FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

„Jestli za tím stojí pouze hlad, nechtěl bych vidět zuřivost.“

Když se prorok Malzahar znovuzrodil v Icathii, vedly jej zlověstné hlasy, které od té doby sídlí v jeho duši. Vnitřní hlas mu našeptával děsivý úděl, a ačkoli Malzahara jeho volání už nadále nesoužila, hlas nepřestával se svými požadavky. Světlo tohoto zlověstného majáku (nyní nasměrované k Runeterře) přilákalo odpornou stvůru, která překročila hranici, jejíž význam nechápala a která oddělovala dva světy, které se neměly nikdy setkat. Tam mezi hrozivými troskami Icathie ve Valoranu se zhmotnil zvědavý Kog'Maw. Záblesk, který jej zavedl do Runeterry, ho stále nenechával v klidu a nenápadně jej naváděl k Malzaharovi. To jej také přimělo, aby se seznámil se zdejším prostředím, čímž budil hrůzu v každém, koho na své cestě potkal.

Okouzlující barvy a vůně Runeterry Kog'Mawa opájely a on dary podivného světa prozkoumával jediným způsobem, jejž znal: sežral je. Nejprve zkoušel pouze faunu a flóru, která se mu připletla do cesty. Když však přecházel vyprahlé Bouřné pláně, narazil na jeden kočovný kmen. Kog'Maw zdánlivě bez ohledu na konvenční fyzikální zákony pozřel všechny nomády a veškeré překážky, které mu postavili do cesty, jejichž celkový objem mnohonásobně převyšoval jeho vlastní. Ty nejvyrovnanější z jeho obětí možná měly čas zvažovat úlohu žíravých enzymů, které odkapávaly z jeho rozevřené tlamy. Nicméně takové rozjímání nemělo nikdy dlouhého trvání. Ovšem ani tato obří hostina neuhasila Kog'Mawův hlad. Jeho neukojitelná touha po ničení jej stále táhne k Malzaharovi. Nikdo se neodvažuje odhadovat, co se stane, až jej nakonec nalezne.

Po znovuzrození proroka Malzahara v Icathii, byl veden zlověstným hlasem, který slyšel ve své mysli. Onen hlas mu udělil strašný cíl, a i když Malzarara sužovalo jeho vlastní volání, hlas nepřestal ve svém naléhání. Tento jemně zlověstně blikající maják -- nyní upevněn k Runetaře -- přilákal děsivou bestii, která bloudila na prahu nepoznání, rozšiřujíc prasklinu mezi prostory, které se nikdy neměly setkat. Tam, mezi svými oblíbenými zříceninami Icathie, se ve Valoranu probouzí v Kog'Mawovi znepokojující zvědavost. Záblesky, které jej přilákaly k Runetaře ho stále lákaly, a nutily jej pomalu se přibližovat k Malzaharovi. To ho také podnítilo k tomu, aby prozkoumal nové prostředí na úkor všeho děsivého, s čím se potkal na své cestě.

Kog'Maw byl okouzlen barvami a vůněmi Runetarry a ovoce tohoto nového světa prozkoumával jediným způsobem, který znal: jejich pojídáním. Z počátku zkoušel jen zvířata a rostliny, na které náhodně narazil při své cestě. Když však směřoval k Tempest Flats, narazil na kmen nomádů. Zdánlivě nezatížený obvyklými pravidly fyziky, Kog'Maw sežral celý kmen a mnohonásobně tak zvětšil svou hmotnost a objem. Mnohé z jeho obětí měly čas všimnout si žíravé látky na zemi, pocházející z jeho žihadla, když odkapávala na zem z jeho tlamy. Však toto zamyšlení bylo vždy brzo ukončeno.Když se zvěst o této katastrofě donesla k Institutu Války, nadšený Malzahar jej přivítal se slovy: "Můžeme ti nabídnout nejlepší chutě v Runetaře... ve Fields of Justice."

"Pokud je to jen hlad, nechci vidět vztek."

Citáty Editovat

Při výběru
"Čas krmení!"
Při útoku
Kog'Maw vrčí.
"Mmm... JÍDLO!"
"Hlad nikdy nespat."
"Cítit měké maso..."
"Prázdnota rozkazovat!"
"Nenechávat zbytky!"
Při pohybu
Kog'Maw odfrkne.
Kog'Maw zuří.
"My jít."
"Neodpočívat."
"Hlad se blížit..."
"Chtít maso!"
"Zapomnění blíž a blíž."
"More! Tak prázdná."
"Čas krmení!"
Výsměch
"Další, další! Chtít VÍC!"
"Hrůza blížit...Taťka blížit!"
Vtip
Kog'Maw začne vydávat zvuky jako trumpeta.
Použití vtipu za 20px Reindeer Kog'Mawa
"Fa la la la la, la la la la"
"Fa la la la la, la la la la"
"Fa la la, la la la, la la la"
"Fa la la la la, la la la laaaa"
Smích
Kog'Mawův smích.
Kog'Mawův smích.
Kog'Mawův smích.
Kog'Mawův smích.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.