FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Není většího symbolu Noxianské moci, než Daria - nejstrašlivějšího a bitvami nejvíce zoceleného válečníka národa. Osiřelý v raném věku musel Darius neustále bojovat, aby udržel sebe a svého mladšího bratra naživu. V době, kdy se připojil k armádě, měl už osvojenou sílu a disciplínu vojáka-veterána. První opravdový test Dariovi rozhodnosti nastal v kritické bitvě proti Demacii, kde byly Noxijské síly vyčerpány a početně v nevýhodě. Dariův kapitán svolával své vojáky k ústupu, ale Darius odmítl přistoupit na akt takové zbabělosti. Rozbil formaci, vyrazil Darius vstříc kapitánovi a jediným máchnutím své gigantické sekery mu oddělil hlavu od těla. Vojáci, vystrašení avšak inspirovaní, následovali Daria do bitvy a bojovali s neskutečnou silou a zápalem. Po dlouhé a únavné bitvě se vynořili jako vítězové.

Využívajíc momentu ohromného vítězství, Darius vedl své nebezpečně oddané vojáky na devastující kampaň proti Demacii. Poté co prokázal svou sílu na bojišti, obrátil Darius svůj zrak domů. Spatřil Noxus prožraný slabostí, kde hamižní a samolibí aristokraté vysávali sílu národa. Toužíc po obnovení velikosti svého národa, vzal Darius přeskupení Noxijského vedení na sebe. Identifikoval slabé figurky a násilně je odstranil z jejich pozice v moci. Mnozí z Noxu viděli Dariovu čistku jako pokus ujmout se moci, avšak on měl pro trůn jiné plány. Pozoroval vzestup Jericha Swaina s intenzivním zájmem. Darius viděl ve Swainovi vůdce s myslí a odhodlaností, vůdce který přinese Noxu slávu. Nyní, společně s Mistrem Taktiky, pracuje Darius na sjednocení národa - ve stínu jeho vize pravé Noxijské síly.

"Sjednocený Noxus by mohl ovládat svět - a zaslouženě."
Darius

CitátyEditovat

Při výběru
"Budou litovat že se příčili mé vůli."


Při útoku
"Budou litovat že se příčili mé vůli."
"Zemřou moji rukou."
"S Nepřekonatelnou silou."
"Využít každé slabiny."
"Pohleďte na pravou sílu."
"Mé moci se nic nevyrovná"
"Utíkej slabochu."


Při pohybu
"Nedopřeji si odpočinku."
"Síla nadevše."
"Noxus povstane."
"Nehodlam tolerovat zbabělost."
"Nedělej žádné chyby."
"Urči cestu."
"Ani krok spátky!"
"Měj se na pozoru."
"Můj cíl je jasný."
"Mám své rozkazy."


Vtip

Dárius otáčí sekerou kolem sebe, ale dostane závrať

"Noxuuu... hou, woah, uf! Jak to dělá?"
"Noxuuu... ohhh... uf. Motá se mi hlava."


Výsměch
"Krij si záda a taky krk."
"Popři sílu Noxu a ochutnáš vlastní krev."


Smích
Dáriův smích.
Dáriův smích.
Dáriův smích.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.