League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement
Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh[]

Master Yi si zoceloval tělo a zbystřoval mysl prastarým bojovým uměním wuju tak dlouho, až se setřel poslední rozdíl mezi myšlenkou a činem. K násilí se sice uchyluje až k jako poslednímu řešení, díky rychlosti a ladnosti, s nimiž ovládá svůj meč, však takovéto spory pokaždé končí velice rychle. Jelikož je Master Yi posledním člověkem, který wuju ovládá, zasvětil svůj život hledání vhodných žáků, jimž by tento odkaz svého ztraceného lidu předal.

Yi byl považován za jednoho z nejschopnějších wujistů už dávno předtím, než se stal skutečným mistrem tohoto mystického bojového umění. Příležitost, aby mohl prokázat své dovednosti v praxi, na sebe nenechala dlouho čekat; do jeho odlehlé rodné vesnice totiž dorazily zprávy o obří noxijské invazi. Yi létal po ionských bojištích jako blesk a svými rychlými a smrtícími údery zaháněl zástupy noxijské pěchoty na ústup - k nemalé nelibosti noxijského Vrchního velení. Členové štábu záhy zjistili, že následovníci wuju představují pro jejich invazi vážné nebezpečí, a tak se rozhodli na kolébku tohoto smrtícího bojového umění zaměřit chemický útok nesmírného rozsahu. Těch pár, kterým se podařilo přežít otravu jedovatou směsí, přišlo nadobro o rozum. Yiův domov se změnil v hromadu trosek.

Po skončení války se Yi vrátil k tomu, co zbylo z jeho vesničky. Tam se stal poslední obětí celého útoku. Yi byl poražen na duchu, ne však na těle. Přimkl se tedy k jedinému citu, který zůstal v jeho srdci: k pomstě. Celé roky strávil výcvikem o samotě, poháněn stravující touhou ztrestat všechny, kdo stáli za zkázou jeho domova. Stal se z něj ještě vražednější šermíř než kdy předtím, pravé mistrovství wuju se mu však stále vyhýbalo.

Když už Yiovo zklamání dosahovalo vrcholu, přerušila jeho cvičení jakási neobyčejně vznešeně se tvářící opice. Svou výškou i držením těla připomínala člověka, sledovala Yiovy pohyby a napodobovala jej. Yi se ji snažil odehnat, ovšem to hbité zvíře s neobyčejnou chutí používalo proti Yiovi jeho vlastní techniky. Yi cítil, jak ho při zápase s tím hravým tvorem všechen vztek zvolna opouští, a když z jeho mysli zmizela poslední špetka nenávisti, chytil opici za ocas. V tu chvíli Yi pochopil, že se nemohl stát mistrem wuju, dokud byla jeho hnací silou nenávist. A tak s tím, jak pustil opici opět na svobodu, jej opustila i touha prolít krev svých nepřátel.

Yi opičákovi poděkoval za to, že mu ukázal, k čemu byl tak dlouho slepý, a byl překvapením bez sebe, když mu ten bez rozpaků odpověděl. Vyslovil přání naučit se Yiovo bojové umění. Byl to nezvyklý požadavek, ale Yi v něm spatřil nový smysl svého života. Seznal, že památku svého ztraceného lidu nejlépe uctí tím, když předá jeho učení nové generaci.

„Ani čepel toho nejostřejšího meče není ničím v porovnání s klidem vyrovnané mysli.“

Strážce prastarého umění Wuju Master Yi je mystický bojovník z ostrova Ionia. Pochází z jednoho z nemnoha řádů zasvěcených zachování Wuju, bojovému umění založenému na principech absolutního uvědomění si sebe sama a nepřátel.

Když armády Noxusu vpadly do Ionie, připojil se Master Yi k Ionianské obraně proti zbabělému nepřiteli, což díky jeho jedinečnému umění s mečem, přineslo slávu jeho vesnici. Následující bitvy zpustošily zem, ale žádný konflikt nepřinesl tolik hrůz jako den, kdy se armády Noxusu zaměřily na vesnici Mastera Yi.

Ponechána nebráněná se vesnice stala nešťastným terčem pokusů posledních vynálezů slibného chemika známého jako Singed. Trosky vesnice, do které se Yi vrátil, byly tak hrozivé, že zůstaly jako hnisající jizva Ionianské historie. Žádný Ionian by o tom, co se událo, nemluvil na veřejnosti dodnes.

Poté, co byla invaze zažehnána, upadl Master Yi do hluboké izolace. Mnoho let trénoval od rána do noci bez toho, aby promluvil, odmítaje nabídky útěchy od ostatních Ionianů. Jediná věc, která mu bránila, aby se jako šílený vrhl po hlavě do Noxuských bitevních linií, byl jeho závazek, že udrží umění Wuju naživu. Přestože překypoval nedočkavostí, jeho vztek se stal nástrojem ke zdokonalení cvičení Wuju, čímž objevil silnější a smrtelnější dovednosti pro případnou pomstu.

Jediná věc, která ho probrala z nečinnosti, byly novinky o zformování Ligy a následném připojení Noxusu do ní. Master Yi tak přináší jeho mistrovství čepele s sebou s neochvějným cílem: Pomstít jeho lid a ukončit tyranii Noxusu jednou pro vždy

"Umění Wuju žije s Mastrem Yi a proniká srdci jeho nepřátel."
 Soraka

Mistrovství Mastera Yi v umění stylu Wuju děsí nepřátele jen při pomyšlení na setkání s ním.

Bojuje rychlostí světla a díky tomu odhalí slabiny v obraně svého nepřítele. Dokáže soustředit svou vnitřní sílu a rychle si vyléčit rány. S požehnáním prastarých sil dokáže ohýbat prostor a objevit se vždy za zády nepřátel. Dokonce je schopen odrážet magii, díky čemuž je proti němu neúčinná.

Master Yi zdokonaloval umění Wuju více než tisíc let. Pokud je nám známo, je nejstarším žijícím člověkem ve Valoranu, ale nevypadá na víc než třicet let. Umění Wuju přežívá v Masterovi Yi a vhání strach do srdcí jeho nepřátel.