FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

LucianSquare.png

Lucian
- očistný plamen
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Makrsman, Ranged Datum vydání: 22.8.2013
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 554.4 (+80) Mana 298.88 (+41)
Regen. zdraví 6.19 (+0.65) Regen. many 8.175 (+0.7)
Síla útoku / AD 52.04 (+3) Brnění / Armor 24.04 (+3)
Rychlost útoku / AS 0.638 (+3.3%) Odolnost vůči magii / MR 30 (+0)
Dosah / Range 500 Rychlost pohybu / MS 335

SchopnostiEditovat

[P] Lightslinger (Vrhač světla)
Lightslinger

Použití jakékoliv schopnosti způsobí, že Lucianův další útok během 3 sekund vystřelí dvakrát. Druhá střela uděluje zranění 30 / 40 / 50% AD, ale aplikuje plně on-hit efekty a může kritnout. Minioni a monstra dostanou plné zranění z druhé střely.

[Q] Piercing Light (Ostré světlo)
DOSAH: 500
CENA: 60 / 65 / 70 / 75 / 80 mana
COOLDOWN: 9 / 8 / 7 / 6 / 5 s
Piercing Light

Active: Po 0,35 sekundovém zpoždění Lucian vystřelí laser ve směru jeho cíle, udělí physical damage všem nepřátelům v linii dlouhé 1100 jednotek

  • Physical Damage: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+60 / 75 / 90 / 105 / 120 % bonus AD)
[W] Ardent Blaze (Žhnoucí plamen)
DOSAH: 1000
CENA: 60 mana
COOLDOWN: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 s
Ardent Blaze

Active: Lucian vystřelí projektil, který exploduje ve tvaru kříže při zásahu nepřítele nebo na konci dostřelu. Udělí magic damage nepřátelům a označí je na 6 sekund.

  • Magic Damage: 60 / 100 / 140 / 180 / 220 (+90% AP)

Pokud Lucian zaútočí schopností nebo autoútokem na označený cíl, získá movement speed na 2 sekundy. To však nezruší označení.

  • Movement Speed: 40 / 45 / 50 / 55 / 60
[E] Relentless Pursuit (Neúnavné pronásledování)
DOSAH: 425
CENA: 40 / 30 / 20 / 10 / 0 mana
COOLDOWN: 18 / 17 / 16 / 15 / 14 s
Relentless Pursuit

Active: Lucian skočí na krátkou vzdálenost.

Relentless Pursuit's cooldown je redukován o 1 sekundu za každý hit pomocí passivky.Redukce je zdvojnásobená proti nepřátelským championům,

[R] The Culling (Zrno od plev)
DOSAH: 1400
CENA: 100 mana
COOLDOWN: 110 / 100 / 90 s
The Culling

Active: Lucian začne střílet projektily do cílové oblasti po 3 sekundy, každý projektil udělí physical damage prvnímu nepříteli, kterého zasáhne. Počet projektilů je úměrný hodnotě attack speedu. Tato schopnost může být během používání přerušena, ale Lucian se během jejího používání může volně pohybovat nebo použít Relentless Pursuit a Flash bez přerušení.

Nová aktivace vypne schopnost.

The Culling uděluje trojnásobné zranění minionům a monstrům.

  • Physical damage za střelu: 45 / 55 / 65 (+25% bonus AD) (+10% AP)
  • Počet výstřelů: 7.5 + (7.5 / 9 / 10.5  × attack speed v době aktivace)
  • Maximum výstřelů: 26 / 30 / 33
  • Maxiální velkové damage: 1170 / 1650 / 2145 (+650 / 750 / 825% bonus AD) (+260 / 300 / 330% AP)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.