FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

SionSquare.png

Sion
- nemrtvý kolos
Cena: 1350 IP / 585 RP
Role: Fighter, Tank Datum vydání: 21.2.2009
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 420 (+70) Mana 200 (+45)
Regen. zdraví 7.5 (+1) Regen. many 7 (+0.6)
Síla útoku / AD 53 (+4) Brnění / Armor 18 (+3)
Rychlost útoku / AS 0.625 (+1.2%) Odolnost vůči magii / MR 30 (+1.25)
Dosah / Range 150 (na blízko) Rychlost pohybu / MS 345

Schopnosti Editovat

[P] Glory in Death (Slavná smrt)
Glory in Death

Když je Sion smrtelně zasažen, stane se na kratičkou chvíli nezacílitelným a pak propadne posmrtnému záchvatu zuřivosti, obnoví si 100% healthů a začne ztrácet procenta jeho maximálních healthů za sekundu. Sion se může volně pohybovat a útočit během této doby, získá 100% lifestealu, může útočít 1,75 attack speedem a způsobuje dodatečné zranění rovné 10% maximálních healthů jeho cíle jako on-hit physical damage (maximální zranění proti monstrům je 75). Jakmile mu dojdou všechny healthy, žemře.

Navíc Sion získá schopnost Death Surge na všechny svých naučených schopnostech.

[2] Death Surge (Nával smrti)
STATICKÝ COOLDOWN: 100
Death Surge

Active: Sion získá 50% bonus movement speed, který se snižuje po 1,5 sekundy. Cooldown schopnosti je vždy nabit při smrtelném zásahu a Sion jej může vždy aspoň jednou použít.

[Q] Decimating Smash (Ničivý úder)
DOSAH: ?
CENA: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 mana
COOLDOWN: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 s
Decimating Smash

Active - První použití: Sion začne schopnost nabíjet, tím si zvyšuje zranění schopnosti po 2 další sekundy. Pokud je nabíjení přerušeno CC, je cooldown schopnosti redukován.

Active - Druhé použití: Sion udeří svojí sekyrou do země, udělí physical damage v oblasti před ním a mírně slowne zasažené nepřátele. Pokud nabíjej tuto schopnost alespoň 1 sekundu, zasažení nepřátelé budou vyhozeni a zastunování po 1,25 sekundy, maximálně však 2,25 sekundy při maximálním nabití schopnosti. Minioni dostanou pouze 60% zranění.

  • Min. Physical Damage: 20 / 40 / 60 / 80 / 100 (+ 60% AD)
  • Max. Physical Damage: 60 / 120 / 180 / 240 / 300 (+ 180% AD)
[W] Soul Furnace (Výheň duší)
DOSAH: 550
CENA: 70 / 75 / 80 / 85 / 90 mana
COOLDOWN: 13 s po zničení štítu s
Soul Furnace

Passive: Pokaždé, když Sion zabije nějakou jednotku, získá 2 bonusové healthy k maximálním healthům. Pokud zabije velké monstrum nebo šampióna, získá 8 healthů.

Active: Sion kolem sebe vytvoří štít, který pohltí zranění až po 6 sekund. Pokud nebyl štít zničen, může po 2 sekundách znovu použít schopnost k odpálení štítu, udělí magic damage všem blízkým nepřátelům. Bonus damage z maximálních healthů cíle je omezen na 400 proti minionům a monstrům. Štít exploduje sám po 6 sekundách, pokud je do této doby aktivní. Detonace aktivací této schopností nezruší žádnou jinou aktivní schopnost.

  • Síla štítu: 30 / 55 / 80 / 105 / 130 (+ 40% AP) (+ 10% maximum healthů)
  • Magic Damage: 40 / 65 / 90 / 115 / 140 (+ 40% AP) (+ 10 / 11 / 12 / 13 / 14% max healthů cíle)
[E] Roar of the Slayer (Zabijákův řev)
DOSAH: ?
CENA: 25 mana
COOLDOWN: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 s
Roar of the Slayer

Active: Sion zakřičí ve zvoleném směru, udělí magic damage první zasažené nepřátelské jednotce, slown ji a zmenší ji armor o 20% po 2,5 sekundy.

  • Magic Damage: 70 / 105 / 140 / 175 / 210 (+ 40% AP)
  • Slow: 40 / 45 / 50 / 55 / 60%

Pokud cíl není šampión, tak je cílová jednotka odhozena o ? jednotek, udělí 150% zranění všem zasaženým jednotkám, kterými projde, a stejný slow po 2,5 sekundy. Minioni a mostra nemůžou být odhozeni za terén.

  • Zvýšené zranění: 105 / 157.5 / 210 / 262.5 / 315 (+ 60% AP)
[R] Unstoppable Onslaught (Nezastavitelný masakr)
CENA: 100 mana
COOLDOWN: 140 / 100 / 60 s
Unstoppable Onslaught

Active - První použití: Sion se rozběhne ve zvoleném směru až po 8 sekund, během této doby nemůže použít žádnou schopnost nebo auto-útok, ale je imuní proti všem crowd control efektům. Sionům směr se mění s kurzorem myši během této doby, jenže jeho rychlost točení je velmi snížena.

Pokud Sion trefí nepřátelského šampióna nebo zeď, po plném 8 sekundovém nabití nebo novou aktivací schopnosti, udeří do země, udělí physical damage a vyhodí blízké nepřátele a slowne vzdálené nepřátele. Zranění a trvání CC je zvýšeno po několik prvních sekund běhu, maximum je 200% zranění a 1,75 sekundy CC.

  • Min. Physical Damage: 150 / 300 / 450 (+ 40% bonus AD)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.