FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

IllaoiSquare.png

Illaoi
- krakenova kněžka
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Fighter, Tank Datum vydání: 24.11.2015
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 586 – 2201 Mana 300 – 980
Regen. zdraví 9.5 – 23.1 Regen. many 7.5 – 20.3
Síla útoku / AD 60 – 145 Brnění / Armor 26.0 – 90.6
Rychlost útoku / AS 0.568 (+42.5%) Odolnost vůči magii / MR 32.1 – 53.4
Dosah / Range 125 (na blízko) Rychlost pohybu / MS 340

SchopnostiEditovat

[P] Prophet of an Elder God (Kněžka starého boha)
STATICKÝ COOLDOWN: 20 / 19 / 18 / 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12
Prophet of an Elder God

Illaoi je poctěna přízní svého boha, vyvolává Prophet of an Elder God.png Chapadlo (Tentacle) na nejbližším neprůchodném terénu, pokud není nikdo jiný v dosahu.

Pokaždé, když je cíl zasažen Harsh Lesson.png Harsh Lesson, je z něj vytažena Duše pomocí Test of Spirit.png Test of Spirit nebo se zrodí Prophet of an Elder God.png Chapadlo jako Vessel Oběť (Vessel). Všechna Prophet of an Elder God.png Chapadla v dosahu zaútočí na cíl jednou, udělí 10 - 180 (10 x level šampióna) (+ 120 / 130 / 140 / 150 / 160% AD) (dle levelu Tentacle Smash.png Tentacle Smash).

Tentacle.png Tentacle (Chapadlo)
Detail
SÍLA ÚTOKU 10-180 (10x level šampióna) (+120 / 130 / 140 / 150 / 160% AD) (dle levelu Tentacle Smash.png Tentacle Smash)
RYCH. ÚTOKU
DOSAH 800
ZDRAVÍ 2 útoky
REGEN. ZDRAVÍ
BRNĚNÍ
OD. VŮČI MAGII
RYCH. POHYBU Statický
ZLAŤ / ZKUŠ 5 / 0
Chapadlo je objekt stejný jako Warda, jenže nemá žádný dohled.
  • Pokud Illaoi zemře nebo se příliš vzdálí, chapadlo se stane Nečinné. Nečinné chapadlo má jen jeden život a po 60 sekundách zmizí. Pokud ale přijde Illaoi zpět před tímto časem, obnoví se.
  • Chapadlo upozorní Illaoi, když je na něj útočeno. Je imunní na jakékoliv Crowd Control efekty.
  • Chapadlo lze ovládat pomocí Tentacle Smash.png Tentacle Smash. Mezi příkazem k útoku a útokem chapadla je malá prodleva, ta je ale poloviční během trvání Leap of Faith.png Leap of Faith. Útoky chapadla projdou i přes CounterStrike.png Counter Strike a AegisProtection.png Aegis Protection. Útok je stejný jako útok schopností s plošným efektem.
  • Štít proti kouzlům vyblokují útok chapadlem.


[Q] Tentacle Smash (Úder chapadlem)
DOSAH: 800
CENA: 40 / 45 / 50 / 55 / 60 Mana
COOLDOWN: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 s
Tentacle Smash

Pasivní: Illaoinino Prophet of an Elder God.png Chapadlo uděluje bonusové fyzické poškození a vyléčí ji za 5% chybějícího zdraví, pokud zasáhne alespoň jednoho nepřátelského šampióna.

  • Bonusové fyzické poškození: 0 / 10 / 20 / 30 / 40% AD

Aktivace: Illaoi udeří do země svou modlou, čímž na krátkou dobu vytvoří Prophet of an Elder God.png Chapadlo, které zaútočí ve směru kurzoru.

[W] Harsh Lesson (Krutá lekce)
DOSAH: 350
CENA: 30 Mana
COOLDOWN: 6 / 5.5 / 5 / 4.5 / 4 s
Harsh Lesson

Aktivace: Illaoin další základní útok získá bonusový dosah a způsobí, že přiskočí k jejímu cíli a udělí bonusové fyzické poškození.

  • Bonusové fyzické poškození: 15 / 35 / 55 / 75 / 95 (+ 10% AD)

Tato schopnost obnoví dobu automatického útoku.

[E] Test of Spirit (Zkouška duše)
DOSAH: 900
CENA: 35 / 45 / 55 / 65 / 75 Mana
COOLDOWN: 20 / 18 / 16 / 14 / 12 s
Test of Spirit

Aktivace: Illaoi vrhne úponek ve zvoleném směru, který se zastaví, když zasáhne prvního nepřítele. Pokud je zasažen nepřátelský šampión, úponek z něj přitáhne Duši a umístí ji před Illaoi. Duše je připoutána k cílovému šampiónovi řetězem.

Duše je brána jako mazlíček (pet). Má 100% aktuálního zdraví šampióna a vydrží 10 sekund, tato doba se zmenšuje o 1 sekundu pokaždé, když je Illaoi zraněna od cílového šampióna. Illaoi a její spojenci můžou útočit na Duši. Procentuální hodnota uděleného poškození do Duše je přeneseno na cílového šampióna.

  • Procentuální fyzické poškozeni: 25 / 30 / 35 / 40 / 45% (+ 8% za 100 AD)

Zabití Duše nebo přílišné vzdálení cílového šampióna od Duše přeruší řetěz, to Slow icon zpomalí cílového šampióna od 80% po dobu 2 sekund (tato hodnota se během této doby snižuje) a označí jej jako Vessel Oběť. To způsobí, že se kolem něj budou vyvolávat Prophet of an Elder God.png Chapadla každých 10 sekund po dobu 1 minuty. Pokud Vessel Oběť zabije 3 Prophet of an Elder God.png Chapadla, je osvobozena ze svého prokletí.

[R] Leap of Faith (Krakenův skok)
DOSAH: 450
CENA: 100 Mana
COOLDOWN: 120 / 105 / 90 s
Leap of Faith

Aktivace: Illaoi vyskočí do vzduchu a pak udeří do země svojí modlou, tím udělí fyzické poškození všem blízkým nepřátelům.

  • Fyzické poškození: 150 / 250 / 350 (+ 50% bonus AD)

Po dalších 8 sekund Illaoi vyvolá tolik Prophet of an Elder God.png Chapadel, kolik zasáhla nepřátelských šampiónů nebo Duší. Všechny Prophet of an Elder God.png Chapadla jsou nezacílitelná (tedy nezranitelná), útočí o 50% rychleji a navíc je cooldown Harsh Lesson.png Harsh Lesson snížen na 2 sekundy po tuto dobu.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.