FANDOM


Ask not the sun why she sets, / Neptejte se slunce proč že pohaslo,
why she shrouds her light away. / proč že zahalilo své světlo.
Or why she hides her glowing gaze, / A proč že odvrátilo svůj pohled zářící,
when night turns crimson gold to grey. / když noc zahalila rudé zlato do šedi.

For silent falls the guilty sun, / Pro tiché pády viného slunce,
as day to dark does turn. / když se den změnil v tmu.
One simple truth she dare not speak, / O prosté pravdě, o níž mluvit nechce,
her light can only blind and burn. / její světlo oslepuje a pálí.

No mercy for the guilty, / A s viníky nezná slitování,
bring down their lying sun. / připravte je o jejich prolhané slunce.
Blood so silver black by night, / A v noci uzříte krev stříbrnou,
upon their faces pale white. / stékající po bledých tvářích.

Cruel moon, bring the end, / Krutý měsíc přináší konec,
the dawn will never rise again. / úsvit už nikdy znova nenastane.


Diana League of Legends Login Music

Diana League of Legends Login Music

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.