FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Jelikož je Soraka léčitelka obdařená mocí samotných hvězd, jsou jejímu srdci blízká všechna živá stvoření. Kdysi obývala svět bohů, své nesmrtelnosti se však vzdala a sestoupila na svět smrtelníků. A nedopřeje si pokoje, dokud nezmizí veškeré zlo, jež ohrožuje Valoran.

Soraka žila celá staletí v jednom posvátném háji, kde léčila všechny zraněné či nemocné, kteří vyhledali její pomoc. Jednoho dne přišel do jejího hájku i muž jménem Warwick. Prosil ji, ať uzdraví jeho ženu, která ležela bez života v jeho náručí. Jeho zoufalství nenechalo Soraku chladnou. Na záchranu manželky již bylo pozdě, ale nabídla mu alespoň, že jej zbaví bolesti z této ztráty. Warwick se však svého zármutku nechtěl zbavit a z hájku utekl. Později se k ní však začal vracet a naslouchal jejím radám. Soraka cítila, že se mezi nimi začíná vytvářet jisté pouto. Jednoho dne jí Warwick sdělil, že našel muže, který jeho ženu zavraždil. Věřil, že pomsta jej zbaví bolesti jednou provždy - a pokud by měl zemřít, alespoň by našel věčný klid. Soraka jej žádala, ať si to rozmyslí, Warwick na ni však nedbal a odešel z jejího lesíka. Hlasy hvězd Soraku varovaly, aby za ním nechodila, ona to však nemohla nechat jen tak být.

Poprvé se vydala na cestu do světa smrtelníků a brzy našla Warwicka zoufale se bránícího proti skupině nepřátel. Snažila se jej léčit, ale za každou ránu, kterou mu zacelila, mu protivníci způsobili dvě další. Soraka si uvědomila, že pokud chce svého přítele zachránit, musí se zapojit přímo do samotného boje. Hvězdy v její mysli na ni zoufale křičely a varovaly ji, že své síly nesmí použít ke způsobení žádné újmy. Nedbala na ně a udeřila na útočníky zábleskem jasného světla. Zmocnila se jich hrůza a s očima zakrytýma před nadpozemskou září uprchli z boje. Soračina božská podstata jako mávnutím kouzelného proutku zmizela a hvězdy umlkly: za svůj prohřešek se stala smrtelnicí. I nadále v sobě cítila moc hvězd, už k ní však nepromlouvaly. Nelitovala však - byla ráda, že je Warwick v bezpečí. Jala se tedy ošetřovat jeho četné rány. V tu chvíli tento muž, jehož považovala za svého přítele, tasil nůž a zabořil jí ho do hrudi. Soraka si uvědomila, že ji obelhal; všechno to byla jedna velká propracovaná lest. Jeho zrada ji zaplavila mohutnou vlnou ponížení. Opět na svou pomoc povolala moc hvězd, sežehla jeho kůži a proklela jej za tu krutost a zákeřnost. Zavyl nesnesitelnou bolestí a uprchl; Soraku ponechal jejímu osudu. Její život se změnil, dostal však nový smysl, který jí dodával sílu. Už nebyla připoutána k jednomu místu, a tak se vydala na pouť do světa smrtelníků a přísahala, že bude léčit všechny zraněné a ochraňovat bezbranné.

„Kvůli krutosti jednoho člověka nebudu slepá k utrpení mnoha ostatních.“

Soraka, Dítě hvězd z Ionie, byla první svého druhu. Mnozí už pronikly do bohatých magických sil Valoranu, avšak ona první pronikla do magických sil samotného Kosmu - nebeského moře, ve kterém se podle domněnek vznaší Runeterra spolu s ostatními světy. Zatímco kouzelníci Runeterry jsou omezeni ohromující, ale přesto konečnou silou run, někteří se již snažili zajít dále. Proniknutí až za pozemské nebe Runeterry umožnilo Sorace přivolávat energii hvězd a vyvíjet se až za hranice svého druhu. Tato energie neobyčejně změnila její vzhled, a proto je nyní známa jako Dítě hvězd.

Soraka kdysi bývala nadčlověk, nechala se však ovládnout nejprimitivnější emocí a poklesla zpět. Warwick, žoldácký alchymista ve službách Noxusu, mučil a zabíjel lidi, kteří byli pod ochranou Soraky těmi nejohavnějšími způsoby. Pro všechna strašná zvěrstva, která geniální alchemista bez výčitek vykonával se stal časem mezi lidmi Ionie známý jako "Smrtitvůrce". Jak Noxianské vraždění a teror postupovalo přes země Soraky, nezastavitelný hněv a nenávist vzplály v jejím srdci. S použitím moci nebes uvalila na Warwicka strašlivou a věčnou kletbu, která přeměnila muže na divoké a vraždící vlčí monstrum. Za tuto osudovou chybu ztratila Soraka většinu její moci,musela obětovat svojí nadlidskou podobu a v okamžiku se vrátila ve svém vývoji o několik let nazpět. I přesto zůstala hrdinou Ionie a rozhodla se připojit k Lize Legend s nadějí v nalezení způsobu ke zvrácení kletby a očištění sebe sama v očích hvězd.

"Krutost jedince mě neoslepí od strádání mnohých."
Soraka

Soraka, Hvězdné dítě Ionie, byla první svého druhu. Třebaže se mnozí dokáží napojit na magické energie Valoranu, ona byla první, kdo se dokázal napojit na magii kosmu. Dosahujíc dál než se rozprostírá zemský povrch se Sorace povedlo probudit sílu hvězd, a bylo jí umožněno vyvíjet se tak mnohem dále než jí podobní. Až do momentu, kdy se nechala ovládnout svými primitivními emocemi. Warwick, nájemný chemik ve službách Noxu, stál za nepopsatelným trápením a smrtí mnoha ze Soračina lidu. Prostoupil jí nezastavitelný vztek a nenávist a proklela muže v příšeru. Soraka kvůli tomu přišla o část svojí síly a okamžitě se vrátila zpět v evolučním vývoji. Přestože je stále šampionem Ionianského lidu, přidala se k Lize Legend v naději, že odstraní kletbu a ospravedlní se v očích hvězd.

"Ačkoli upadla v nemilost, je Soraka přesto odhodlaná být opět zajedno s hvězdami."

Přátelé: Master Yi

Nepřátelé: Warwick, Karthus


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.