FANDOM


Mount Targon (předtím známý jako Mount Gargantuan) je hora ležící blízko centra Valoranu.

Hora Targon je nejvyšším vrcholem Runeterry, tyčící se sluncem ožehnutá skála uprostřed pohoří plného vrcholků, kterým se svými rozměry nic jiného na světě nevyrovná. Stojící daleko od civilizace, hora Targon je naprosto vzdálená a téměř nezdolatelná i pro ty nejodhodlanější snaživce.

Targon

Hora Targon

K hoře Targon se váže spousta legend od příběhů o plamenných válečnících nabitých nesmírnou silou, kterak se snášejí z nebes, aby bojovali s příšerami, až po fantaskní báchorky o tom jak nebeská sídla bohů spadla na zem a stvořila tuto horu. Některé legendy zacházejí až tak daleko, že tvrdí, že hora samotná je spící prastarý titán.

Tak jako každé místo obestřené bájemi přitahuje hora Targon snílky, šílence a dobrodruhy. Ti, kteří přežijí náročnou výpravu na úpatí titánské hory, se ze strany roztroušených kmenových společností, jež v předhoří rozbily své kočovné tábory, dočkají vřelého přivítání, neboť poutníků je zde pomálu.

Zde se znavený poutník dozví o takových kmenech, jakým je třeba Rakkor, které v drsném podnebí a nemilosrdných zemích kolem hory přežívají celá tisíciletí. Tyto lidi spojuje víra v to, že žít ve stínu těchto kyklopských struktur monumentálních rozměrů je skutečné povolání pramenící ze záhadných sil. Původ a účel těchto struktur - pokud vůbec někdy nějaké měly - zůstávají záhadou, neboť smrtelníci nikdy doopravdy nemohou pochopit smýšlení ztracených tvůrců těchto struktur. V úpatí hory nachází své kořeny mnohá náboženství, ale všechna jsou poslušna Solari, slunce uctívající víře, jejíž pravidla tomuto kraji vládnou. Velký chrám Solari sedí na východním svahu hory a je dostupný pouze prostřednictvím lanových mostů klenoucích se nad bezednými propastmi a kaňony, zdoláním točitých schodů vyšlehaných větrem do živoucí skály a překonáním uzoučkých říms vytesaných do strmých útesů zdobených prastarými symboly a velkými podobiznami.

Pár udatných duší se pokusilo tuto nepřístupnou horu zdolat, možná v rámci pátrání po moudrosti či osvícení, možná kvůli honbě za slávou či srdceryvné touze spatřit její vrchol. Obyvatelé na úpatí hory jásají, když tyto statečné duše zahajují svůj výstup, a vědí, že hora shledá drtivou většinu z nich nehodnými. A když vás hora Targon shledá nehodnými, zemřete.

Kvůli příkrým úbočím a zrádným podmínkám na jejích vysokých svazích je téměř nemožné na tuto horu vyšplhat. Její skály jsou posety zkroucenými těly těch, kteří se o zdolání pokusili a selhali. Výstup je téměř nemožný, je to vyčerpávající zkouška každé stránky horolezcovy síly, povahy, odhodlání, vůle a cílevědomosti. Někteří lezci šplhají celé týdny či měsíce, jiní sotva jeden den, neboť hora je nestálá a proměnlivá. A ani pro těch pár houževnatých jedinců, kteří výstup nějakým způsobem dokážou přežít až na vrchol, tím zkouška nekončí. Někteří, kteří se vydrápou na vrchol, zjistí, že je dokonale prázdný: opuštěné lány rozvalin a zašlé rytiny mimo rámec lidského chápání. Hora z neznámého důvodu shledala, že duše horolezce není dostačující.

Ale pro hrstku jiných je prý vrchol zahalen kaskádou třpytivého světla, skrz které lze zahlédnout divy a vzdálené výjevy - podivuhodné a lákavé vidiny mytické říše mimo tento svět. Navzdory dosažení vrcholu, a tedy i svého cíle, většina v této poslední zkoušce neuspěje, neboť se k této nelidské říši ze strachu obrátí zády. Z těch pár, kteří jdou dál, se většina nevrátí, zatímco jiní se mohou znovu objevit za pár minut, let či dokonce století.

Jisté je jen jedno: ti, kteří se vrátí, jsou změněni k nepoznání.

AspektyEditovat

Targon-erb

Znak Targonu

Na obloze kolem hory Targon se mihotají nebeská tělesa: slunce a měsíce, ale také souhvězdí, planety, ohnivé komety, které protínají temnotu, a nadějné uspořádání hvězd. Lidé žijící na úpatí hory věří, že se jedná o aspekty dlouho zaniklých hvězdných bytostí, tvorů tak mocných a prastarých, že to lidská mysl nedokáže pojmout. Někteří se domnívají, že síla těchto Aspektů někdy sestupuje z hory do zářivých těl horolezců, kteří jsou shledáni hodnými. Taková událost je nepředstavitelně vzácná a ze skutků těchto jedinců, kteří se objevují jen jednou za několik generací, se rodí úžasné příběhy.

Je neuvěřitelně neobvyklé, aby po Runeterře kráčel víc než jeden Aspekt najednou, a tak příhody o výskytu několika Aspektů horu zahalily strachem a nejistotou. Protože jaká hrozba může být na obzoru, když si boj s ní žádá sílu tolika mocných bytostí?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.