League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement
Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh[]

Mnoho lidí se již zbláznilo pod sluncem Shurimie, ale stalo se to za chladivého nočního objetí, kdy se Malzahar vzdal svého zdravého rozumu. Malzahar se narodil jako jasnovidec, požehnaný darem proroctví. Jeho talent, ačkoliv nekultivovaný, mu sdělil, že jednou bude jedním z největších spasitelů Runeterry, ale osud měl pro něj připravený jiný plán. Jeho citlivost k nově se valícímu osudu dovolila dalším nevítaným věcem, aby se dostaly do jeho podvědomí. V jeho snech, kde hranice v jeho mysli byly nejslabší, se zrodila malá zkažená myšlenka. Po nějaký čas byl Malzahar schopen odporovat jejímu popichování a navádění. Ale s každou nocí k němu zvuk této myšlenky doléhal silněji a silněji a pravděpodobně i sama myšlenka se zahlodávala hlouběji do jeho vědomí, dokud už to nemohl více vydržet.

Odvážil se do pouště bez zásob, přitahován zvláštním kouzlem. Jeho cíl: ztracená civilizace na východě známá v historických textech jako Acathia. Pár lidí věřilo, že toto místo existovalo a ti, kdo věřili, si byly jistí, že písek už dávno pohltil to, co zůstalo. Když konečně Malzaharovy nohy nevydržely a jeho kolena se podlomila, tak sám sebe nalezl klečícího na základech bizarního, hroutícího se obelisku. Za vrstvou vesmírné geometrie ruin města a gigantickými rozpadajícími se svatyněmi temných a strašných bohů. Jeho oči, které uviděli to, co jiní nedokázali a co nikdo ani neměl vidět, byly naplněny podstatou Prázdnoty. Jeho schopnost vidět budoucnost byla nahrazena neměnitelnou nadějí Valoranu sužující kreatury Prázdnoty. Stojící o samotě, ale ne samotný uprostřed ozývajících se dun si všiml, jak povědomý hlas opustil jeho vlastní rty, snášející tři slova, která ještě více roztřásla jeho kolena - League of Legends. Teď s nově nalezenou silou prázdnoty samotné se Malzahar vydává na sever najít svůj osud.

"Země může zmizet, oceán může vyschnout, obloha může spadnout ... ale Oni přijdou."
Malzahar