FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Mezi dimenzemi a mezi světy existuje jedno místo. Některým je známo jako Vnější svět, jiným jako Neznámo. Většina jej však nazývá Prázdnotou. Navzdory svému jménu není Prázdnota prázdná. Je domovem nepopsatelných hrůz, jaké lidská mysl ani nedokáže pochopit. Přestože v dnešních časech se takové vědomosti staly dávno zapomenutými, stále jsou mezi námi tací, kteří nevědomky objevili svět za naším světem, a takoví lidé pak nebyli schopni odolat. Kassadin je přesně takovou bytostí. Jednou byl donucen podívat se do tváře Prázdnoty, a co tam spatřil, jej nenávratně změnilo. Svůj někdejší život zasvětil hledání zapomenutých vědomostí a náhle zjistil, že ve skutečnosti hledá něco úplně jiného. Prostřednictvím indícií z prastarých písemností nalezl cestu do zapomenuté Ikacie a narozdíl od většiny ostatních přežil, aby o tom mohl vyprávět.

Kassadin v troskách opuštěného kyklopského města nalezl tajemství, o jaká se nikdy s nikým nepodělí. Tajemství, která jej roztřásla strachy z vidin toho, co se blíží. Hrozilo, že jej moc toho místa pohltí navždy, Kassadin se však vydal jedinou cestou, která mu umožnila přežít - ponechat si Prázdnotu uvnitř. Jako zázrakem se mu podařilo překonat vnitřní nutkání, která k Prázdnotě patří. To jej posílilo natolik, že se stal něčím víc než člověkem. Ačkoli toho dne zemřela jedna jeho část, věděl, že musí Valoran chránit před tím, co neustále škrábalo na dveře v očekávání, že se dostane dovnitř a spojí se s utrpením na našem světě. Je to od nás vzdáleno jen na krok... důkazem budiž přítomnost takové zvrácenosti, jako je Cho'Gath.

"Je nutné zachovat rovnováhu moci."
Kassadin

"Pokud se díváte do prázdnoty, nemůže být za vámi. Když se díváte na Kassadina, pravděpodobně tam již je."


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.