FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

SonaSquare.png

Sona Buvelle
- mistryně strun
Cena: 3150 IP / 790 RP
Role: Ranged, Recommended, Support Datum vydání: 20.9.2010
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 340 (+70) Mana 265 (+45)
Regen. zdraví 4.5 (+0.55) Regen. many 7.0 (+0.65)
Síla útoku / AD 47 (+3) Brnění / Armor 6 (+3.3)
Rychlost útoku / AS 0.644 (+2.3%) Odolnost vůči magii / MR 30
Dosah / Range 550 Rychlost pohybu / MS 330

Schopnosti Editovat

Aktivace Soniny základní schopnosti vytvoří unikátní auru o poloměru 350 jednotek, která vydrží 3 sekundy a nastaví 0,5 sekundový cooldown na ostatní základní schopnosti. Trvání aury je zvýšeno o 0,5 sekundy za každého spojeneckého šampióna, který vkročí do oblasti aury až do maxima 5 sekund.

[P] Power Chord (Siloakord)
PowerChord

Po vykouzlení 3 schopností udělí další Sonin základní útok 13 / 20 / 27 / 35 / 43 / 52 / 62 / 72 / 82 / 92 / 102 / 112 / 122 / 132 / 147 / 162 / 177 / 192 (+ 20% AP) bonus magic damage s dodatečným efektem, ten záleží na poslední použité schopnosti.

[Q] Hymn of Valor (Hymna chrabrosti)
DOSAH: 650
CENA: 45 / 50 / 55 / 60 / 65 mana
COOLDOWN: 8 s
HymnofValor

Active: Sona vyšle záblesky zvuku, které udělí magic damage dvěma nejbližším nepřátelům v dosahu 650 jednotek, upřednostňuje šampióny.

  • Magic Damage: 40 / 80 / 120 / 160 / 200 (+ 50% AP)

Aura: Sona a spojenci zasažení aurou Hymn of Valor získají bonus magic damage při dalším základním útoku během dalších 3 sekund. Hodnota zranění je zvětšena o 10 za každý level Crescendo.png Crescendo.

  • Magic Damage při zásahu: 40 / 50 / 60 / 70 / 80 (+ 10 / 20 / 30) (+ 25% AP)

Power Chord Charged Power Chord - Staccato: Pokud je tato schopnost použita jako poslední, nabitý Power Chord udělí 50% bonus damage.

[W] Aria of Perseverance (Árie vytrvalosti)
DOSAH: 1000
CENA: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mana
COOLDOWN: 10 s
AriaofPerseverance

Active: Sona vyléčí sebe a nejvíce procentuálně zraněného spojeneckého šampióna. Léčba je zvýšena o 1% za každé 1% chybějících healthů cíle.

  • Léčba: 25 / 45 / 65 / 85 / 105 (+ 20% AP)
  • Maximální Léčba: 50 / 90 / 130 / 170 / 210 (+ 40% AP)

Aura: Sona a spojenci zasažení aurou Aria of Perseverance získají štít po 1,5 sekundy. Síla štítu je zvětšena o 10 za každý level Crescendo.png Crescendo.

  • Síla štítu: 40 / 60 / 80 / 100 / 120 (+ 10 / 20 / 30) (+ 20% AP)

Power Chord Charged Power Chord - Diminuendo: Pokud je tato schopnost použita jako poslední, nabitý Power Chord zredukuje odchozí zranění cíle o 20% (+ 2% za 100 AP) po 3 sekundy.

[E] Song of Celerity (Píseň rychlosti)
DOSAH: 1000
CENA: 65 mana
COOLDOWN: 12 s
SongofCelerity

Active: Sona získá vysoký bonus movement speed po 3 sekundy, který se postupně snižuj do hodnoty bonusu aury. Bonus movement speed je zvýšen o 2% za každý level Crescendo.png Crescendo a trvání je prodlouženo o 0,5 sekundy za každého spojeneckého šampióna zasaženého aurou.

  • Vlastní Bonus Movement Speed: 13 / 14 / 15 / 16 / 17 % (+ 2 / 4 / 6%) (+ 7.5% za 100 AP)

Aura: Sona a spojenci zasažení aurou Song of Celerity získají bonus movement speed po 1.5 seconds. Bonus movement speed je zvětšena o 2% za každý level Crescendo.png Crescendo.

  • Aura Bonus Movement Speed: 10 / 11 / 12 / 13 / 14% (+ 2 / 4 / 6%) (+ 3.5% za 100 AP)

Power Chord Charged Power Chord - Tempo: Pokud je tato schopnost použita jako poslední, nabitý Power Chord slowne cíl o 40% (+ 4% za 100 AP) po 2 sekundy.

[R] Crescendo (Crescendo)
DOSAH: 1000
CENA: 100 / 150 / 200 mana
COOLDOWN: 140 / 120 / 100 s
Crescendo

Passive: Každý level zlepšuje Sone aura bonusy a vlastní bonus SongofCelerity.png Song of Celerity.

Active: Sona zahraje svůj nejmocnější akord, čímž přinutí nepřátelské šampióny v linii tančit (stun) na 1,5 sekundy a způsobí jim magic damage.

  • Magic Damage: 150 / 250 / 350 (+ 50% AP)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.