FANDOM


Tento příběh byl součástí patche s tématikou Shadow Isles v době Harrowingu 2012.

"The Shadow Isles – They say they don't exist. Mythical islands haunted by ghosts and specters. Tales to frighten children. But I know better. I have been there. When I first set foot there I immediately knew something was wrong with that place. My skin crawled and in the pit of my stomach I felt a terrible revulsion. Life didn't belong there. But I also knew... somehow, deep inside I knew, that the islands welcomed me. They wanted me."

"As I wandered deeper I saw death all around me. Ghostly trees, grass and flowers engulfed me in their horrifying radiance. It was so quiet and so beautiful. I passed my hand through a spectral leaf fluttering in the wind; but there was no wind. That was when I understood that death was another world and I was at its door."

"Then I heard the song; the spider's song. My companion cried out in terror and fell to his knees. I embraced him. I told him he had nothing to fear. He was going to a better place. I will take them all to a better place."
Elise
"The Shadow Isles – Říkají, že neexistují. Mýtické ostrovy straší duchové a přízraky. Příběhy k děsení dětí. Ale já to vím lépe. Byla jsem zde. Když jsem sem poprvé vkročila, tak jsem hned věděla, že něco není v pořádku s tímto místem. Měla jsem husí kůži a v žaludku jsem cítila strašlivý odpor. Život sem nepatřil. Ale také jsem věděla ... nějak hluboko uvnitř jsem věděla, že mě ostrovy vítají. Chtěli mě."

"Jak jsem putovala hlouběji, viděla jsem smrt všude okolo sebe. Strašidelné stromy, tráva a květiny mě pohltili ve své děsivé záři. Bylo to tak tiché a krásné. Přejela jsem rukou přes přízračný list vlající ve větru, ale nebyl zde žádný vítr. Tehdy jsem pochopila, že smrt je další svět a já jsem její vstup."

"Pak jsem uslyšela píseň: pavoučí píseň Můj společník vykřikl hrůzou a padl na kolena. Objala jsem jej. Řekla jsem mu, že se nemusí bát. Chystal se jít na lepší místo. Vezmu je všechny na lepší místo."
Elise
Shadow Isles - Elise (Harrowing 2012)

Shadow Isles - Elise (Harrowing 2012)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.