FANDOM


Kalamanda je malá vesnice severně od Mogron Pass ve Valoranu. O vesnici poprvé vyšel článek v Žurnálu

JoJKalamandaBoomtown

Demacisjký (nalevo) a Noxuský (napravo) tábor ppřed Kalamandou

Spravedlnosti, kdy se v ní objevilo velké množství zlata a dva nexusy. Naleziště přimělo všechny městské státy, aby se utábořily v blízkosti a vyjednaly s vesnicí obchodní smlouvu, což mezi nimi vyvolalo velké napětí.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.