FANDOM


Summonerovi je umožněno použití dvou kouzel (Spells anglicky) během jakéhokoliv boje ve Fields of Justice. Vybírají se během Champion Selection (výběru šampiónů) před každým zápasem a nemůžou být změněna během zápasu pokud nepoužíváte runu Unsealed Spellbook. Tyto kouzla mají přímý dopad na dění v bojové aréně. Kouzla neubírají žádnou manu šampióna ale lze je použít až po určité době znovu = cooldown. Během boje platí pro kouzla stejné pravidla jako pro schopnosti šampiónů, avšak Flash.png Flash a Teleport.png Teleport jsou jediné kouzla, které nelze použít při působení efektů stun a silence.

Odemykání nových kouzelEditovat

Jak Summoner získává zkušenosti za odehrané zápasy, odemykají se mu další nová kouzla. Poslední kouzlo získáte na 12 levelu Summonera.

Vylepšování kouzel za levely šampiónaEditovat

Během boje některé kouzla (Barrier.png Barrier, Heal.png Heal, Ignite.png Ignite a Smite.png Smite) získávají na síle s levelem šampióna. Ostatní kouzla mají stejnou sílu po celou dobu zápasu.

Redukce cooldownu kouzelEditovat

V této sezóně jsou pouze dvě cesty, jak zmenšit cooldowny summoner kouzel:

Dostupnost kouzel pro módy Editovat

Jsou zde dva módy: Classic a ARAM. Všechny kouzla nejsou přístupná pro všechny módy.

Spell Classic Dominion ARAM
Barrier  Done.png   Done.png   Done.png 
Clarity  Done.png   Done.png   Done.png 
Cleanse  Done.png   Done.png   Done.png 
Exhaust  Done.png   Done.png   Done.png 
Flash  Done.png   Done.png   Done.png 
Ghost  Done.png   Done.png   Done.png 
Heal  Done.png   Done.png   Done.png 
Ignite  Done.png   Done.png   Done.png 
Smite  Done.png   Done.png   X mark.png 
Teleport  Done.png   X mark.png   X mark.png 

List Kouzel Editovat

Dostupné Kouzla Editovat

Kouzlo Popis Level summonera Cooldown (sekundy) Dosah (jednotky)
Barrier.png
Barrier
Zaštítí tvého šampióna za 115 až 455 (95 + 20 x level tvého šampióna po dobu 2 sekund. Nelze použít při Suppressu. 4 210 Na sebe
Clarity.png
Clarity
Obnoví 40% maximální many tvého šampióna a 40% okolním spojencům. 1 180 Na sebe (AoE: 600)
Cleanse.png
Cleanse
Zruší všechny tyto efekty ze tvého šampióna: Exhaust, Ignite DoT, Blind, Charm, Fear (Flee), Movement Slow, Polymorph, Silence, Root (Entangle, Snare, Immobilize), Stun a Taunt. Sníží trvání nových o 65% po dobu 3 sekund. Nezruší attack speed redukci, DoT, redukci léčby a Suppress. 6 210 Na sebe
Exhaust.png
Exhaust
Nepřátelskému šampiónovi sníží attack speed a movement speed o 30%, sníží jeho udělený damage o 40% a sníží armor a magic resist o 10 po dobu 2,5 sekund. 4 210 650
Flash.png
Flash
Teleportuje tvého šampióna na krátkou vzdálenost do směru ke kurzoru. 8 300 400
Ghost.png
Ghost
Tvůj šampión ignoruje blokování jednotkami a pohybuje se o 27% rychleji po dobu 10 sekund. 1 210 Na sebe
Heal.png
Heal
Obnoví 90 až 345 životů tvému šampiónovi a nejbližšímu spojenci u kurzoru (nebo nejvíce zraněnému spojenci, pokud není nikdo u kurzoru). Všechny vyléčené cíle dostanou 50% redukci léčby na další summoner kouzlo Heal po 35 sekund. Ovlivnění šampióni získají +30% movement speedu po 1 sekundy. 1 240 700
Ignite.png
Ignite
Jednomu nepřátelskému šampiónovi udělí 70 až 410 (50 + 20 x level tvého šampióna) true damage po dobu 5 sekund. Po tuto dobu redukuje léčbu a regeneraci o 50%.  Cíl je po dobu Ignitu vidět. 10 210 600
Smite.png
Smite
Udělí 390 až 1000 (dle levelu tvého šampióna) true damage do nepřátelského miniona, velkého monstra nebo mazlíčka. Lze jej vylepšit předměty na: Blasting, Challenging, Chilling, Scavenging. Uděluje bonus za použití na velké monstrum. Nabíjí se - maximálně 2 nabití. 10 15 (nabití 75) 750 (odhad)

Nedostupná Kouzla Editovat

Některá kouzla byla zrušena, ať už kvůli novým herním mechanikám nebo jen proto, že byly příliš silné.

Kouzlo Popis Přidružený talent Level Cooldown
(Redukovaný cooldown)
Fortify.png
Fortify
Spojenecká věž bude nezranitelná a útočí dvakrát rychleji po dobu 6 sekund. Pokud je Fortify nabito, uděluješ 9 bonus damage do minionů. Reinforce (Defense) – Věže získají 50% plošného zranění pokud je Fortify aktivní. 4 300
(255)
Observer.png
Observer
Kouzlo přístupné pouze pracovníkům Riotu. Fungovalo jako jednoduchý spectator mód, použitelné pro 11 neutrálního hráče. Pokud bylo použito, odhalilo celou a umožnilo sledovat ostatní hráče. N/D N/D není
Promote.png
Promote

Povýší nejbližšího spojeneckého Siege Miniona (v Classicu) nebo Super Miniona (v Dominionu) na protivěžní-Kanón. Ten se bude léčit, získá bonusové staty (dle levelu) a sesílatel získá všechny goldy za vše, co tento kanón zabije.

Summoner's Insight (Utility) - Zvýši  bonusové obranné staty o 15%. 6 180
Rally.png
Rally
Vytvoří vlajku se  200 + (25 x lvl tvého šampióna) Healthy po dobu 15 sekund, které zvyšuje spojencům Attack Damage o 10-35. Improved Rally (Offense) – Zvýší taky Ability Power o 20-70 a trvání vlajky o 5 sekund. 8 270
(229.5)
Stifle.png
Stifle
Stifle na nepřátelském šampiónovi způsobí silence po 3 sekundy a zruší na měn všechny vylepšující buffy. Suppression - Zmenšuje cooldown Stiflu o 10 sekund a zvyšuje trvání o 0.5. sekundy. N/D 150
Surge.png
Surge
Nadopuje svého šampióna, zvýší mu Ability Power o 6 + (4 x level tvého šampióna) a Attack Speed o 35% po dobu 12 sekund. Summoner's Wrath (Offense) - Zvyšuje Attack Speed bonus na 40% a Ability Power o 10%. 1 180

Poznámky Editovat

  • Teleport.png Teleport má při zrušení vždy cooldown 200 sekund.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.