FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

IvernSquare.png

Ivern
- Otec zeleně
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Mage Datum vydání: 05.10.2016
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 580 – 1770 Mana 450 – 1470
Regen. zdraví 6.9 – 21.4 Regen. many 6.2 – 18.9
Síla útoku / AD 50 – 101 Brnění / Armor 22 – 81.5
Rychlost útoku / AS 0.690 (47.6%) Odolnost vůči magii / MR 32.1 – 53.4
Dosah / Range 125 (na blízko) Rychlost pohybu / MS 330
[P] Friend of the Forest (Přítel lesa)
Friend of the Forest

Innate: Ivern nemůže útočit nebo poškodit ne-epické příšery. Místo toho může zaměřit kempy v džungli, zaměřuje je po dobu 2,5 sekundy, po dokončení umístí příšery do Hájku. To jej stojí 174 / 183 / 190 / 197 / 203 / 208 / 212 / 215 / 216 / 217 / 216 / 213 / 209 / 203 / 196 / 186 / 175 / 161 zdraví a 135 / 141 / 146 / 150 / 153 / 155 / 156 / 156 / 154 / 151 / 147 / 141 / 133 / 124 / 113 / 86 / 84 / 67 many. Schopnost nemůže být použita, pokud nemá Ivern dostatek many nebo zdraví.

Hájek dozrává 40 / 38 / 36 / 34 / 32 / 30 / 28 / 26 / 24 / 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10 / 8 / 6 sekund. Po dozrání na něj může Ivern kliknout, tím příšery osvobodí a získá plný počet zlaťáků a zkušeností. Použití Smite.png Udeřit (Smitu) ihned osvobodí příšery.

Pokud je v kempu zabita velká příšera, Ivern kemp ihned osvobodí a to zcela zdarma. Pokud Hájek dozrává a je zabita velká příšera, tak Hájek ihned dozraje.

Od levelu 5 osvobození kempu s Red Brambleback.png Red Brambleback nebo Blue Sentinel.png Blue Sentinel zanechá Semenáček, ten může sebrat spojenecký šampión, tím získá buff toho kempu. Pokud je poblíž spojenecký šampión, tak Ivern může sebrat Semenáček a ihned jej předá nejbližšímu spojenci. Pokud spojenec zabije tuto příšeru, taktéž zanechá Semenáček, ten ale může vzít jen Ivern.

[Q] Rootcaller (Zakořenit)
CENA: 60 Mana
COOLDOWN: 16 / 15 / 14 / 13 / 12 s
Rootcaller

Aktivace: Ivern hodí révu ve směru cíle, udělí magické poškození prvnímu zasaženému nepříteli a Root icon znehybní jej po krátkou dobu.

  • Magické poškození: 80 / 125 / 170 / 215 / 260 (+ 70% AP)
  • Doba znehybnění: 1.2 / 1.4 / 1.6 / 1.8 / 2

Ivern a jeho spojenci můžou zaměřit znehybněného nepřítele pomocí této schopnosti, tím k němu přiskočí na vzdálenost svého dosahu základního útoku.

Pokud je Daisy!.png Sedmikráska aktivní, tak přiskočí k znehybněnému nepříteli a bude na něj útočit.

[W] Brushmaker (Křovisko)
CENA: 30 Mana
COOLDOWN: 0,5 s
Brushmaker

Pasivně: Když je Ivern v křoví, udělují jeho základní útoky bonusové magické poškození, to trvá jen 3 sekundy po odchodu z křoví.

  • Bonusové magické poškození: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 (+ 30% AP)

Aktivace: Ivern vytvoří křoví v cílové oblasti, to Sight icon odhaluje okolí o poloměru X a objekty uvnitř po 3 sekundy. Schopnost vytvoří vícero křoví, pokud je použita v blízkosti zdi nebo jiného křoví.

Schopnost se postupně nabíjí a Ivern může mít u sebe maximálně 3 křoví.

  • Doba nabití: 40 / 36 / 32 / 28 / 24 s
[E] Triggerseed (Pukavé semínko)
CENA: 50 Mana
COOLDOWN: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 s
Triggerseed

Aktivace: Ivern' daruje Pukavé semínko (Triggerseed) spojeneckému šampiónovi, sobě nebo Daisy!.png Sedmikrásce, to vytvoří na 2 sekundy štít.

  • Štít: 80 / 120 / 160 / 200 / 240 (+ 80% AP)

Po 2 sekundách, Pukavé semínko exploduje, udělí magické poškození všem blízkým nepřátelům a Slow icon zpomalí je o 70% po 3 sekundy.

  • Magické poškození: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 70% AP)
[R] Daisy! (Sedmikrásko!)
CENA: 100 Mana
COOLDOWN: 160 / 140 / 120 s
Daisy!

Aktivace: Ivern povolá spřízněného strážce Sedmikrásku (Daisy), jenž setrvá na bojišti 60 sekund jako ovladatelný mazlíček.

Opětovnou aktivací schopnosti může hráč Sedmikrásku ovládat.

Daisy.png Daisy (Sedmikráska)
Detail
Magické pošk. 100 / 125 / 175 (+ 25% AP) Daisy model
RYCH. ÚTOKU 0.613 (+ 30 / 50 / 70 %)
DOSAH 150
ZDRAVÍ 1250 / 2000 / 3500 (+ 50% AP)
REGEN. ZDRAVÍ N/D
BRNĚNÍ
20 / 60 / 120 (+ 5% AP)
OD. VŮČI MAGII
20 / 60 / 120 (+ 5% AP)
RYCH. POHYBU 419
ZLAŤ / ZKUŠ 50 / 0
Sedmikráska je mazlíček (brán jako poskok).
  • Lze ji ovládat pomoci zmáčknutí R nebo ALT + pravým kliknutím tlačítka myši.
  • Neaplikuje on-hit efekty. Získává 25% bonus rychlosti pohybu po prvních 5 sekund po vyvolání. Její základní útoky aplikují Sílu květin (Flower Power), každý třetí útok proti stejnému cíli jí přidává bonusový dosah a vyvolá před sebe tlakovou vlnu, která Airborne icon odhodí všechny nepřátele po 1 sekundu. Změna cíle zruší všechny předchozí nabití Síly květin. Po aplikaci Síly květin se aktivuje 3 sekundový odpočet do dalšího použití.
  • Její útoky jsou ovlivnitelné Blind icon slepotou, jde se jim CounterStrike.png vyhnout, Riposte.png odrazit je nebo je AegisProtection.png blokovat. Lze na ni použít Smite.png Udeřit.Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.