FANDOM


Seznam všech důležitých a pracovitých uživatelů na Česko-Slovenské League of Legends Wiki.

Důležití uživatelé

Hodnost Uživatelé Popis
Zakladatel KrPa Stvořitel a hlavní propagátor.
Byrokraté Phate45 Zastupují zakladatele a starají se o chod Wiki.
Správci Alc4tr4zCz

Firabreathes

Starají se o obsah a kontrolu wiki, vytvářejí a editují stránky, pokud jsou špatně přeložené nebo neaktuální.
Chat Moderátoři Starají se o chat.
Ověření Uživatelé Thewarezak Hlídají obsah a aktualitu stránek a jejich editace.

Povýšení jsou rozdávány za aktivní produktivní editaci Wiki. O povýšení můžete zažádat zakladatele na zdi.

Informace

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.