FANDOM


Runeterra je svět, jehož součástí je Valoran, Fields of Justice a Leauge of Legends.

ZvyklostiEditovat

ValoranEditovat

Posledních dvacet let byla Runeterra pouze střetem všech možných katastrof.  Stejně rychle, jako se 

Mogron Pass concept

Morgon Pass během Runových válek

starověcí obyvatelé Runeterry spojovali do kmenů, tak rychle nepřátelské kmeny válčily, aby urovnaly své spory. Bez ohledu na éru, vždy se válčilo spíše magicky. Armáda mohla být posílena nebo zničena kouzlem či runou úplně stejně. Šampióni si vyráběli většinu magických předmětů na míru, podle toho jestli vedli nebo podporovali armádu. Summoners- často de facto vůdci politckých sil Valoranu- rozpoutávali mocné magické síly nepřátelům přímo před nosem a domovem, ani při nejmenším nehledíc na možné důsledky. S takovým množstvím surové magie k dispozici neexistovala téměř žádná motivace pro poznání více šetrnějších způsobů- přátelských podobách války.

Nicméně, posledních dvě stě let se nebezpečí nekontrolované magické války rozrostlo natolik, že ho pocítili všichni žijící v křehké Runeteřře. Poslední dvě Runové války drasticky změnily geofyzikální krajinu Valoranu, a to i poté, co byla magická energie zaměřena na její obnovení. Násilná zemětřesení a strašlivé bouřky poháněné magií zkomplikovaly život ve Valoranu ještě před tím, než se o to postaraly hrůzy války. Domnívalo se, že další nekontrolovaná Runová válka by roztrhala svět na kusy. 


Instituteofwar small

Institut Války

Jako přímou odpoveď na růst světové fyzické a politické nestability dospěli Valoranští hlavní kouzelníci-včetně mnoha mocných summoners- k závěru, že konflikty potřebovaly být řešeny kontrolovaným a systematickým způsobem. Vytvořili organizaci zvanou Leauge of Legends, jejíž účelem bylo dohlížení na řádné řešení politického konfliktu ve Valoranu. Sídlem v Ústavu Války, by Liga měla dostat pravomoce od Valoranských politckých entit k řízení organizovaných střetů, které by spravovala. 

LokaceEditovat

MapofValoran

Mapa Valoranu a blízkých ostrovů

I přes mnoho regionů a sídel ve Valoranu, zbytek Runeterry zůstává velkou neznámou:

MořeEditovat

  • Conqueror's Sea
  • Guardian's Sea
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.