FANDOM


Blah blah blablah. / Blah blah blablah.

Wanna join me, come and play. / Zkus se ke mě přidat, přijď si hrát.
But I might shoot you, in your face. / Ale mohla by sem tě střelit, do tváře.
Bombs and bullets will, do the trick. / Bomby a kulky budou stačit.
What we need here, is a little bit of panic! / Co zde potřebujeme je jen trocha paniky!

Do you ever wanna catch me? / Zkoušel jsi mě někdy chytit?
Right now I'm feeling ignored! / Právě teď se cítím ignorována!
So can you try a little harder? / Takže, můžeš to zkusit trochu lépe?
I'm really getting bored! / Já se opravdu začínám nudit!

Come on, shoot faster, / Pojď, střílej rychleji,
Just a little bit of energy! / jen trochu více energie!
I wanna try something fun right now, / Chci zkusit něco zábavného právě teď,
I guess some people call it anarchy! / myslím, že někteří lidé to nazývají anarchií!

Let's blow this city to ashes, / Vyhoďmě tohle město do vzduchu,
And see what Pow-Pow thinks. / a podívejme se, co si Pow-Pow myslí.
It's such pathetic neatness, / Je zde ubohý pořádek,
But not for long 'cause it'll get jinxed! / ale ne na dlouho, protože jej prokleji!

So much better, so much fun. / Mnohem lepší, tolik zábavy.
Let's start from scratch and, blow up the sun! / Pojďme začít od píky a pak vyhodíme slunce!

Come on, shoot faster, / Pojď, střílej rychleji,
Just a little bit of energy! / jen trochu více energie!
I wanna try something fun right now, / Chci zkusit něco zábavného právě teď,
I guess some people call it anarchy! / myslím, že někteří lidé to nazývají anarchií!

Let's blow this city to ashes, / Vyhoďmě tohle město do vzduchu,
And see what Pow-Pow thinks. / a podívejme se, co si Pow-Pow myslí.
It's such pathetic neatness, / Je zde ubohý pořádek,
But not for long 'cause it'll get jinxed! / ale ne na dlouho, protože jej prokleji!

Come on! / Tak pojď!
Come on! / Tak pojď!
And get jinxed! / A budeš proklet!

League of Legends Music Get Jinxed

League of Legends Music Get Jinxed

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.