FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Kdysi byl Nautilus námořník, který dostal od Institutu Války za úkol prozkoumat nezmapované oblasti Strážcova Moře. Tato expedice ho zavedla hluboko do neznámých vod, kde on a jeho posádka nalezli rozsáhlou oblast, ve které místo vody byla černá, bahnu podobná tekutina, kterou nedokázal nikdo z jeho posádky identifikovat. Jejich úkol byl prozkoumat vše neznámé, na co při své cestě narazí, ale nikdo nebyl ochotný onu látku prozkoumat zblízka. Jen Nautilus. Chvilku poté, co si oblékl potápěčský oblek a přelezl přes lodní zábradlí, ho něco chytilo a táhlo dolů. Držel se sice lodi, ale ta věc se nedala a zuřivě tahala, až se celá loď otřásala. Ostatní námořníky popadl strach, a tak i přesto že je žádal o pomoc, silou ho donutili pustit se zábradlí. Jak padal do temnoty, v ruce mu zůstala lodní kotva, a neviděl nic než mizející obrys své lodě. A pak už jen temno.

Když se Nautilus probudil, byl už někdo jiný. Onen potápěčský oblek se stal jeho součástí, nedalo se poznat kde končí oblek a kde začíná tělo. Jeho paměť byla nejasná, věděl jen, že tu zůstal sám v temné pustině, a čekala ho smrt. V rukou měl jen tu kotvu, jedinou věc která ho pojila s námořníky, kteří ho tu nechali. Nemějíc žádného jiného smyslu, vzal ji s sebou a plahočil se - moc těžký na plavání či běh - neurčitým směrem. Bez možnosti sledovat čas nebo určovat směr, to bylo jako věčný sen. Když dorazil na pobřeží Bilgewater, nebylo v něm stopy po muži, jímž kdysi býval. Žádný domov, žádná rodina, žádný život ke kterému by se mohl vrátit. Námořníci, které potkal, ho nasměrovali zpátky k Institutu, ale tamější summoneři mu odmítli sdělit jména námořníků, se kterými vyplul. Nautilovi tedy nezbylo nic jiného, než se přidat k Lize, a snad někdy najít a odměnit se těm, kteří byli zodpovědní za čas a život, který tam ztratil.

"Když jste ztraceni v temnotě, nezbývá vám než jít vpřed."
Nautilus


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.