FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Poháněna svým šíleným instinktem, Katarina hrdě slouží Noxusu jako vražedná zbraň, zároveň ve jménu tradice její rodiny. Vášeň, která jí umožňuje podávání abnormálních výkonů, ji však někdy uvádí do vnitřního zatracení.

Již od dětství Katarina disponovala bojovou náturou. Týkající se její kariéry, jako dcerka vyhlášeného pirátského generála si měla z čeho vybírat. Katarina však nad dychtivými nabídkami jejího otce mávla rukou a vydala se sama cestou čepele. Důsledně trénována nejlepšími Noxuskými vrahy, netrvalo dlouho a Katarina si vyžádala svou první misi. A ta jí byla přidělena, i když v porovnání s jejím talentem až směšně snadná – zabít prostého Demacianského důstojníka. Když se později té noci vplížila do tábora nepřítele, její oči zachytila mnohem sytější kořist. Demacianský generál byl pro ni již mrtvý, když opěvován projížděl davem. S vášnivým pocitem triumfálního krveprolití, sledovala generála až do jeho stanu. V mžiku překvapení hlídky, Katarina pronikla až ke generálovým zádům…a jemným pohybem mu podřízla hrdlo a zmizela v temnotách noci. Vražedná euforie ji však nevydržela dlouho – druhý den se k ní donesly zprávy o daném důstojníkovi, který se svou družinou pobil několik netušících Noxianských vojáků. Ten přesný důstojník, který měl být v této chvíli již dávno mrtev, nebýt její věčné touze po větším triumfu. Se zuřivostí v patách, Katarina se okamžitě vydala zpět do nepřátelského tábora, kde byl nyní opěvován právě daný důstojník, chráněn hlídkou již připravenou na jakýkoliv případný atentát. Soudě podle okolí, Katarina měla na vybranou odejít, nebo skočit přímo do nebezpečného obklíčení připravené hlídky a splnit původní ůkol. Bez váhání a pevně sevřenými dýkami si probojovala cestu až k cíli, kterému skončila dýka přímo mezi očima. Úkol byl splněn. Zbývalo jí však uniknout zbytku celého tábora, což se jí včetně několika nových šrámů povedlo. S nově nabytými zkušenostmi a vědomím, že povinnost má přednost před vášní, do Noxusu se vrátila jako nová žena. Jizvy, které získala té noci, jí nyní slouží jako stálá připomínka, že nikdy nesmí nechat unést vášní před povinností.

"Nikdy nezpochybňuj mou věrnost. Ani nevíš, co jsem za ni vytrpěla."
Katarina

V militaristickém státě sotva překvapí, že hlavní povinností noxiánských žen je vychovávat silné děti a podporovat muže, který se vydal cestou bojovníka. Avšak pro některé není péče o rodinu jejich přirozeností. A Katarina je jednou z nich.

Dceru obávaného noxiánského generála Du Couteau už jako děvče zajímaly otcovy nože mnohem víc než šaty, šperky a další cetky, kolem kterých dělala její sestra Cassiopeia takový povyk. Dětské spory brzy odhalily, že Katarina má talent pro boj, a její oportunistický otec s radostí rozvíjel vražedné instinkty své dcery.

Trénovala pod dohledem těch nejlepších zabijáků, jaké mohl mocný městský stát nabídnout, a v Ionianské válce mohla poprvé naplno využít svůj trénink. Tam si také díky mistrovskému zacházení s nožem a dýkou, ve spojení se svou sadistickou povahou, vysloužila titul Zlověstná čepel. A tato přezdívka jí zůstala po zbytek životní dráhy. Nicméně nejslavnější se stala díky svým záškodnickým výpravám proti Demacii. A to hlavně těm, kde se střetla s místním šampionem, Garenem. Rivalita mezi nimi získala na síle, když u vojáků z Garenova předvoje objevila pozůstatky Siona.

Ve Valoranu zavládl křehký mír, avšak Katarinu touha po boji neopouštěla. Přitažlivost násilí ji donutila vyhledat poslední útočiště: Ligu Legend. Někteří říkají, že vstup Katariny mezi šampiony Ligy byl nevyhnutelný od chvíle, kdy si zvolila cestu zabijáka. Nikdy nepřestane ctít odkaz Noxusu a přinese své vznešené rodině prestiž získanou v boji. V Lize pokračuje v krvavém poslání – uznávaná i proklínaná, obávaná i milovaná.

"Zlověstná čepel Noxusu je jako černá vdova – nádherná, ale smrtící."
Garen


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.