FANDOM


Zilean ShurimaDesertSkin

Zilean na okraji Urtistanu a Shurimské pouště

Urtistan kdysi bývalo velké město za Velkou Bariérou, jižně od Demacie a východně od Shurimské pouště.

PříběhEditovat

Žije zde pár obyvatelů, šampióni žijící o samotě, kteří se usídlili v zatracené a nebezpečné divočině, která se nachází jižně od Velké Bariéry. Většina zdejší krajiny stále vykazuje známky Runových válek. A nic to nedokazuje líp než ruiny Urtistanu. Kdysi prosperující utopická země, dnes nic než kámen a bláto a Hodinová věž, kde sídlil ZileanSquare.png Zilean

Strážce času

Zilean OriginalSkin Ch

Zilean, strážce času

Byl přímo posedlý časem, a tak se nestalo žádným překvapením, že se usadil v městské věži s hodinami. Jak se válečná spoušť přibližovala k jeho domovu, nořil se stále hlouběji do pokusů s magickým tokem času, aby odhalil roušku všech možných budoucností. Doufal, že nalezne mírové řešení. 
ZileanSquare.png Zileanovo očarování nicméně ovlivnilo jeho vnímání času, a když do Urtistanu vtrhl celý kordon temných vyvolávačů-rytířů s tajným posláním, nacházel se v hluboké meditační stázi. Když si svou chybu konečně uvědomil, z Urtistanu už zbyly jen doutnající trosky. Vyvolávači, kteří měli celou zkázu na svědomí, moudře ponechali věž s hodinami nedotčenou, a to ze dvou důvodů. Chtěli se vyhnout tomu, že by upoutali Zileanovu pozornost, a zároveň mu chtěli způsobit utrpení z výčitek nad svým opomenutím.

Kalamanda2

Magie času zastavuje bitvu na Kalamandě

ZileanSquare.png Zileanměl sotva čas uvědomit si smutek nad vzniklými ztrátami, než zjistil, že jeho nebezpečný výzkum měl velmi kruté vedlejší účinky: chronodisplazii. Tato záhadná nemoc mu zaručila nesmrtelnost, ale jeho vědomí oddělila od spojitosti s běžným plynutím času. Teď myšlenkami prochází časem, od jakéhokoli bodu v minulosti po současnost, a není schopen nijak ovlivnit události, které odhalí. Nejtrýznivějším aspektem tohoto prokletí je skutečnost, že Zilean občas vidí Urtistan takový, jakým býval dřív, a zbytek času musí pobývat v jeho opuštěných rozvalinách. Pouze mocná vyvolávací magie, kterou provozují členové Ligy legend, byla schopna tuto nemoc léčit. Zilean se do ní proto zapojil a doufal, že nalezne lék, který mu umožní zachránit svůj lid.

Hodinová věžEditovat

Když se Vel'KozSquare.png Vel'Koz a jeho prázdnorození společnící toulali jižním Valoranem, narazili na ruiny Urtistanu. Vel'Koz jimi byl fascinován, a tak rozložil a analyzoval jednu ruinu, jen aby zjistil, že v ní kdysi byla ukrytá mocná magie. Zabloudil dokonce i do Hodinové věže, kde nalezl velmi pokročilou technologii, takovou, kterou ani on sám ještě nespatřil. Po analýze věže usoudil, že Urtistanci byli schopni manipulovat časem a pouze Zilean, jakožto Urtistanec, to mohl ovládat, jenže odešel. Nyní posedlý tímto věděním se Vel'Koz vydal najít majitele této věže. Nicméně až potom, co zabil svoje společníky.

ZajímavostiEditovat

  • Podle Vel'KozSquare.png Vel'Koze se v hodinové věži ukrývá mocná magie a pokročilá technologie. To je důvodem, proč bylo město napadeno. 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.