FANDOM


Zdravím Vás u prvního tutoriálu na Wiki. Tento návod poslouží pro registrované uživatele jak pro tvorbu vlastního šampióna na blogu v Kategorie:Komunitní_tvorba, tak i pro aktualizace nebo editace stránek se šampióny.Návod je rozdělen do několika částí, jelikož se celý šampión musí umístit na jednu stránku:

 • Průvodní tabulka (se jménem, cenou, staty a atributy)
 • Výpis schopností
 • Příběh a citace
 • Galerie (videa, obrázky)
POZOR! Jakýkoliv nedodělaný koncept bude po 7 dnech smazán!
Pište česky (slovensky) - jsme CZ/SK Wiki.

Začínáme

 • Pro vytvoření konceptu vlastního šampióna klikneme na úvodní stránce v pravé části vedle textu Komunitní tvorba na tlačítko Vytvořit položku blogu.
 • Teď vyplníme název blogu (název šampióna) ve tvaru: jméno, titul.
 • Nyní se musíme uprostřed nahoru přepnout do zdrojového editoru, to provedeme kliknutím na záložku Zdroj. V tomto editoru fungují speciální tagy Media Wiki a HTML. Všechny potřebné si ukážeme v tomto návodu.

Struktura

Zde je doporučené rozložení struktury šampióna. Text a uvozovky jsou jen poznámky - ty smazat nebo přepsat.

"průvodní tabulky"

"jméno" je fanouškovský šampión ze hry League of Legends.

"schopnosti"

==Příběh==
"příběh" 

:''""citát""''

[[Kategorie:Komunitní tvorba]]

Průvodní tabulka

Vložíme ji na začátek stránky, jde jen o překopírování zdrojového kódů a jeho následné vyplnění dle představ autora. Zdrojový kód je tedy tento:

{{Champion info
| name    = "jméno šampióna"
| image    = File:jmenosampiona.png "obrázek šampióna"
| title    = "titul"
| herotype  = "atributy, např. tank, support apod."
| date    = "datum vydání - den vytvoření"
| health   = "ukazatel síly obrany, zobrazeno v procentech"
| attack   = "ukazatel síly útoku, zobrazeno v procentech"
| spells   = "ukazatel síly schopností, zobrazeno v procentech"
| difficulty = "ukazatel obtížnosti ovládání, zobrazeno v procentech"
| IP     = "cena v IP"
| RP     = "cena v RP"
| hp     = "počáteční healthy a v závorce healthy za level"
| healthregen = "počáteční health regen/5 sekund a v závorce health regen/5 sekund za level"
| mana    = "počáteční mana a v závorce mana za level, lze použít i energy, fury atd."
| manaregen  = "počáteční mana regen/5 sekund a v závorce mana regen/5 sekund za level, lze použít i energy, fury atd."
| range    = "dosah základního útoku"
| damage   = "počáteční attack damage a v závorce attack damage za level"
| attackspeed = "počáteční attack speeda v závorce attack speed za level, zobrazeno jako desetinné číslo a v závorce procenta"
| armor    = "počáteční armor a v závorce armor za level"
| magicresist = "počáteční magic resist a v závorce magic resist za level"
| speed    = "základní movemen speed"
}}

Příklad vyplnění:

{{Champion info
| name    = Bob
| image    = File:DrMundoSquare.png
| title    = The Unkillable Bumblebee
| herotype  = Assassin,Tank
| date    = 22.7.2014
| health   = 90
| attack   = 100
| spells   = 10
| difficulty = 30
| IP     = 6300
| RP     = 2
| hp     = 600 (+50)
| healthregen = 500 (+50)
| mana    = 300 (+20)
| manaregen  = 100 (+50)
| range    = 150
| damage   = 60 (+5)
| attackspeed = 0.644 (+2.25%)
| armor    = 50 (+10)
| magicresist = 40 (+10)
| speed    = 320
}}

Vytvoří toto:

DrMundoSquare.png

Bob
- the Unkillable Bumblebee
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Assassin,Tank Datum vydání: 22.7.2014
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 600 (+50) Mana 300 (+20)
Regen. zdraví 500 (+50) Regen. many 100 (+50)
Síla útoku / AD 60 (+5) Brnění / Armor 50 (+10)
Rychlost útoku / AS 0.644 (+2.25%) Odolnost vůči magii / MR 40 (+10)
Dosah / Range 150 Rychlost pohybu / MS 320

Schopnosti

Každý šampióna má (většinou) 5 schopností:

 • pasivní
 • 3 základní
 • ultimátní

Pro všechny platí stejná pravidla na tvorbu, nyní si ukážeme jak vytvořit jednu schopnost (ostatní 4 jsou stejné, stačí je jen vložit pod sebe). Obrázek Schopnosti musí mít rozměry 64x64 pixelů a musí být ve formátu .png.


Pasivní schopnost

{{Ability|P
|name = "jméno schopnosti"
|icon = jmeno.png "obrázek schopnosti"
|description = "popis schopnosti"
}}

Příklad vyplnění:

{{Ability|P
|name = Organic Deconstruction
|icon = Organic Deconstruction.png
|description = Vel’Kozovi schopnosti označí jeho cíl Rozložením po 7 sekund. Po třetím nabití Rozložení je cíl Rozložen a utrpí 25 + (10 x level) True damage. Jeho základní útoky udržují Organic Deconstruction, ale nepřidají další nabití.
}}

Vytvoří toto:

[P] Organic Deconstruction ({{{nazev}}})
Organic Deconstruction

Vel’Kozovi schopnosti označí jeho cíl Rozložením po 7 sekund. Po třetím nabití Rozložení je cíl Rozložen a utrpí 25 + (10 x level) True damage. Jeho základní útoky udržují Organic Deconstruction, ale nepřidají další nabití.


Schopnosti

{{Ability|"pořadí schopnosi"
|name = "jméno schopnosti"
|icon = jmeno.png "obrázek schopnosti"
|description = "popis schopnosti - před popisem je potřeba napsat zde je schopnost: {{sbc|AKTIVNÍ:}} , {{sbc|PASIVNÍ:}} , {{sbc|PŘEPÍNACÍ:}} ."
|leveling ={{lc|"název"}} {{ap|"hodnoty"}} {{ability scaling|(+"přepočet z")}} "vylepšování schopnosti za level, {{lc|}} zobrazuje vylepšovanou hodnotu, {{ap|}} zobrazuje hodnoty a {{ability scaling|}} zobrazuje hodnotu přepočtu z čeho.
|cooldown={{ap|"hodnoty"}} "cooldown/y pro level schopnosti v sekundách"
|cost={{ap|}} "číslo/a cena/y schopnosti pro level schopnosti"
|costtype= "typ ceny schopnosti, Mana nebo energy, fury atd."
|range= "číslo dostřelu schopnosti"
}}

Příklad vyplnění:

{{Ability|W
|name= Zap!
|icon = Zap.png
|description= {{sbc|Active:}} Po krátké chvíli Jinx vystřelí šokovou střelu, která udělí fyzické poškození prvnímu zasaženému cíli, odhalí jej a zpomalí na 2 sekundy.
|leveling={{lc|Fyzické poškození}} {{ap|10|60|110|160|210}} {{as|(+ 140% AD)}}
{{lc|Zpomalení}} {{ap|30|40|50|60|70%}}
|range=1500
|cost={{ap|50|60|70|80|90}}
|costtype=many
|cooldown={{ap|10|9|8|7|6}} 
}}

Vytvoří toto:

[W] Zap! ({{{nazev}}})
DOSAH: 1500
CENA: 50 / 60 / 70 / 80 / 90 many
COOLDOWN: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 s
Zap

Active: Po krátké chvíli Jinx vystřelí šokovou střelu, která udělí fyzické poškození prvnímu zasaženému cíli, odhalí jej a zpomalí na 2 sekundy.

 • Fyzické poškození: 10 / 60 / 110 / 160 / 210 (+ 140% AD)
 • Zpomalení: 30 / 40 / 50 / 60 / 70%

Obrázky a galerie

Po dokončená textu je nyní potřeba doplnit obrázky. Když si stránku zobrazíme, uvidíme zde červený text s popisky čísla a px. Když na něj klikneme, může uploadnut na tuto pozici chybějící obrázek. Obrázek šampióna musí mít rozměry 120x120 pixelů a musí být ve formátu .png.


Obrázek do článku vložíme tímto kódem:

[[File:"název".png|thumb|"šířka - max 500"px|center|"popis"]]

Příklad vyplnění:

[[Soubor:Jinx_BulletinBoard1.png|thumb|330px|center|Jinx]]

Vytvoří toto:

Jinx BulletinBoard1

Jinx

Kompletní ukázka tvorby šamoióna

{{Champion info
| name    = Zirael
| image    = File:Zirael - krpa.png
| title    = Krev sudby
| herotype  = Assassin,Mage
| date    = 16.04.2013
| health   = 40
| attack   = 60
| spells   = 50
| difficulty = 90
| IP     = 6300
| RP     = 975
| hp     = 420 (+85)
| healthregen = 7 (+0.65)
| mana    = 250 (+50)
| manaregen  = 6.0 (+0.6)
| range    = 125
| damage   = 44 (+2.0)
| attackspeed = 0.600 (+2%)
| armor    = 12.5 (+3)
| magicresist = 30 (+1)
| speed    = 335
}}

Zirael je fanouškovský šampión ze hry League of Legends.

{{Ability|P
|name = Blood of Dorren
|icon = Blood of Dorren - krpa.png
|description = Zirael díky krvy svým předků získává bonusové Ability power rovné {{as|80% jejího bonusového attack damage}} a bonusový Attack damage rovný {{ability scaling|20% jejího ability power}}. Bonusy se nesčítají mezi sebou.
}}
{{Ability|Q
|name = Fence Discipline
|icon = Fence Discipline - krpa.png
|description = {{sbc|Active:}} Zirael získá bonusový attack speed po 4 sekundy.
|leveling = {{lc|Attack speed}} {{ap|10%|20%|30%|40%|50%}}
|description2 = {{sbc|Passive:}} Ziraeliny základní útoky udělují procento jejího celkového attack damage do nepřátel kolem cíle v rozsahu 250 jednotek. 
|leveling2 = {{lc|Plošné zranění}} {{as|{{ap|2%|5%|9%|14%|20%}} celkového attack damage}}
|cooldown={{ap|20|19|18|16|14}}
|cost=100
|costtype=mana
}}
{{Ability|W
|name = Adept of Magic
|icon = Adept of Magic - krpa.png
|description = {{sbc|Active:}} Zirael zachytí řetězy mentální síly nepřátelského šampióna po 3 sekundy. Pokud šampión neuteče z dosahu schopnosti během těchto 3 sekund, Zirael mu udělí magic damage a stun na 2 sekundy.
|leveling = {{lc|Magic damage}} {{ap|100|150|200|250|300}} {{as|(+ 50% ability power)}}
|cooldown=10
|cost={{ap|80|90|100|110|120}}
|costtype=mana
|range=1000
}}
{{Ability|E
|name = Power of Flame
|icon = Power of Flame - krpa.png
|description = {{sbc|Active:}} Po 0,5 sekundovém zpozdění Zirael vytvoří sloup ohně v cílové oblasti o rozsahu 200, všem zasaženým nepřátelům v oblasti udělí magic damage.
|leveling = {{lc|Magic Damage}} {{ap|80|120|160|200|240}} {{as|(+ 60% ability power)}}
|description2 ={{sbc|Passive:}} Zirael získá manu v hodnotě 25% uděleného zranění této schopnosti.
|cooldown={{ap|12|11|10|9|8}}
|cost={{ap|60|70|80|90|100}}
|costtype=mana
|range=900
}}
{{Ability frame|R|
{{Ability info
|name = Unicorn
|icon = Unicorn - krpa.png
|description = {{sbc|Active:}} Zirael povolá na pomoc do cílové oblasti o rozsahu 450 svého jednorožce, udělí všem zasaženým nepřátelským šampiónům magic damage a stun na 1 sekundu. Po 4 další sekundy může použít Dimensional Gate.
|leveling = {{lc|Magic Damage}} {{ap|150|250|350}} {{as|(+ 70% ability power)}}
|cooldown={{ap|240|210|180}}
|cost=250
|costtype=mana
|range=1100
}}
<br/>
{{Ability info
|name=Dimensional Gate
|icon=Dimensional Gate - krpa.png
|description={{sbc|Active:}} Zirael se přemísti do cílové odhalené oblasti v dosahu schopnosti.
|range=5500
}}
}}

==Příběh==
Ve dalekém údolí žila dívka. Byla to skutečná princezna, čarodějka a šermířka. Narodila se jako princezna, která ničeho nepotřebovala, měla milující rodiče a babičku, které byla velkou královnou. Žila v paláci, který byl střežený stovky rytířů. Každý si myslel, že bude mocnou královnou. Ale osud měl jiné plány. Její rodiče zemřeli. Nepřátelé jí zabili babičku a vzali si království. Přesto princezna přežila. Její osud byl svázán s jedním určitým šermířem. Získala novou rodinu v tvrzi, jenž byla v držení šermířů. Naučila se bojovat. Přesto osud opět zasáhl. Děvče mělo magický talent. Byla zdrojem magické síly. Šermíři byly vystrašeni nekontrolovatelnou sílou jejího magického zdroje a povolali čarodějku napomoc. Studovala tajemství magie. Čarodějka milovala šermíře a společně adoptovali dívku. Byla opravdu šťastná a mohla ses stát mocnou čarodějkou. 

Ale vypukla vílka a osud oddělil rodinu. Zarmoucená, zavrhla magii a stala se lovkyní, učila se milovat zabíjení. Smrt šla v jejich stopách - všichni, které milovala, zemřeli. Pouze šermíř a čarodějka odmítli volání Smrti. Osud ji vysadil na cizích březích, ale přesto se vrátila. Nejhorší vrazi jí byli v patách, ale vždy dosáhla vítězství. Agenti všech království ji stíhali, ale žádný ji nechytil. Po její stopě se vydal lovec, nejlepší ve známém světě. Během úprku potkala jednorožce, jenž jí pomohl uniknout před lovcem a schovat se mezi světy. Nazvala jej Koníkem a stali se nerozlučnými přáteli. Objevoval se vždy v nouzi nejvyšší. Když zabila všechny své nepřátele a mír vstoupil na její svět, opět se setkala se šermířem a čarodějkou, jen aby se osud na ni zašklebil znovu. Obyčejný rolník zabil šermíře při hromadné šarvátce. Čarodějka zemřela při pokusu oživit jej. Dívka nemohla nic dělat, jelikož zatratila magii. Tak princezna, která nikomu nevládne, šermíř, který bojuje za obyčejné lidi a čarodějka, které nepoužívá kouzla pro svou potřebu, opustili tento svět. Stále hledá pomoc v různých světech. Nyní vstoupila do Valoranu, kde našla nového učitele magie, doufajíc, že pomůže rodičům. 

:''"Vždy existuje naděje."''

[[Kategorie:Komunitní tvorba]]

Výsledek je zde:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.