FANDOM


Critical strike chance (šance kritického útoku): Procentuální šance, že základní útok kriticky udeří a udělí větší damage.

Critical strike damage (zranění kritického útoku): Procentuální damage, který se zvýší při kritickém útoku.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.