FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

SorakaSquare.png

Soraka
- dítě hvězd
Cena: 450 IP / 260 RP
Role: Support, Mage Datum vydání: 21.2.2009
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 398 (+78) Mana 240 (+60)
Regen. zdraví 4.5 (+0.7) Regen. many 6.8 (+0.65)
Síla útoku / AD 48.8 (+3) Brnění / Armor 17 (+3.8)
Rychlost útoku / AS 0.625 (+2.14%) Odolnost vůči magii / MR 30
Dosah / Range 550 (na dálku) Rychlost pohybu / MS 325

Schopnosti Editovat

Všechny Soračiny schopnosti se kouzlí 0,5 sekundy a nezruší předchozí Soračiny rozkazy.

[P] Luminary (Posvěcení)
DOSAH: 2500
Luminary

Soraka získá 70% bonus movement speed pokud se pohybuje ke spojeneckému šampiónovi s healthy pod 40% jeho maxima a není v dosahu schopnosti Astral Infusion.png Astral Infusion.

[Q] Starcall (Svolání hvězd)
CENA: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 Mana
COOLDOWN: 7 / 6.5 / 6 / 5.5 / 5 s
Starcall

Active: Soraka přivolá hvězdu do cílové lokace, nepřátelé stojící v oblasti při dopadu dostanou magic damage. Dopad Starcallu trvá déle, čím je schopnost vykouzlena dále od Soraky.

 • Magic Damage: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 35% AP)

Nepřátelé ve středu dopadu získají o 50% větší zranění a slow na 2 sekundy.

 • Max. Magic Damage: 105 / 165 / 225 / 285 / 345 (+ 52.5% AP)
 • Slow: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 %
[W] Astral Infusion (Astrální síla)
DOSAH: 450
CENA: 10% Max. Healthy  + 20 / 25 / 30 / 35 / 40 Mana
COOLDOWN: 4 / 3.5 / 3 / 2.5 / 2 s
Astral Infusion

Passive: Každý nepřítel zasažený schopností Starcall.png Starcall vyléčí Soraku základní hodnotou, tato hodnota se zvyšuje o 1% za každé 1% chybějících healthů Soraky.

 • Léčba: 25 / 35 / 45 / 55 / 65 (+ 40% AP)
 • Max. léčba: 50 / 70 / 90 / 110 / 130 (+ 40% AP)

Active: Soraka požehná spojenecké jednotkace, obnoví jí healthy. Astral Infusion nemůže Soraka použít na sebe a nemůže být použit, pokud má pod 5% svých max. healthů.

 • Léčba: 110 / 140 / 170 / 200 / 230 (+ 60% AP)
[E] Equinox (Rovnodennost)
DOSAH: 925
CENA: 70 Mana
COOLDOWN: 18 / 17 / 16 / 15 / 14 s
Equinox

Active: Soraka vytvoří zónu do cílové oblasti po 1,5 sekundy, nepřátelé stojící v zóně dostanou magic damage a silence, dokud z oblasti neodejdou. Na konci trvání zóny jsou všichni šampióni uvnistr zarootováni po několik sekund a dostanou dodatečné magic damage.

 • Počáteční Magic Damage: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 40% AP)
 • Dodatečný Magic Damage: 70 / 110 / 150 / 190 / 230 (+ 40% AP)
 • Celkový Magic Damage: 140 / 220 / 300 / 280 / 460 (+ 80% AP)
 • Trvání Rootu: 1 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2
[R] Wish (Přání)
DOSAH: Celá mapa
CENA: 100 Mana
COOLDOWN: 160 / 145 / 130 s
Wish

Active: Soraka zvolá ke hvězdám a obnoví HP všem spojeneckým šampiónům na bitevním poli. Schopnost zasáhne i nezacílitelné šampióny.

 • Léčba: 150 / 250 / 350 (+ 55% AP)

Wish má o 50% zvýšenou léčbu na spojeneckých šampiónech pod 40% jejich max. healthů.

 • Max. léčba: 225 / 375 / 525 (+ 82.5% AP)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.