FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

SyndraSquare.png

Syndra
- temná vládkyně
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Mage, Ranged Datum vydání: 13.9.2012
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 380 (+78) Mana 250 (+50)
Regen. zdraví 5.5 (+0.6) Regen. many 6.9 (+0.6)
Síla útoku / AD 51 (+2.9) Brnění / Armor 15 (+3.4)
Rychlost útoku / AS 0.625 (+2%) Odolnost vůči magii / MR 30
Dosah / Range 550 Rychlost pohybu / MS 330

Schopnosti Editovat

[P] Transcendent (Prostoupení)
Transcendent

Každá z normálních schopností dostane na nejvyšší úrovni bonusový efekt.

[Q] Dark Sphere (Temná sféra)
DOSAH: 800
CENA: 40 / 50 / 60 / 70 / 80 Mana
COOLDOWN: 4 s
DarkSphere

Active: Syndra vyvolá dark sphere na cílovou lokaci, čímž způsobí magic damage všem nepřátelům v oblasti. Spheres zůstanou na 6 sekund v oblasti a mohou být ovlivněny dalšími schopnostmi.

  • Magic Damage: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 60% AP)

Transcendent Bonus: Orby dávají championům 15% bonusové zranění.

  • Magic Damage do šampióna (level 5): 264.5 (+ 69% AP)
[W] Force of Will (Síla vůle)
DOSAH: 925
CENA: 60 / 70 / 80 / 90 / 100 Mana
COOLDOWN: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 s
ForceofWill

Active: Uchopí Dark sphere, nepřátelského miniona nebo neutrální monstrum na 5 sekund. Pokud je uchopena Dark Sphere, její trvání je obnoveno. Nelze uchopit Draka nebo Nashora.

[2] Second cast (Druhé použití)
DOSAH: 950
ForceofWill2

Active: Hodí chycenou věc na určené místo. Zasažení nepřátelé jsou zpomaleni na 1,5 sekundy a zraněni magic damage. Tato schopnost umožňuje vidění, než dopadne.

  • Magic Damage: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+ 70% AP)
  • Slow: 25% / 30% / 35% / 40% / 45%

Transcendent Bonus: Slow ma zvýšenou dobu trvání na 2 sekundy.

[E] Scatter the Weak (Rozprášit slabé)
DOSAH: 650
CENA: 50 Mana
COOLDOWN: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 12 s
ScattertheWeak

Active: Odhodí nepřátele a Dark Sphery v kuželu před Syndrou, způsobí jim magic damage a všem, které zasáhnou. Vzdálenost odhozu je zvýšena, čí blíže je cíl u Syndry. Dark spheres v oblasti působení jsou také odhozeny, všechny nepřátele, které zasáhnou, zraní magic damage a zastunují je na 1,5 sekund.

  • Magic Damage: 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+ 40% AP)
  • Rychlost projektilu: 2500

Transcendent Bonus: Šířka kužele je zvětšena o 50%.

[R] Unleashed Power (Uvolněná energie)
DOSAH: 675
CENA: 100 Mana
COOLDOWN: 100 / 90 / 80 s
UnleashedPower

Active: Přivolá veškerou Syndřinu sílu, čímž způsobí, že všechny aktivní dark spheres přiletí a způsobí magic damage nepřátelským cílům. Unleashed Power kromě položených dark spher využije i 3, které létají nad Syndrou Všechny Dark Spheres zůstanou na zemi na 6 sekund po použití Unleashed Power.

  • Damage za Spheru: 90 / 135 / 180 (+ 20% AP)
  • Minimum Damage (3 spheres): 270 / 405 / 540 (+ 60% AP)
  • Maximum Damage (7 spheres): 630 / 975 / 1260 (+ 140% AP)

Transcendent Bonus: Dostřel je zvětšený o 75.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.