League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement
Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh[]

Existuje svět v dokonalé harmonii, kde všichni jsou součástí celku. Monolith je podstatou všech stvoření, ale každé stvoření je jeho jedinečnou součástí. Je to krásné ve své souměrnosti a ve svém téměř úplném nedostatku omylů. Kamenné bytosti, které zde žijí, znají své místo a pracují, aby plnili své povinnosti v plném rozsahu, fungující téměř jako super-organismus nebo úl. Malphite se vždy snažil využít veškerý svůj potenciál jedince v celku, sloužící jako významné stvoření, snažící se o prosazení bezchybné vidiny řádu jeho lidu.

Jednoho dne, bez varování, se otevřela mezi-prostorová trhlina, a Malphite byl přivolán napříč vesmírem do světa Runeterra. Přechod pro něj byl velmi bolestivý a děsivý, jak byl odtržen od písně svého lidu a Monolithu - věcí které s ním vždy byly už od jeho narození. Zuřil, uvězněn ve vyvolávacím kruhu, než ti, kteří ho přivolali, mu sdělili svou prosbu. Runettera byl svět, který byl téměř pohlcen svým chaosem. Byl to svět, který potřeboval hrdinu, aby z chaosu vytvořil řád. Pro tento účel byla kamenná bytost přivolána, aby jim mohla pomoci s tímto úkolem. Po překonání jeho počátečního strachu a obav, Malphite mohl vidět, že to byl úctyhodný cíl, na jehož plnění by se mohl podílet - možná jediný takový. Dnes, jako součást League of Legends, drtí ty, kteří by se mohli snažit o narušení Valoranské cesty k řádu, obzvláště dávající pozor na ty, kteří ovládají temnou magii. Bohužel, Malphite se také začal měnit, jak byl nucen čelit jeho vlastní hluboké osamělosti obklopen měkkými bytostmi.

"Dejte si pozor, služebníci chaosu! Úlomek Monolitu přišel."

Existuje svět dokonalé harmonie, kde je vše součástí většího celku. Monolit je esencí tohoto světa a každý z jeho obyvatel jedinečnou součástí. Malphite se vždy snažil naplnit svůj potenciál jako osobnost a zároveň jako součást celku. Respektovaný tvor, jehož posláním bylo prosazovat bezchybnou vizi řádu. Ale jednoho dne se otevřela meziprostorová trhlina a Malphite byl skrze kosmos povolán na Runeterru.

Ačkoli jej odtržení od monolitu zprvu rozhořčilo, Malphite si brzy uvědomil, že svět Runeterry nesouzní. Bytosti, které s prosbou o pomoc přivolaly kamenného tvora, usilovaly o potlačení chaosu a návrat řádu. Takový cíl Malphite dokázal respektovat. Za takový cíl dokázal bojovat.

Dnes stojí proti všem, kdo chtějí zastavit Valoran a jeho cestě k řádu. A především proti těm, kdo vládnou magií chaosu.

“Třeste se, služebníci chaosu! Úlomek monolitu přichází.”


Advertisement