FANDOM


Stat šampióna je číslo, jenž vyjadřuje jeho schopnost, jak může co dělat. Jejich kombinace určí roli v týmu. Je zde 18 oficiálních statistik, které jsou rozděleny do tří kategorií: Offensive (útočné), Defensive (obranné) a Magical (magické).

ÚtočnéEditovat

 • Armor penetration (průbojnost zbroje): Kolik armoru cíle je redukováno během výpočtu physical damage.
 • Attack damage (útočné zranění): Určuje počáteční zranění základního útoku a přepočítává se do některých schopností.
 • Attack speed (rychlost útoku): Rychlost s jakou šampión používá základní útok.
 • Critical strike chance (šance kritického útoku): Procentuální šance že základní útok kriticky udeří a udělí vetší damage.
 • Critical strike damage (zranění kritického útoku): Procentuální damage které se zvýší při kritickém útoku.
 • Life steal (kradení života): Procentuální damage způsobené šampiónovým základním útokem, které se vrátí jako health.
 • Movement speed (rychlost pohybu): Rychlost s jakou se šampión pohybuje po mapě.

ObrannéEditovat

 • Armor (brnění): Používá se při výpočtu redukce damage ze základních útoků a schopností způsobujících physical damage.
 • Health (životy): Celkový možný damage, který šampión vydrží než zemře.
 • Health regeneration (regenerace životů): Počet životů, které se šampiónovi samy obnoví.
 • Magic resistance (magická odolnost): Používá se při výpočtu redukce damage ze základních útoků a schopností způsobujících magic damage.
 • Tenacity (houževnatost): Procentuální redukce, trvání crowd control efektů na šampióna.

MagickéEditovat

 • Ability power (síla schopností): Přepočítává se do některých schopností.
 • Cooldown reduction (redukce znovunabití): Procentuální redukce času, než se použitá schopnost šampióna znovu nabije.
 • Magic penetration (magická průbojnost): Kolik Magic resistance cíle je redukováno během výpočtu magic damage.
 • Spell vamp (kouzelnický vampirismus): Procentuální damage způsobené šampiónovým magic nebo true základním útokem nebo schopností, které se vrátí jako health.

Ceny schopnostíEditovat

 • Mana (magická energie): Maximální mana použitelná pro kouzlení schopností šampiónů.
 • Mana regeneration (regenerace magická energie): Počet many, která se šampiónovi sama obnoví.
 • Energy (energie): Maximální energie použitelná pro kouzlení schopností šampiónů.
 • Energy regeneration (regenerace energie): Počet energie, která se šampiónovi sama obnoví.
 • Ferocity (dravost): Regeneruje se základními útoky nebo ultimátní schopností, spotřebovává se na vylepšení schopností.
 • Fury (zuřívost): Regeneruje se základními útoky nebo některými schopnostmi, spotřebovává se na vylepšení nebo použití schopností.
 • Heat (teplota): Schopnosti způsobují ohřátí. Při 50 se vylepší schopnosti a při 100 dostane šampión silence a jeho základní útoky způsobují magic damage.
 • Někteří šampióni mají schopnosti zadarmo a nic neplatí.
 • Někteří šampióni platí za schopnosti životy.
 • Vse

Zvýšení statistik (statů)Editovat

Všichni šampióni začínají ve hře s určitým počtem attack damage, attack speed, armor, health, health regeneration a statem na používání schopností. Tyto hodnoty jsou brány základní u každého šampióna. Každý pak s novým levelem získají určitou hodnotu navíc. Všechny tyto základní a za level statistiky jsou unikátní a hrají velkou roli ve vyvážení šampióna.

Dva staty, které se různí od předchozích, jsou movement speed a magic resistance. Každý šampión má unikátní základní movement speed, která se s levelem nezvyšuje. Každý šampión začíná hru s 30 magic resistance. Tento stat se avšak zvyšuje jen některým šampiónům, pokud je šampión hodnocen jako ranged nebo tank, tak se jim magic resistance nezvyšuje.

Všechny ostatní staty mají nulovou hodnotu a můžou být zvýšeny několika způsoby. A to zahrnuje: runy, masteries, předměty, a aury. Někteří šampióni mají schopnosti, které jim zvýší staty jako např. (Riposte.png Riposte (pasivně) (DesperatePower.png Desperate Power (aktivně) nebo Savagery.png Savagery (po určité akci).

PoznámkyEditovat

 • Na wiki jsou u šampiónů zobrazeny základní staty (před levelem 1) a v závorce staty za level.
 • Nejdůležitější staty se zobrazují u šampiónů vedle avataru ve hře nebo když si jej označíte - v levém horním rohu. Speciálně healthy a mana/ostatní zdroje schopností se zobrazují vedle avatarů nebo přímo na herní ploše pod jménem.
 • Někdy Riot používá pojem Spell Penetratio, což je vlastně Magic penetration.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.