FANDOM


Plague Jungles

Morová džungle

Morová džungle je tropická krajina v nejjižnější části Valoranu.

Příběh Editovat

Země poničená Runovými válkami se naprosto vymyká přírodním zákonům. Celý jih od Velké Bariéry je sužovanými chaotickými bouřemi. Abnormální fauna a flóra je tu spíše pravidlem než výjimkou a ještě zajímavější jsou tu stvoření, která tu žijí. Magie a život se tu promíchávají a shromažďují, než vybuchnou v evoluci nevypočitatelného rázu.

Opičí král Editovat

Wukong OriginalSkin

Během zmatků runových válek se hluboko v Morových džunglích ztratil obrovský runový kámen. Po celá staletí tam ležel nedotčen a vyzařoval mocnou magii, která okolí obdařovala životní silou. Skupinka opic, kterou tento kámen obdařil obzvláště mocnou silou, jej začala uctívat. Jejich vůdce, moudrý učenec, nabyl přesvědčení, že by jeho moc mohl ovládnout a využít ji k tomu, aby se opice staly nesmrtelnými. Provedl komplikovaný rituál, ten však zdaleka neproběhl podle jeho očekávání. Runový kámen byl zničen a namísto toho, aby opicím poskytl nesmrtelnost, dal vzniknout WukongSquare.png Kongovi - opici, jež ve svém srdci nesla veškerou moc a sílu kamene. Konga vedla neuhasitelná touha po moci a vlastní velikosti. Sháněl se po všech stvořeních, která mohla Morová džungle nabídnout, aby nalezl protivníka hodného své síly. Nikdo však jeho představy nenaplnil. Proto požádal o radu učence a dozvěděl se o legendě o opicích bez srsti, které za pomoci důvtipu a síly upravily svět podle vlastních představ. Kong se tedy vydal na sever, aby zjistil, jestli ta legenda mluví pravdu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.