FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

GnarSquare.png MegaGnarSquare

Gnar
- chybějící článek
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Bojovník, Tank Datum vydání: 14.08.2014
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 540 – 1645 Hněv / Rage používá pro
Regen. zdraví 2.5 – 11.0 schopnosti
Síla útoku / AD 48 – 99 Brnění / Armor 23.0 – 65.5
Rychlost útoku / AS 0.625 (+ 8.5%) Odolnost vůči magii / MR 30.0
Dosah / Range 150 (na blízko) Rychlost pohybu / MS 325

Schopnosti Editovat

Schopnosti Gnara nic nestojí a jejich použití je omezeno jen cooldownem. Místo toho používá Rage jako svůj druhý zdroj schopností. Začíná s 0 Rage ve formě Mini Gnar a maximum je 100 Rage.

Když Mini Gnar uděluje poškození do nepřítele pomoc základních útoků nebo Boomerang Throw, tak si generuje 2 / 3 / 5 Rage (25% proti minionům, monstrům a budovám). Pokud udělí nebo dostane poškození, tak Mini Gnar generuje 4 / 7 / 11 Rage po 3 sekundy. Rage začne mizet, když není Gnar po 13 sekund v boji. Schopnosti Mini Gnara a Mega Gnara sdílejí jeden cooldown.

[P] Rage Gene (Gen zuřivosti)
Rage Gene

Jakmile Gnar získá 100 Rage, získá přístup k vylepšeným schopnostem. Za 5 sekundy nebo po použití schopnosti se Gnar změní ze základní Mini GnarSquare.png Mini Gnar formy na MegaGnarSquare.png Mega Gnara, v tom vydrží 15 sekund a jeho Rage mizí. Jakmile je Rage vyčerpáno, Gnar se změní na základní formu Mini Gnar a nemůže získávat Rage po dobu 15 sekund. Gnarovi základní i vylepšené schopnosti sdílí cooldown.

Gnar získává rozlišní bonusy dle své formy:

Mini GnarSquare.png Mini Gnar: MegaGnarSquare.png Mega Gnar:

[Q] Boomerang Throw (Hod bumerangem)
DOSAH: 1100
COOLDOWN: 20 / 17.5 / 15 / 12.5 / 10 s
Boomerang Throw

Mini GnarSquare.png Mini Gnar - Aktivace: Gnar hodí bumerang zvoleným liniovým směrem, udělí fyzické poškození všem zasaženým nepřátelům a Slow icon zpomalení po 2 sekundy. Po zasažení prvního protivníka nebo dosažení maximálního dosahu se let bumerangu zpomaluje až se zastaví, než se začne vracet zpět ke Gnarovi do lokace vyhození. Nepřátelé zasaženi po prvním cíli získají jen 50% poškození a nepřítel může být zraněn jen jednou.

 • Fyzické poškození: 5 / 35 / 65 / 95 / 125 (+ 115% AD)
 • Zmenšené poškození: 2.5 / 17.5 / 32.5 / 47.5 / 62.5 (+ 57.5% AD)
 • Zpomalení: 15 / 20 / 25 / 30 / 35%

Vracející bumerang pomalu zrychluje a může cestovat až 2500 jednotek daleko. Pokud Gnar bumerang chytí, cooldown Boomerang Throw se zmenší o 45 % + (5 × úroveň GNAR!.png GNAR!) %.

[Q] Boulder Toss (Hod balvanem)
DOSAH: 1100
COOLDOWN: 20 / 17.5 / 15 / 12.5 / 10 s
Boulder Toss

MegaGnarSquare.png Mega Gnar - Aktivace: Gnar hodí zvoleným směrem balvan, který se zastaví, když zasáhne nepřítele, udělí fyzické poškození a Slow icon zpomalení prvnímu zasaženému cíli i všem okolním nepřátelům v dosahu 250 jednotek.

 • Fyzické poškození: 5 / 45 / 85 / 125 / 165 (+ 120% AD)
 • Zpomalení: 15 / 20 / 25 / 30 / 35%

Pokud Gnar sebere ležící balvan, zkrátí se mu cooldown Boulder Tossu o 60%.

[W] Hyper (Hyper)
Hyper

Mini GnarSquare.png Mini Gnar - Pasivně: Každý třetí útok nebo schopnost použitá proti stejnému cíli způsobí, že udělí bonusové magické poškození ve výši základní hodnoty a maximálního zdraví jeho cíle (omezení pro útok proti minionům a monstrům) a získá bonus 30 % + (15 × úrovně GNAR!.png GNAR!) % rychlosti pohybu, který se snižuje po 3 sekundy.

 • Magické poškození: 25 / 30 / 35 / 40 / 45 (+ 100% AP) (+ 6 / 8 / 10 / 12 / 14% z max. zdraví cíle)
 • Max. poškození proti monstrům/minionům: 100 / 150 / 200 / 250 / 300

Navíc Gnar získá stejný bonus movement speed, když se změní z MegaGnarSquare.png Mega Gnar na Mini GnarSquare.png Mini Gnara.

[W] Wallop (Drtivá rána)
COOLDOWN: 15 / 13 / 11 / 9 / 7 s
Wallop

MegaGnarSquare.png Mega Gnar - Aktivace: Gnar se postaví na zadní nohy a udeří pěstmi do země, čímž udělí fyzické poškození všem nepřátelům před sebou a Stun icon omráčení na 1,25 sekundy.

 • Fyzické poškození: 25 / 45 / 65 / 85 / 105 (+ 100% AD)
[E] Hop (Přeskok)
DOSAH: 475
COOLDOWN: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 12 s
Hop

Mini GnarSquare.png Mini Gnar - Aktivace: Gnar skočí do zvolené oblasti a získá bonus rychlosti útoku po 3 sekundy.

 • Rychlost útoku: 20 / 30 / 40 / 50 / 60%

Dopadne-li na nějakou jednotku (spojenec, neutrální monstrum nebo nepřítel), odrazí se od ní a skočí o 475 jednotek dále stejným směrem. Nepřátelské jednotce udělí fyzické poškození a mírně ji zpomalí o 60% po 0,5 sekundy.

 • Fyzické poškození: 20 / 60 / 100 / 140 / 180 (+ 6% z max. zdraví cíle)
[E] Crunch (Lámání kostí)
COOLDOWN: 18 / 16.5 / 15 / 13.5 / 12 s
Crunch

MegaGnarSquare.png Mega Gnar - Aktivace: Gnar skočí do zvolené oblasti, všem nepřátelům v okolí dopadu udělí fyzické poškození. Nepřátelé ve středu dopadu jsou mírně Slow icon zpomaleni.

 • Fyzické poškození: 20 / 60 / 100 / 140 / 180 (+ 6% z max. zdraví cíle)

Pokud jsou schopnosti Hop.png Hop nebo Crunch.png Crunch použity ke spuštění jeho pasivní schopnosti Rage Gene.png Rage Gene, Gnar použije hybridní schopnost obou schopností: Mini GnarSquare.png Mini Gnar použije Hop do cílové oblasti, odrazí se (pokud je to umožněno) a pak se změní na MegaGnarSquare.png Mega Gnara a dopadne s použitím Crunch v okolí dopadu. Nepřátelé můžou být zranění pouze jednou.

[R] GNAR! (GNAR!)
DOSAH: 590
COOLDOWN: 120 / 100 / 80 s
GNAR!

Mini GnarSquare.png Mini Gnar - Pasivně: Bonus rychlosti pohybu schopnosti Hyper.png Hyper je zvýšen a cooldown schopnosti Boomerang Throw.png Boomerang Throw je snížen při chycení bumerangu.

 • Celková rychlost pohybu: 45 / 60 / 75%
 • Celkové snížení cooldownu: 50 / 55 / 60%

MegaGnarSquare.png Mega Gnar - Aktivace: Gnar Airborne icon odhodí všechny nepřátele ve svém okolí zvoleným směrem, udělí fyzické poškození a Slow icon zpomalí je o 45 % po krátkou dobu.

 • Fyzické poškození: 200 / 300 / 400 (+ 20% Bonus AD) (+ 50% AP)
 • Trvání zpomalení/omráčení: 1.25 / 1.5 / 1.75 s

Nepřátelé, kteří navíc narazí do zdí, věží nebo budov, utrpí o 50% větší poškození a budou Stun icon omráčeni místo zpomalení.

 • Celkové poškození: 300 / 450 / 600 (+ 30% Bonus AD) (+ 75% AP)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.