FANDOM


Void Crest icon2
Prázdnota je hrůzostrašné místo, které existuje mimo čas i prostor. Je to místo, kde se kovali živoucí zbraně, jež měly za úkol ukončit dávnou válku. Nikdo už přesně neví, jak Prázdnota vlastně vznikla, ale děsivé pověsti o jejích obyvatelích se objevují napříč celou Runeterrou v každé kultuře, mýtech a povídačkách. Z těch několika roztroušených grimoárů a z vyprávění šílenců, kteří jsou vůbec ještě schopni mluvit, se Prázdnota zdá být nekonečnou říší neomezených možností, kde se potulují poblázněné živoucí stroje ztrápené životem a kde se všude nachází magie, a pohání tak obrovskou mašinerii, která dál produkuje zbraně z masa a kostí. Nikdo se ještě nevrátil v Prázdnoty živý, protože každý smrtelník byl nejspíš pozřen, a tím zapleten do koloběhu zpracovávání.

Na místech, kde se hranice mezi Runeterrou a Prázdnotou tenčí, se nemožné stává normálním. Řeky se zbarvují do sytých barev, květiny voní těmi nejnepředstavitelnějšími vůněmi a bytosti zde prožívají psychedelické zážitky a pociťují přívaly magické energie. Načas se tato místa zdají být plná divů a překypující zázraky, ale brzo se změní v pokřivené a smrtící odrazy toho, čím se zdály být. Pokud se Prázdnotě podaří pohltit dostatek živin pro přežití, může se vyvinout v něco mnohem hrůzyplnějšího a nebezpečnějšího. 

PříběhEditovat

Void Crest icon

Starý znak Prázdnoty

Někteří ho znají jako Venek, jiní jako Neznámo. Většina ho však zná jako Prázdnotu. Je to místo bez času obýváné zdánlivě inteligentními rasami, které se, kvůli důvodům lidskému chápání neznámým, chtějí dostat do ostatních světů. Tato stvoření se pojmenovávájí "Prázdnorození". Podle Vel'KozSquare.png Vel'Koze je to velmi temné místo, on i Cho'GathSquare.png Cho'Gath tvrdí, že runeterrské slunce je pro ně příliš silné. 

Ztracené město Icathia  se zdá být jaksi propojené s Prázdnotou, protože někteří Prázdnorození se tam objevili a dokonce se několika smrtleníkům podařilo čerpat odtamtud sílu Prázdnoty. Smrtelníci, kteří se setkají se sílou Prázdnoty obvykle vykazují jednu z těchto dvou reakcí:

 • Jako MalzaharSquare.png Malzahar, Prorok Prázdnoty se stanou povolnými služebníky, jejichž mysl se přeplní a začnou sloužit temným apokalyptickým silám sálajícím z propasti. V Runeterře se jim říká "Kult Prázdnoty".
 • Jako KassadinSquare.png Kassadin, poutník z Prázdnoty můžou být šokováni a vyburcováni ke snaze předejít zkáze, kterou spatřili. V Runeterře se jim přezdívá "Ochránci".


Void Icathia

Icathia

V historii se dopátráme, že se velmi dávno někteří obyvatelé Runeterry pokoušeli skrze magii vybudovat ochranný val proti Prázdnotě. Nicméně tyto snahy zůstávají dodnes nepodložené.

Dnes víme, žeMalzaharSquare.png Malzahar provádí mnohé rituály, ve kterých se svými následovníky obětuje lidi Prázdnotě. KassadinSquare.png Kassadin se ho pokusil jednou zastavit, ale byl obelstěn a MalzaharSquare.png Malzahar poslal jeho dceru do Prázdnoty.

 • Zdá se, že živá stvoření poslaná do Prázdnoty jsou zdeformována a proměněna do Prázdnorozených stvoření, jako tomu bylo například u Rift Heralda. 

PrázdnorozeníEditovat

Velkoz promo

Prázdnorozený známý jako Vel'Koz

Prázdnorození se velmi liší svou inteligencí a vývojem: Vel'KozSquare.png Vel'Koz a Cho'GathSquare.png Cho'Gath jsou velmi inteligentní (Kha'ZixSquare.png Kha'Zix by také mohl být, ale potřebuje k tomu pozřít jiný živý organismus), zatímco Kog'MawSquare.png Kog'Maw je spíše primitivní (což by mohlo být způsobeno faktem, že je ještě mládě) Rek'SaiSquare.png Rek'Sai je pravěká, nevyvinutá, spíše příbuzná divokým zvířatům. Také jejich hierarchie je velmi rozdílná, například Rek'SaiSquare.png Rek'Sai je královnou svého druhu a obávaná ostatními Prázdnorozenými. Vel'KozSquare.png Vel'Koz je ale nejspíš taktéž někde výše v hierarchickém žebříčku, protože může zabít jiné Prázdnorozené, pokud mu způsobují problémy. 

Všichni známí Prázdnorození mají očividně nějaký hlad, který potřebují uspokojit:

 • Cho'GathSquare.png Cho'Gath se vyžívá ve strachu, chaosu a neřesti.
 • Kha'ZixSquare.png Kha'Zix touží po biologické dokonalosti.
 • Kog'MawSquare.png Kog'Mawovi stačí jídlo, pouze ho ale potřebuje nekonečné množství.
 • Rek'SaiSquare.png Rek'Sai loví ty, jež zabloudí na její territorium. 
 • Vel'KozSquare.png Vel'Koz pátrá po vševědoucnosti.

Známe taktéž dva menší Prázdnorozené, kteří se dají do Runeterry na krátkou dobu povolat.

Voidlings-portal

Náhled do Prázdnoty

Tyto menší Prázdnorozené stvoření jsou  oboje čtyřnohé s nohami podobnými hmyzu. Jejich velikost se nepodobá  žádnému jinému Prázdnorozenému, spíše se vyrovnají minionům,  což naznačuje, že možná nejsou plně dospělí. Domníváme se, že jsou nevyvinutí a nemají žadného pána ani vůdce- nicméně, nejspíše je lze silou donutit poddat se jejich povolatelům. Zdá se že jsou tito Prázdnorození nějakým způsobem navázaní na šampióna, jež je povolal, ať už jim zvýší sílu (Stvoření z Prázdnoty) nebo obranu (Zplozenci Prázdnoty).

Existuje několik ras Prázdnorozených, ale známé jsou pouze dvě: Xer'Sai a Zz'Rot. Xer'Sai volně obývají poušť Sai, rozměrnou pustinu jižně od Shurimy, jejichž teritorium hlídá královna Rek'SaiSquare.png Rek'Sai, jejíž druh je zde také vrcholovým predátorem. Zz'Rot jsou menší čtyřnožci s nestálou anatomií. Také jsou to jediní Prázdnorození, o kterých se ví, jak přišli do Runeterry-skrze portály. Pravděpodobně zbývající Prázdnorození - Cho'GathSquare.png Cho'Gath,Kog'MawSquare.png Kog'Maw,Kha'ZixSquare.png Kha'ZixVel'KozSquare.png Vel'Koz a Baron NashorSquare.png Baron Nashor- jsou také členy jiných druhů.

Maso Prázdnorozených je pro lidi nepoživatelné a rozkládá se po jejich smrti velmi rychle. 

PojmenováváníEditovat

Rozšířené pojmenovávání mezi Prázdnorozenými sestává z jejich unikátního jména smíchaného s poslední slabikou jejich rasy, přičemž se ve středu oddělí apostrofem (například Rek'SaiSquare.png Rek'Sai - její unikátní jméno je 'Rek' a 'Sai' je poslední slabika její rasy [Xer'Sai])

Zajímavosti Editovat

 • Skoro všechna jména Prázdnorozených pocházejí z Shurimy.
 • Ačkoliv nejsou Prázdnorozenými, FizzSquare.png Fizz,IllaoiSquare.png Illaoi a NocturneSquare.png Nocturne mají skin s tématikou Prázdnoty.
 • Baron NashorSquare.png Baron Nashor je také stvoření z prázdnoty.
 • Kromě Kha'ZixSquare.png Kha'Zixe Rek'SaiSquare.png Rek'Sai se zdá, že většina Prázdnorozených byla přinucena se spolčit s ViktorSquare.png Viktorem a jeho Nádhernou evolucí, díky které byly jejich schopnosti ještě zvětšeny, jak to dokazují jejich robotické skiny.
 • Nashor's Tooth.png Nashor's ToothVoid Staff.png Void Staff a Zz'Rot Portal.png Zz'Rot Portal jsou artefakty z Prázdnoty.
 • Je dokázáno, že se ve Freljordu nacházejí portály do Prázdnoty, což naznačuje, že portály mohou být po celém Valoranu , nejen v Shurimě.
 • Všichni Prázdnorození mohou způsobit pravé poškození (kromě Kha'ZixSquare.png Kha'Zixe)
  • Cho'GathSquare.png Cho'Gathův Feast.png Feast dává čisté pravé poškození
  • Kog'MawSquare.png Kog'Mawův IcathianSurprise.png Icathian Surprise dává pravé poškození v posmrtné explozi.
  • Rek'SaiSquare.png Rek'Sain Furious Bite dává pravé poškození při stech bodů Hněvu.
  • Vel'KozSquare.png Vel'Kozův Organic Destruction dává pravé poškození po třech nabytí jeho schopnostmi.
 • Všichni Prázdnorození mají schopnost, která jim nějakým způsobem modifikuje zákládní útok.
 • Všichni šampioni, kteří jsou nějak spojeni s Prázdnotou, něco hromadí.

MédiaEditovat

Kha'Zix League Of Legends Login Screen With Music

Kha'Zix League Of Legends Login Screen With Music

Rek'Sai League Of Legends Login Screen With Music

Rek'Sai League Of Legends Login Screen With Music

Battlecast Prime Cho'Gath League Of Legends Login Screen With Music

Battlecast Prime Cho'Gath League Of Legends Login Screen With Music

Vel'Koz League Of Legends Login Screen With Music

Vel'Koz League Of Legends Login Screen With Music


Podívejte se takéEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.