FANDOM


Fontána je miesto na ktorom sa vám každou sekundou obnoví časť healthov a many (konkrétne v SR je to 2.1% za 0.25 sek., v iných mapách je to 8.5% za sekundu), respawnujete sa a začínate hru (kvôli tomu to nazývaju "spawn"). V SR je aj na fontáne brána, cez ktorú nikto nesmie prejsť, a zmizne v ~15 sekundách hry. Tá je tam asi kvôli tomu, aby nikto nemal náskok. 
Fountain

Takhle vypadá fontána

Vedľa každej fontány je item shop a nexus obelisk.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.