FANDOMDemacia Crest
Demacie je společností, která ctí své zákony a sílu. Má dlouhou a bohatou vojenskou tradici. Demacijští jsou velice hrdí lidé a vysoce si cení ideálů jako spravedlnost, povinnost a čest. V Demacii se rozvinulo zejména rolnictví díky rozlehlým úrodným polím, hlubokým lesům plným dřeva či horami bohatými na nerostné suroviny – to vše zajistilo zemi soběstačnost. Časté nájezdy barbarů a dobyvatelských civilizací způsobily, že se Demacie stala izolovanou zemí se silnou obranou. Někteří lidé tvrdí, že zlatý věk Demacie už pominul a je na čase změnit její postoj ke světu kolem – pokud je toho tato země vůbec schopna – jinak se nevyhne úpadku. Nicméně je Demacie pořád jednou z nejsilnějších civilizací ve Valoranu a pyšní se nejlépe vycvičenou armádou na Runeteře .

Zvyklosti Editovat

Demacia Crest icon2
Napříč západním pobřežím Valoranu se tyčí Demacia jako vzor lidské ctnosti. Všichni její obyvatelé se neustále snaží zostřit svou mysl i tělo a konat čistou spravedlnost.

Demacie byla jedním z prvních příznivců Ligy. Jenže se spíš starala o to, jak Liga omezí ohrožení ze strany Noxu, než o to jak bude Liga udržovat stabilitu země. Demacie vyslala své nejlepší studenty magie do Institutu Války. Z některých z nich jsou dnes mistři vyvolávači. Demacie má své pevné místo v Polích Spravedlnosti, jelikož uvolnila pro Ligu obrovské prostředky, které by jinak použila k udržení své vojenské síly. Její armáda je stejně silná jako dříve, jen změnila své zaměření- z invazní jednotky neustále připravené vyrazit do boje proti Noxu udělali z celého území města bezpečnou a neproniknutelnou pevnost.

Lokace Editovat

Království Demacie (obecně známé jako Demacie) je národ na západě severního Valoranu. Sdílí hranice s Noxem. Aktuálně známé lokace jsou:

Hlavní město Demacie Editovat

Hlavní město je centrem politiky, kultury, náboženství, armády, ekonomiky i vzdělání. Protože je Demacia zářným příkladem pro celé lidstvo, i všechna města musí být dostatečně reprezentativní. Důkladná čistota je typickým znakem. Spirálovité věže se tyčí nad městem jako úchvatné panorama. Na výstavbu budov se většinou používá bílý kámen nebo mramor a z okna každého domu  majestátně vlaje vlajka. Městské zdi doslova září sílou a noblesou. Šlechtické rody, které v městě sídlí jsou: SonaSquare.png Buvelle, GarenSquare.png Crownguard, FioraSquare.png Laurent a VayneSquare.png Vayne.

Královský palác rodu Jarvan IVSquare.png Lightshield je místo, odkud vládne král. Ve městě se také nacházejí věznice a kasárny.  Hlavní město je postavené na přírodním přístavu, ze kterého je na dohled celé Dobyvatelovo moře, přičemž většina ostatních měst sídlí na náhorních plošinách.

Univerzita magie je hlavním centrem pro všechny mágy, kteří se chtějí jednou stát talentovanými jako například LuxSquare.png Luxanna Crownguard, Paní světla.

Zlatý kruh je velké a přepychové divadlo, kam se chodí dívat hlavně šlechta.

Alabastrová knihovna je jedním z nejkrásnějších kulturních míst v celém Valoranu. Nachází se v ní například sbírka poezie Tunga.

Demacijské vesnice Editovat

Demacijské vesnice se zaměřují hlavně na zemědělský růst. Lidé žijí mnohem jednoduššeji a nezakládájí si tolik na noblese jako ti z měst. QuinnSquare.png Quinn je jediná, která se nenarodila ve městě, ale dokázala se probojovat na vysokou pozici v armádě. 

Zlatý přechod Editovat

Zlatý přechod je malý kříž na severu od přítoku Serpentine River. QuinnSquare.png Quinn a ValorSquare.png Valor ho jednou použili k polapení uniklého demacijského vězně. 

JandelleEditovat

Jeden z mnoha protektorátů Demacie. Je to perfektní a klidné městečko.

NeedlebrookEditovat

Jeden z mnoha protektorátů Demacie. Toto město sloužilo jako první útočiště slavné herečky Maggy po předchozích vraždách jejích kolegů.

UwendaleEditovat

Jeden z mnoha protektorátů Demacie. V této vesnici bylo spatřeno několik wyvern, vzteklých vlků a celá vesnice byla pod nájezdem banditů. To všechno zastavila PoppySquare.png neznáma hrdinka.

Divoká zvěřEditovat

Pobřežní oblasti jsou domovem mnoha nestvůr: například skalních bestií, DragonSquare.png draků a wyvern. Také zde najdeme jiná krotká zvířata jako netopýri, krkavce, racky a vlky.

Skalní bestieEditovat

Crag Beast

Demacijský voják útočí na skalní bestii.

Obrovská kancovitá zvířata. Často jsou spatřena na vesnicích, kde opakovaně útočí na demacijské[1]vesničany. Zdobí je dlouhé kly a ostré drápy. Jejich vnější krunýř je chráněn tlustou kamennou vrstvou, která je chrání před meči, oštěpy a dalšími zbraněmi. Jediné místo, kde jejich kůže není tak tvrdá je oblast břicha. Jejich jemná kůže, vnitřní orgány a krev je namodralé barvy. Jejich velikost se liší od velikosti domu nebo vysoké věže. PoppySquare.png Poppy jednou před touto bestií zachránila celé město.

WyvernyEditovat

Plazí stvoření a členi dračího rodu, a proto jsou často mylně přiřazovány k drakům kvůli jejich podobnému vzhledu. Rozeznávacími znaky wyvern je pouze jeden pár končetin a jeden pár křídel, naproti těm dračím, dvojpárovým. Často jsou zahlédnuty, když útočí na demacijské vesnice a obecně se považují za mnohem větší hrozbu pro vesničany

Kultura Editovat

Demacijský lid je poháněn společnou touhou po šíření shovívavosti a řádu za účelem zlepšení života po celém Valoranu. Na zlobu a sobectví pohlížejí jako na lidskou nemoc, kterou je nutno zahubit. Od těch, jež se rozhodnou usídlit uvnitř hranic, se očekává, že budou sdílet názory a ideály ostatních občanů. Pokud ovšem přijdou za osobním výdělkem, rychle se ocitnou na okraji společnosti.. nebo  hůř.

Demacia Grand Plaza

Grand Plaza, náměstí, Demacie

Život v Demacii ovšem není pouze klidnou utopií. Protože považují sami sebe za morální strážce Valoranu, přijímají drastická opatření aby zajistily, že jejich kodexem se řídí úplně všichni. Jakékoliv provinění je přísně potrestáno: žádné "přestupky" neexistují. Někteří kritici Demacie( kteří kritizují zpovzdálí, kde na ně zákon nedosáhne) tvrdí, že tím sami dokazují svoje vlastní pokrytectví. Demacia se obhajuje poukazováním na to, že jejich spravedlnost zahrnuje i shovívavá zmírnění některých rozsudků. Nikdo není potrestán bez řádného prošetření obvinění všech zúčastněných. Ač ostatní pokračují v kritizování zákona, obyvatelé Demacie tvrdošíjně stojí za všemi svými rozhodnutími.

PetersitEditovat

Petersit je bílý kámen podobný mramoru. V Demacii se používá jako ochrana proti magii. Také se používá v architektuře kvůli svému elegantnímu vzhledu. GalioSquare.png Galio, Kolosus je celý vytvořený z petersitu.

Festival zabijákaEditovat

Tento festival byla oslava PoppySquare.png zabijáka monster, který zachránil nespočet demacijských farm a vesnic od wyvern, vlků a banditů. Ačkoli si tento úctyhodný hrdina přál zůstat v anonymitě, vesničané ho uctili touto slavností. Zabiják byl spatřen v blízkosti města Uwendale, kde ho poprvé viděli očití svědkové. K uctění hrdinovy odvahy byla také vztyčena socha. 

Uspořádání Editovat

Vzdej hold králi a říši, když rozmohou se stíny, povstaňte korunované hlavy, žehnejte jediné spravedlnosti.

– slogan „Demacia povstává“

Demacia je konstituční monarchie, kde je hlavou státu král, a volený koncil slouží jako legislativní orgán. Ač je král velmi silný, je alespoň zčásti kontrolován Demacijským koncilem. Aktuální král Demacie, Jarvan III. (Jarvan Lightshield třetí), regulérně pracuje s Demacijským koncilem, aby zajistil, že si Demacia udrží svou čistou svatost. Už od vlády Jarvana I nebyla zaznamenána žádná vzpoura nebo povstání. Král slouží nejenom jako politický vůdce, ale také jako hlavní generál armády.  

Šlechtické rody Editovat

Jakožto monarchie, důležitou roli ve vedení Demacie hrají i šlechtické rodiny. Svojí roli věštinou plní skrze Demacijský koncil. I když si mnoho rodů udržuje svou pozici celé generace, jakmile přijde na zákon, je s nimi zacházeno jako s ostatními. Občas je s nimi dokonce zacházeno mnohem tvrději, protože mají být exemplárním příkladem pro ostatní obyvatele, jak se chovat veřejně i v soukromí. 

Rod Lightshield Editovat

House Lightshield Crest icon

Erb rodu Lightshieldů

Rod krále Jarvana III a prince Jarvana IV. Už po staletí jsou demacijským královským rodem.

Rod Spiritmight Editovat

Jeden z nejvíce vlivných rodů v Demacii. Za zmínku stojí, že princova matka Lady Lightshield, předtím Lady Catherine Spiritmight, pochází z tohoto rodu.

Rod Crownguard Editovat

Vzorový příklad rodiny v demacijských službách. Pochází odtud GarenSquare.png Garen a LuxSquare.png Lux Crownguard.

Rod Buvelle Editovat

Lestara Buvelle je žena, jež adoptovala známou muzikantku SonaSquare.png Sonu Buvelle.

Rod Vayne Editovat

Proslulá tragická vražda její rodiny zanechala VayneSquare.png Shaunu Vayne s rodinným majetkem, který nyní investuje do pomstychtivého tažení proti zlu a černé magii.

House Laurent Crest

Erb rodu Laurentů

Rod Laurent Editovat

Rodina známá svou dlouhou linií elitních šermířů. Aktuálně je veden FioraSquare.png Fiorou Laurent, která chytila svého otce při podvádění v duelu a bojovala s ním o vůdčí postavení v rodině. 

GarenSquare

Garen, voják demacijské armády

Demacijská armáda je jedna z nejsilnějších v celém Valoranu, a prozatím se jako jediná prokázala účinná v potlačování mocichtivých výpadů noxuské vlády. Noxus je zapřísáhlým nepřítelem Demacie, neb mají stoletou historii válčení. Centrem jejich konfliktu jsou morální zásady. A protože demacijské zákony se od těch noxuských liší jako den od noci, není divu, že Demacia považuje armádu za jedinou možnost, jak přežít. Každý občan Demacie musí sloužit v armádě alespoň tři roky, ale stejně většina zůstane v aktivní službě po celý svůj život. Výsledky demacijské armády jsou střídavě opovrhovány i oslavovány, nýbrž vždy respektovány. Jejich nulová tolerance v morálních zásadách je striktně dodržována jak občany tak vojáky. V boji to znamená, že žádná jednotka se nesmí vymlouvat, uprchnout nebo vzdát. Tisíce velkých hrdinů povstalo a umřelo na krvavém bojišti mezi Demacií a Noxusem.

Jakožto zasvěcující nástroj používá demacijská armáda The Measured Tread, příručku, v níž jsou sepsány všechny ideologie národa. Tady jsou některé citáty z knihy:

  • "Smrt je nevyhnutelná; můžeme se pouze vyhnout porážce."
  • "Bojovat ze spravedlnost ve jméně Demacie!"
  • "Vítězství našim spojencům, porážku nepřátelům a spravedlnost všem."
  • "Když občané Demacie pochodují vpřed pod praporem spravedlnosti vymítajíc z Valoranu vše špatné, sobecké a chamtivé, všichni víme kdo jsme, pro co bojujeme a čeho chceme dosáhnout."
  • "V našem nekončícím pochodě musíme zadupat do země všechno zlo, kdekoli by se mohlo objevit. Nenechte kámen na kameni; kořeny jednoho nepovšimnutého plevele bez výhrady zamoří celou zahradu."

Co se týče armádních jednotek, za povšimnutí stojí Spanilí strážci a nebo Demacijská elitní garda.

VztahyEditovat

Město BandleEditovat

Demacie sdílí relativně dobré vztah s městem Bandle . Jako velvyslanec mezi těmito dvěmi městskými státy působí PoppySquare.png Poppy.

NoxusEditovat

Noxuská nevraživost vůči Demacii se datuje zpátky daleko do historie. Oba státy se vidí jako oponenti z hlediska politického, ideologického i armádního a už nejméně dvakrát se kvůli tomu střetly ve válce. Usmrcení Jarvana I Lightshielda rukama SionSquare.png Siona se v císařství slaví jako národní svátek. Napětí se mezi těmito státy nezmenšuje a nejspíše se to nikdy v dohledné době asi nezmění.

FreljordEditovat

Demacie a Freljord za sebou mají historii konfliktů, ačkoli ani z poloviny tak vážných jako má Demacie s Noxem. Oba AsheSquare.png Ashe i TryndamereSquare.png Tryndamere se vyjádřili velmi kriticky ohledně demacijské neutrality během noxuské kampaně na potlačení barbarů. Demacie dokonce odmítala utečence i během nejkrvavějších období. Měla ale důvod, protože severní části Demacie byly častým terčem barbarských nájezdníků. Obě vlády mají před sebou hodně diplomatických misí, aby překročily propastvzniklou mezi sebou.

PiltoverEditovat

Piltover a Demacie se možná docela liší, ale poměrně spolu vycházejí. Vědci z Piltoveru jsou v Demacii vítáni, ale aby mohli na území Demacie provádět experimenty, musí mít povolení od tamějších důstojníků.

HistorieEditovat

Starověký vliv Darkina Editovat

AAMIR StainedGlass

Demacijské barvené okno se záhadnou postavou.

Vyprávěno EzrealSquare.png Ezrealem.

"Podívejte se na tohle. Je to okno z barveného skla z Demacie.

Neptejte se mě, jak jsem se k tomu dostal. Ale jednou to vrátím, slibuji. Půjčil jsem si to jen na výzkum a nikdy se nedozvědí, že se to ztratilo. Stejnak pořád mluví o světle, tak na co vůbec potřebují okna, ne?

Podívejte se pořádně a zblízka. Vidíte uprostřed figuru s tím zubatým mečem? To je AatroxSquare.png postava, kterou teď vídám všude.

Tohle je ale první artefakt, který mě donutil přemýšlet. Není to tak staré, maximálně několik málo generací. Ptal jsem se lidí, ale nikdo neví kdo to je, nebo jestli má vůbec jméno. Všichni se ale shodli na jedné věci: ať je to kdokoli, určitě je to někdo významný, když byl takhle umělecky zachován.

Ale proč se objevuje na tolika odlišných místech? Spousta z těchto artefaktů je antických a některé dokonce pocházejí od civilizací, jejichž jméno se už ztratilo v čase.

Jak je to možné?"

Smrt krále Editovat

Demacijská armáda vedená králem Jarvanem I donutila noxuská vojska stáhnout se až k městským hradbám. SionSquare.png Sion nařídil jednomu ze svých mužů, aby zabarikádoval bránu, mezitímco zbytek mužů bude bránit každičký kousek noxuské půdy. Požadoval, aby vyjeli vpřed a probíjeli si cestu skrz tu demacijskou lůzu. Jeho jediným cílem bylo setnout hlavu armády z jejího těla.

Jarvanova elitní stráž se domnívala, že dokáže svého krále ochránit. Mýlili se. Pozabíjel je všechny po jednom dokud nezůstali pouze Sion a Jarvan. Sic potlučený a vyčerpaný, nezastavil se a pokračoval v boji se samotným králem. Bojoval s Jarvanem dokud mohl a nakonec byl konečně přemožen.. ale ne docela. S jeho posledním výdechem spojil prsty okolo králova hrdla a zlomil vůli národa. Demacijský král Jarvan I byl mrtev.

Piráti utočí na námořnictvoEditovat

DSSExcursion

Kapitán Lionel Brickhouse přijímající vedení na lodi Exkurze

DSS Exkurze – nákladní šalupa Demacijského námořnictva, byla nahlášena jako nezvěstná a pravděpodobně se stala obětí pirátství. Celá její posádka je pohřešovaná, ale vládě nepřišel žádný požadavek o výkupné. Exkurze vyplouvala z Freljordu do Demacie naložená nespecifikovaným obchodním artiklem, když bylo poslední spojení s lodí ztraceno. Po 24 hodinách byly vyslány záchrané lodě na místo, odkud se Exkurze hlásila naposled.

Vyšetřování zmizení lodi vedené GarenSquare.png Garenem (kapitánem Demacijské stráže a hrdinou ligy) ukázalo, že část nákladu byla vyhozena do Dobyvatelova moře, asi 20 kilometrů od místa posledního kontaktu s plavidlem. Další trosky nalezené poblíž byly odeslány na analýzu, která ukázala, že Exkurze byla napadena a obsazena cestou do Demacie.

Další vyšetřování neodhalilo totožnost pachatelů, avšak ukázalo, že útok proběhl v noci, kdy byla většina posádky ve svých kajutách. Dále se zjistilo, že při útoku byla použitá nekromancie a velmi silná magie podobná té, kterou využívá Liga. Díky tomuto zjištění Liga vyslal tým vyšetřovatelů vedený KayleSquare.png Kaylou.

Místo pobytu DSS Exkurze je dodnes neznámé.

Siviřina dovolená Editovat

Jistě, že je smrtící. Nebyla by jinak pořád přezdívaná „Mistryně boje“. Jistě, že už přežila několik atentátů nařízených z noxuského Hlavního vedení. Jistě, že je fakt sexy- ten červeno-zlatý outfit jí dává spoustu místa k pohybu. Nicméně naše slečna Sivir možná povstala proti síle, kterou by nemusela překonat!

Pro ty, jejichž paměť je horší než děravý hrnec, SivirSquare.png Sivir byla minulý říjen zatčena poté, co se opilá projížděla v hextech vozidle a děsila tak svoje dva pasažéry a řadu chodců. Demacijské vedení jí okamžitě zavřelo, pokud si vzpomenete na ten humbuk, a předvedlo před soud hned další den.

Soudkyně Haley Suede se slitovala nad Siviřinou obranou že je „pouze osamělá dívka s osobními problémy“ a odsoudila ženu na 90 dní v demacijské věznici.

Více se dozvíte, až se případ vyvine.

Demacijští horníci uvězněni v Kalamandě Editovat

Collapsedmine

Záchranné týmy spěchají na pomoc horníkům uvězněným v Kalamandě.

Během včerejšího večera otřáslo vesnicí Kalamanda zemětřesení, které způsobilo kolaps mithrilových dolů a uvěznilo dvanáct demacijských horníků v podzemí. Záchranné mise začaly krátce po incidentu, ač stále nepřišla žádná zpráva o jejich pokroku. Žádná jiná poškození nebyla hlášena. Stalo se to během první směny na #1 Loadstone Mining Construction (L.M.C), což je jedna z primárních důlních sítí napříč Kalamandou. Výpovědi horníků, kteří se kolapsu jen těsně vyhnuli naznačují, že co zpočátku začalo jako velmi jemný otřes, se brzy proměnilo v obrovské zemětřesení vycházející z dolů. Krátce poté, co se země začala otřásat, se zbortila. Osudy dvanácti zasypaných horníků zůstávají neznámé. Otřesy také vypustily do ovzduší velké množství magie, což nutně vzbudilo podezření, že by se půda mohla stát velmi nestabilní.Ligoví úředníci hromadně sestoupili do dolů, aby prostudovali, co takovou katastrofu mohlo způsobit. Po celém Valoranu se okamžitě začala objevovat nařčení; povídá se, že zemětřesení bylo způsobeno přílivem neregulované hornické činnosti a přírodně nebezpečnými praktikami ze strany Zaunu, avšak existují i jiné, divočejší obvinění, například že bylo záměrně vytvořeno.

Loadstone Mining Consortium je hornická společnost zčásti patřící demacijské královské rodině. Akorát před tímto incidentem nechali provést všechna bezpečnostní opatření. „Nebyl žádný důvod aby se důl #1 zbortil,“ komentoval Winston Garnersham, vedoucí dozorce operací LMC v Kalamandě. „Ačkoli bylo zemětřesení nečekané, nemělo dostatečnou sílu, aby dokázalo způsobit tak masivní kolaps. Tyto doly se starají o všechny své zaměstnance a pokud by to bylo jen lehce nebezpečné, poslali bychom je pryč. Nechceme vydělávat peníze na úkor jejich životů."

Malé skupiny lidí z Piltoveru a Ionie nabídly svou pomoc v záchranných misí. Pomoc byla také nabídnuta ze strany noxuské delegace- což byl velmi překvapující tah, vezmeme-li v potaz nedávnou nenávist mezi těmito státy.

KatarinaSquare.png Katarina, zástupkyně nejvyššího vedení v Kalamandě, uvedla v souvislosti s tímto případem: „Naše dobře míněná přání jdou ke všem horníkům, kteří nyní bojují o svůj život ve zhroucených dolech. Taková práce je nebezpečná, hlavně když jsou firmy v pokušení riskovat životy ostatních v tak nebezpečném pracovním prostředí. V budoucnu bude Noxus ochotný poskytnout experty na bezpečnost z noxuských dolů ostatním národům těžícím v Kalamandě."

Loni bylo v Kalamandě objeveno obrovské nerostné bohatství, které bylo těženo jak celými národy, tak nezávislými horníky. Demacia a Noxus jsou dva státy, jež mají na těžební průmysl v Kalamandě největší podíl. Oba si také nedaleko vesnice postavily vojenské základny. Vesničtí stařešinové uvedli, že by –nebylo řečeno kdy a za jakých podmínek- rádi uzavřeli exkluzivní smlouvu pouze s jedním ze států, ačkoli ještě nevydali žádné finální rozhodnutí. Oba Demacia a Noxus jsou považováni za kandidáty a mají šanci vyhrát tak výsadní těžební práva. 

Hrdinovo posláníEditovat

Poppy1

Poppy 2

Poppy 3

Poppy 4

Poppy5

Poppy 6

MédiaEditovat

Staré obrázky

ŠampióniEditovat

Spojení s dalšími šampiónyEditovat

Podívejte se takéEditovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.