{{1}}}] Enderit ({{{nazev}}})

Active: Ion změní své složení na tajemný rudý křišťál s vysokou radioaktivitou.

  • True Damage: 10 / 20 / 30
[{{{1}}}] Kryodit ({{{nazev}}})

Active: Ion změní své složení na zářivý modrý křišťál s extrémně nízkou teplotou.

  • Slow: 7% / 11% / 15%

Příběh

Název entity: Ion (pojmenován podle ostrova, kde byl objeven)
Složení: (Si 76%, Pt 3%, Na 2%, K 1.9%, F 1.1%, zbylých 15% hmoty je z doposud neznámé horniny)
Váha: 1 446 Kg
Výška: 298 cm
Věk: (NEZNÁMÝ)
Úroveň radiace: Středně vysoká
Místo dopadu: Ionie
Čas dopadu: (NEZNÁMÝ)
Původ: Kosmický prostor
Základní informace: Entita na bázy křemíku schopná měnit svou barvu. Není schopna jazykové řeči, ale umí komunikovat s okolím zapomoci zvukových a barevných projevů. Zároveň je silně ionizovaná, velice nestabilní a nadprůměrně radioaktivní. Tato bytost dokáže samovolně myslet a uvažovat. Rozpozná stav ohrožení a stav bezpečí. Prozatím nejeví žádné nepřátelství vůči našim lidem. Entita také produkuje extremní množstvý energie, kterou dokáže sama ohýbat a tvarovat. K životu nepotřebuje jiný zdroj energie nebo jakoukoliv jinou potravu, je zcela nezávislá a samostatná. Navíc nikdy nespí. Má permanentní bdělí stav.
Další informace: Doposud není známo proč tato entita navštívila náš svět a jaké má cíle. Její síla však může přitahovat další tělesa z vesmíru a měnit dokonce jejich tvar a strukturu. Mohla by tedy být nebezpečná nejen pro nás, ale i pro celou Runeterru. Z těchto důvodů bylo nutné spoutat entitu a podrobit ji náležitému testování v lize, kde bude nadále pozorována a kontrolována.

   

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.