League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement
Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh[]

Karma je žena nezkrotné vůle a nespoutané duchovní síly. Je duší Ionie, jejím manifestem a inspirací na bitevním poli, ochraňujíc své spojence a zastrašujíc nepřátele. Silný vůdce rozdělený mezi tradicí a revolucí, Karma dohlíží na udržení míru v Ionii - i silou, je-li to nutností.

Karma kdysi žila poklidný život v malé Ionianské vesnici. Vedeni staršími kněžími, cvičili vesničané benevolentní magii a pacifismus. Známá pro její silné spojení s duchovním světem a milovaná jako prostředník mezi svými lidmi, byla Karma vyhledávána jako základní aspekt osvícení pro všechny obyvatele Ionie.

Její vnitřní mír byl testován ve chvíli, kdy armády Noxianů vtrhly do Ionie. Zatímco mniši ve vesnici trvali na tom, aby nedošlo k násilí, Karma slyšela dost, aby otevřeně zpochybnila jejich moudrost. Důrazně a neústupně jí radili, aby věřila tradicím. Ve chvíli, kdy narušitelé pochodovali na vesnici, vyjeli jim mniši vstříc, aby vyjednali mír. Noxianský generál byl znechucený ukázkou jejich slabosti a sám mnichy zabil ve chvíli, kdy vydal příkaz zaútočit na vesnici.

Jak Noxiané postupovali, vesničané se připravovali na smrt, vázáni slibem míru. Ovšem Karma smrt přijmout nechtěla a místo toho viděla jinou možnost: obětovat jeden život pro záchranu mnoha. Pro záchranu svých lidí načerpala svou vnitřní sílu a přivolala plnou sílu své vůle. Výbuch spirituálního ohně vyšel z jejího těla a ve spirále putoval směrem ke generálovi Noxie. Oheň nabral podobu dračích dvojčat, symbolu samotné Ionie. Bylo to prvně, kdy Karma použila svou sílu k tomu, aby ublížila, namísto toho, aby chránila, a ani ona, ani vesničané předtím nikdy nic podobného neviděli. Když magie ustoupila, generál před ní padl a jeho bojovníci se ve strachu rozprchli. Nepřátelské síly se vzdaly síle Karmy a zanechali její lid a tradice bez poskvrny.

Jak válka zuřila, Karma se stala impozantním vůdcem odporu Ionie, konflikt ale neskončil, když armády Noxianů utekly na pobřeží Ionie. Ionia byla rozdělena mezi odbojáře, kteří toužili po pomstě a kněze, kteří požadovali návrat k duchovním tradicím. Karma viděla třetí možnost, tu která obsahovala sílu, kterou Ionia našla v průběhu války spolu s mírovými tradicemi, která národu byly stále drahé. Momentálně se snaží, aby se její zpustošená země vrátila k trvalému míru.

"Vaše duše je něco, co Vám nikdo nemůže vzít. Používejte ji moudře."
Karma

Již ve svém mládí Karma představovala neuvěřitelně klidného človeka. Zatímco její vrstevníci prozkoumávali spousty možností svých emocí, které se dostavily s pubertou, Karma meditovala v leknínových zahradách. Byla přesvědčena, že pravá cesta k osvícení byla cestou uvnitř sebe sama, ta cesta, která byla nejvíce přehlížena. Vyzařovala takovou vnitřní spokojenost, že se brzy stala prostředníkem a hlavně důvěrnicí své vesnice. Její instruktoři obvykle říkávali: „Nejen, že ta dívka umí vyvolat bouři, ona jí umí i ovládnout“. Karma však nežila nijak výstředně. Její rodiče vlastnili obchod se starodávnými artefakty v provincii Navori. Jejím nejcennějším majetkem se však stali 2 vějíře, které získala z rodinného obchodu.

Když Noxiánské jednotky vpadli do jižní Ionie, jeji vesnice byla první, která padla. Vesničané kteří přežili, byli chyceni Noxiánskými jednotkami. Tehdy Karma našla svou cestu. Poté co zjistila veškeré slabiny Noxiánského velitele, vyjednala bezpečné propuštění všech vesničanů do severních zemí. Zúčastnila se i Placidia, když Starší zvažovali, že se Noxianu vzdají, ale jen do doby než se objevila Irelia se svým povstáním a obnovila tak naději pro celou Ionii. Karma využila této naděje, aby upevnila přísahu Starších v boji pro Noxianu. Pro svou oddanost a charisma se stala hlavní osobností Ioniánského odporu. Nikdy nevyjednávala a vždy se svým lidem sdílela všechna příkoří. Díky svému vnitřnímu klidu však přišla na to, že by mohla proti svým nepřátelům použít obrovskou sílu. Upravila své vějíře na smrtící zbraně a nechala je posvětit samotnou Jannou, aby posílila jejich moc. Noxiani jí říkali „Osvícená“ přezdívka kterou přijala a které se oni děsili. Přidala se k lize, aby reprezentovala Ionii v ultimátní politické aréně.

"Její techniky s vějíři jsou smrtícím uměním milosti a vyrovnanosti, ale její největší síla je v těch, kteří si přejí umřít po jejím boku."
 Irelia