Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh

Sona své rodiče nikdy nepoznala. Nalezli ji jako novorozeně na prahu Ioniánského sirotčince, společně se starověkým hudebním nástrojem v překrásné schránce neznámého původu. Chovala se neobvykle dobře, vždy byla tichá a ochotná. Její opatrovkyně si byly jisté, že rychle nalezne nový domov. Brzy však vyšlo najevo že její výjimečná povaha je ve skutečnosti dána neschopností promluvit, ani vydat jakýkoliv zvuk.V sirotčinci zůstala celé dětství a němá pozorovala jak ji míjí potenciální zájemci o její adopci. Během této doby se její opatrovnice pokoušeli mnohokrát prodat její neobvyklý nástroj dychtivým kupcům, ale pokaždé se z nejrůznějších důvodů opět objevil před dveřmi sirotčince.

Jakmile se o jejím nástroji doslechla Lestara Buvelle, bohatá žena z Demácie, okamžitě vyplula do Ionie. Když ji ho opatrovnice ukázali, beze slova vstala a došla před dveře Sonina pokoje. Bez zaváhání Sonu adoptovala a sirotčinci zanechala štědrý dar za její nástroj. Pod Lestařiným vedením objevila Sona silné spojení mezi ní a jejím nástrojem, který Lestara nazývala 'etwahl'. Na svůj nástroj dokázala zahrát úžasné melodie, které rozechvívaly srdce všech posluchačů. Během několika měsíců už vystupovala před vyprodaným hledištěm. Svými melodiemi dokázala bez námahy ovládat náladu posluchačů. A to vše bez jediné zapsané noty. V tajnosti objevila mocné a smrtelné vlastnosti etwahlu. Jeho vibrace dokázala usměrnit tak, že doslova rozřezávaly vzdálené objekty. Tuto disciplínu potají trénovala, dokud nedosáhla mistrovství. Když se cítila připravená, odešla na jediné místo kde mohla své umění předvést: Vstoupila do Ligy.

"Její melodie vám zasáhne duši a její mlčení vám rozerve tělo."
 Jericho Swain, po shlédnutí jejího koncertu


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.