FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie


PříběhEditovat

Nami na pomoc přivolává samotnou sílu oceánů, využívá jeho mystickou léčivou sílu a ovládá syrovou moc vln. I když o ní mnozí pochybovali, měla Nami odvahu a odhodlání k tomu aby přijala úkol, který by nikdo jiný nezvládl. Nyní její lidé věří, že je Tidecaller, vyvolená, která může jako jediná zachránit celou jejich rasu.

Tidecaller má tajný úkol, získat měsíční kámen, mocný objekt, který lze nalézt pouze ve světě nad vlnami. Její lidé, Maraiové, potřebují měsíční kámen k tomu, aby jeho světlo zabránilo hrůzám z hlubin zničit jejich domovinu. Jeho světlo vydrží pouhých sto let. Než záře měsíčního kamene pohasne, musí se Tidecaller vypravit do hlubin oceánu, najít hlubinnou perlu a donést ji na pevninu. Tam, v noci zimního slunovratu stého roku, provede Tidecaller ceremoniální výměnu se suchozemcem nesoucím měsíční kámen. Touto výměnou zajistí přežití Maraiů na dalších sto let.  

Konec stoleté periody se blížil, ale Tidecaller se stále neobjevoval. Bez vyvoleného, který by splnil tento úkol, by Maraie čekala katastrofa. Všichni čekali, než se Tidecaller objeví, ale Nami odmítla nečinně sedět. Snažila se své druhy přesvědčit, že bez vyvoleného, který by je zachránil, musí jednat sami. Nakonec se sama vydala do nebezpečných hlubin oceánu. Nikdo nedoufal v její přežití, přesto se Nami po šesti dnech bojů s nevyslovitelnými hrůzami vrátila s hlubinnou perlou v ruce. Maraiové ji jmenovali novým Tidecallerem. Jediné co zbývalo, bylo donést perlu na pevninu a provést rituální výměnu.

Když však Nami dorazila k souši, našla zde pouze prázdné pobřeží. Celé dny čekala v mystické zátoce, pradávném místě předání, a nevěděla, co dál. Po celou historii jejího lidu se nositel měsíčního kamene nikdy nezpozdil. Nami se musela rozhodnout co dělat dál. O pevnině slyšela pouze z legend a dohadů, ale přežití Maraiů záleželo na ní. Vyvolala vlnu a nechala se vynést na souš. Stala se tak prvním zástupcem jejího druhu který kdy vstoupil na pevnou zem. Zanechala za sebou svůj domov, všechno, co do té doby znala, a zavázala se ke slpnění jejího úkolu. Dokud nenajde měsíční kámen, nevrátí se do své domoviny.

"Já jsem příliv, a ten nic nezastaví."
Nami


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.