FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

„Ech, ten tvůj obličej si budu z pancíře seškrabávat celou věčnost!“

Dokonce i mezi yordly patřil Rumble mezi ty nejdrobnější a nejslabší. Na různé pošťuchování a šikanu si tedy už dávno zvykl. Pokud chtěl přežít, musel se naučit být ještě pozornější a bystřejší než ostatní. Byl poměrně náladový a pomstychtivý, ať už měl problém s kýmkoli. Moc přátel si tímto způsobem nenadělal, to ho ovšem nijak netrápilo. Rád se hrabal v různých zařízeních a před živou společností dával přednost strojům. Většinou ho bylo možné najít na různých smetištích, kde se prohraboval haldami vyhozených věcí.

Postupem času se z něj stal vynikající mechanik. Jeho učitelé mu doporučili zapsat se na Yordlovskou akademii věd a pokroku v Piltoveru, kde by se mohl snadno stát jedním z Heimerdingerových oblíbenců, Rumble ovšem odmítl. Heimerdingera a jeho společníky považoval za zaprodance, kteří s lidmi vyměnili špičkové yordlovské technologie za to, že je naoko poplácávali po rameni, zatímco se jim za zády nadále vysmívali.

Když do Bandle City dorazila skupina lidských absolventů z Yordlovské akademie, aby si prohlédli místo, kde se narodil a vyrostl jejich mentor, neodolal Rumble pokušení setkat se s nimi tváří v tvář (obrazně řečeno). Původně si je chtěl jenom dobře prohlédnout, ale o čtyři hodiny a spoustu výměn názorů později se vrátil domů samá krev a modřina a s ušima plnýma poznámek o tom, jak je hanbou pro všechny osvícené yordly jako Heimerdinger.

Příštího rána opustil beze slova Bandle City a dlouhé měsíce ho nikdo neviděl. Když se vrátil, seděl v kokpitu jakési kovové mechanické obludnosti. V doprovodu užaslých diváků nakráčel doprostřed města, kde všem oznámil, že nyní hodlá všem dokázat skutečné možnosti yordlovské technologie.

Dokonce i mezi yordli, byl rumble vždycky tím nejmenším záprdkem ze všech prcků. Takto malinký si už dávno zvykl být terčem šikany. Aby přežil, musel být přesnější a vynalézavější než jeho vrstevníci. Jeho charakter nabyl na výbušnosti a proslavil se tím, že vždycky vyrovná své účty a nezáleží na tom, kdo mu zkříží cestu. Stal se z něj kvůli tomu tak trochu samotář, ale to mu nevadilo. Rád se vrtal ve věcech a těšila ho společnost různých udělátek a strojků. Většinou se dal najít jak šmejdí na smetiši. Jeho talent na mechaniku byl veliký, tak veliký, že byl doporučen na Yordlí Akademii Věd a Pokroku v Piltoveru. Kdyby byl býval pozvání přijal, mohl se z něj snadno stát jeden z vážených Heimerdingerových chráněnců, ale Rumble se rozhodl jinak. Považoval Heimerdingera a jeho kolegy za „zaprodance“, kteří vyměňují špičkovou yordlí technologii za poplácání po zádech, zatímco se jim všichni za zády smějí.

Když skupinka lidských studentů z Yordlí Akademie vyplula do Bandle City, aby spatřili místo narození svého mentora, Rumble nemohl odolat pokušení promluvit si s nimi tváří v tvář (jak se tak říká). Původně si s lidmi chtěl jen promluvit, ale po čtyřech hodinách a několika dobře volených slovech se vracel domů potlučený a od krve, v uších mu znělo to jakým selháním je ve srovnání s „osvícenými“ yordli, jako je Heimerdinger. Dalšího rána beze slova opustil Bandle City a na několik měsícu se po něm slehla zem. Když se konečně vrátil, seděl na vrcholu rachotící mechanické obludnosti. Napochodoval přímo doprosřed náměstí a ohromeným přihlížejícím ohlásil, že se rozhodl vstoupit do Ligy, aby světu předvedl, čeho všeho je yordlí technologie opravdu schopná, bez skrývání se za cizí standartu.

"Uff, zabere mi věčnost odstranit ten tvůj ksicht z mého obleku!"
Rumble


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.