FANDOM


!OUTDATED!

Double-Edged Sword: Nablízko: Zvyšuje udělené zraněni o 2% a přijmuté zranění o 1%. Nadálku: Zvyšuje udělené zraněni o 1,5% a přijmuté zranění o 1,5%.Fury: Získáš 1,25/2,5/3,75/5 % attack speed.Sorcery: Získáš 1,25/2,5/3,75/5 % cooldown reduction.Butcher: Základní útok a jedno-cílové schopnosti udělí 2 bonus true damage do minionů.To nepůsobí na plošné zranění a zranění během času.Expose Weakness: Zranění nepřítele schopnosti zvýší spojenckým šampiónům zranění do toho nepřítele o 1% po další 3 sekundy.Brute Force: Získáš 4/7/10 Attack Damage na levelu 18 (0,22/0,39/0,56 AD za level).Mental Force: Získáš 6/11/16 Ability Power na levelu 18 (0,33/0,61/0,88 AP za level).Feast: Zabití jednotky ti obnoví 3 healthy a 1 manuSpell Weaving: Zranění nepřátelského šampióna základním útokem ti zvýší zranění udělené schopnostmi o 1%. Maximálně 3%.Martial Mastery: Získáš 4 attack damage.Arcane Mastery: Získáš 6 ability power.Executioner: Zvyšuje udělené zranění o 5% do nepřátelských šampiónů s healthy pod 20/35/50 %.Blade Weaving: Zranění nepřátelského šampióna schopností ti zvýší zranění základního útoku o 1%. Maximálně 3%. To se nemůže spustit vícekrát než jednou za sekundu.Warlord: Zvyšuje tvůj bonus attack damage o 2/3,5/5 %.Archmage: Zvyšuje tvoje ability power o 2/3,5/5 %.Dangerous Game: Zabití šampióna ti obnoví 5% tvých chybějících healthů a many.Frenzy: Po způsobeném kritického útoku získáš 5% attack speedu po 3 sekundy. Maximálně 15%.Devastating Strikes: Získáš 2/4/6 % armor a magic penetration.Arcane Blade: Tvé základní útoky udělují bonus magic damage rovný 5% tvých ability power.Havoc: Zvýší udělené zranění o 3%.Season 4 Offense

Talenty (Masteries anglicky) jsou vývojové stromy schopností jednotlivých summonerů. Zde soustřeďují intenzivní magický tréning do tří kategorií. Některé talenty vyžadují i znalost předchozích talentů a je jen potřebnou úroveň znalostí. Jak summoner získává s levely sílu, odemyká se mu více talentových bodů. Talenty nejsou napevno zasazené jako v kamenu, můžete si je změnit. Bud je všechny zrušíte tlačítkem Return Points nebo si jednotlivé talenty odeberete pravým kliknutím.

Vývojové stromyEditovat

Jsou tři typy:

Talentové stránkyEditovat

Byly přidány v patchi V1.0.0.118b. Maximálně můžete mít 20 stránek, podobně jako runových stránek. Talentové stránky si vybíráte při výběru šampiónů. Stránky jsou nezávislé a můžete si je přejmenovat.

Block: Redukuje příchozí zranění od základních útoků šampiónů o 1/2.Recovery: Získáš 1/2 health regenerace za 5 sekund.Enchanted Armor: Zvyšuje tvůj bonus armor a magic resistance o 2,5/5 %.Tough Skin: Redukuje utržené zranění od monster o 1/2. To nepůsobí na linkové miniony.Unyielding: Nablízko: Redukuje všechno příchozí zranění od šampiónů o 2. Nadálku: Redukuje všechno příchozí zranění od šampiónů o 1.Veteran Scars: Získáš 12/24/36 healthů.Bladed Armor: Když tě zasáhne základní útok monstra, tak útočící monstrum začne krvácet, udělí mu zranění rovné 1% jeho aktuálních healthů každou sekundu. To nepůsobí na linkové miniony.Oppression: Redukuje utržené zranění o 3% od nepřátel, jenž mají postihnutý pohyb (slow/snare/taun/stun atd.).Juggernaut: Zvyšuje maximum healthů o 3%.Hardiness: Získáš 2/3,5/5 armoru.Resistance: Získáš 2/3.5/5 magic resistu.Perseverance: Regeneruješ 0,35/0,68/1 % chybějících healthů každých 5 sekund.Swiftness: Redukuje účinnost slowu o 10%.Reinforced Armor: Redukuje zranění utržené z kritických útoků o 10%.Evasive: Redukuje zranění utržené z plošného magic damage o 4%.Second Wind: Zlepšuje sebeléčbu/health regen/lifesteal a spellvamp o 10% pokud máš pod 25% healthů.Legendary Guardian: Získáš 1/2/3/4 armoru a 0,5/1/1,5/2 magic resistu za každého blízkého nepřátelského šampióna.Runic Blessing: Začneš hru se štítem za 50 healthů. Tento štít se obnoví pokaždé, když obživneš.Tenacious: Redukuje trvání crowd control efektů o 15%.Season 4 Defense

DosazováníEditovat

Každý level si summoner odemkne jeden talentový bod. Maximum bodů je stejný jako maximální level a to 30. Do každého talentu jde vložit alespoň jeden bod a do každého vývojového stromu lze přidat minimálně 33 bodů, takže jednotlivé stromy nelze nikdy zaplnit. Body tedy přiřazujeme podle potřeb jednotlivého šampióna, run, summoner kouzel a společníků v týmu.

Velká většina talentů vyžaduje určitý počet dosazených bodů ve svém vývojovém stromu. Při posunu na další řádek potřebujete 4 body dosazené v předchozím. Aby jste dosáhli nejlepšího talentu ve stromě, potřebujete mít dosazených 20 bodů.

Některé talenty vyžadují i body v určitých předchozích talentech. Tyto talenty jsou pak propojeny šedou linkou. Tyto spojené talenty si jsou navzájem prospěšné.

Phasewalker: Redukuje dobu kouzlení Recallu o 1 sekundu. Na Dominionu redukuje dobu kouzlení Improved Recallu o 0,5 sekundy.Fleet of Foot: Získáš 0,5/1/1,5 % movement speedu.Meditation: Získáš 1/2/3 mana regenerace za 5 sekund.Scout: Zvyšuje dosah kouzlení ward a trinketů o 15%.Summoner's Insight: Redukuje cooldown Summoner kouzel o 4/7/10 %.Strength of Spirit: Získáš health regeneraci za 5 sekund rovnou 0,3% tvé maximální many.Alchemist: Zvyšuje trvání potionů a elixirů o 10%.Greed: Získáš 0,5/1/1,5 goldů za 10 sekund.Runic Affinity: Prodlužuje trvání shrinů/reliců a neutralních buffů o 20%.Vampirism: Získáš 1/2/3 % life stealu a spell vampu.Culinary Master: Tvé health potiony jsou vylepšeny v Total Biscuits of Rejuvenation, ty zregenerují bonusových 20 healthů a 10 many okamžitě po konzumaci.Scavenger: Získáš 1 gold pokaždé, když blízký spojenec na lince zabije miniona.Wealth: Získáš 40 bonusových goldů na začátku hry.Expanded Mind: Zvyšuje maximum many o 2/3,5/5 %.Inspiration: Získáš 5/10 zkušeností každých 10 sekund, pokud jsi poblíž spojeckého šampióna s vyšším levelem.Bandit: Nablízko: Získáš 15 bonus goldů, když zabiješ šampióna nebo asistuješ. Nadálku: Získáš 3 bonus goldy, když je nepřátelský šampión napaden. To nelze spusti vícekrát než jednou za 5 sekund.Intelligence: Získáš 2/3,5/5 % cooldown reduction a 4/7/10 % redukci cooldownů předmětů s aktivním efektem.Wanderer: Získáš 5% bonus movement speedu pokud jsi mimo boj.Season 4 Utility
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.