FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Jakýkoli občan Noxu se může chopit moci, bez ohledu na rasu, pohlaví, či sociální postavení – síla je vše, na čem záleží. S hluboce zakořeněnou vírou v tento ideál se Riven hnala za velikostí. Brzy ukázala potenciál vojáka, když se donutila ovládnout váhu dlouhého meče, který byl i tak o trochu větší než ona. Jako válečník byla nemilosrdná a efektivní, ale její pravá síla spočívala v jejím smýšlení. Do bitev vstupovala bez jakékoli stopy pochybnosti ve své mysli: žádná morální váhání, žádný strach ze smrti. Riven se stala vůdcem mezi jejími vrstevníky, jakožto příklad pravého Noxiánského ducha. Její vášeň byla natolik výjimečná, že si ji všimlo dokonce Nejvyšší Velitelství a ocenilo jí runovým mečem z černého kamene, ukovaným a očarovaným Noxianskou magií. Zbraň byla těžší než páveza a skoro tak široká – perfektně odpovídala jejímu vkusu. Brzy poté byla vyslána do Ionie jako součást Noxiánské invaze.

To co začalo jako válka se rychle změnilo ve vyhlazení. Noxiánští vojáci následovali děsivé Zaunské stroje války přes pole smrti. Nebyl to onen slavný boj, pro nějž Riven trénovala. Plnila rozkazy svých nadřízených, drtíce zbytky poraženého a rozdrceného nepřítele s extrémním zaujetím. Jak invaze pokračovala, bylo čím dál tím víc jasné, že Ionijská společnost nebude přetvořena, nýbrž zcela eliminována. Při jednom z hořkých střetnutí byla Rivenina jednotka obklíčena Ionianskými silami. Nepřítel se neustále přibližoval, zatímco oni volali pro posily. Místo nich se jim však dostalo baráže biochemického teroru, odpáleného Singedem. Riven se dívala, jak kolem ní Ionianští a Noxianští společně padají za oběť nepopsatelně krutému osudu. Podařilo se jí utéci z bombardování, ale z paměti jej vymazat nedokázala. Jelikož byla pro Noxiánské mrtvá, chopila se možnosti začít znovu. Roztříštila svůj meč – přetínajíc tak pouta s minulostí – a začala se toulat světem ve svém dobrovolném exilu. Nyní hledá smíření a svou vlastní cestu, na které by mohla sloužit čisté Noxiánské vizi, ve kterou tolik věří.

"Je místo mezi válkou a vraždou, tam se naši démoni plíží."
―Vyňato z básně "Scarlet Shon-Xan"


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.