FANDOM


Cesta do Freljordu je hlášení psané QuinnSquare.png Quinn pro Jarvan IVSquare.png Jarvana IV o její expedici do Freljordu.

Kapitola I: AvarosanEditovat

Cesta do Freljordu 1 - Ashe

Ashe

Bouře války se vznáší nad Freljordem.

Zvěsti o konfliktu na severu se šíří již měsíce, ale Demacie si jich povšimla až nyní. Freljord zůstával po staletí rozdělen na kmeny, ale v případě jejich sjednocení by barbarský pochod mohl ohrozit naše hranice. Je čas aby někdo zhodnotil hrozbu pro Demacii. Princ Jarvan mi poskytl povolení opustit Demacii, abych sehnala informace.

Val a já vyrážíme dnes v noci.

Avarosanský kemp, jižní FrejlordEditovat

V příbězích, které jsem slýchávala, vypadal Freljord vždy jako barbarské, necivilizované místo. Když tě nezabije chlad, tak to udělají lidé (jak říkávají demacijští vojáci).

Nečekala jsem hřejivost, která mě přivítala v Avarosanském kempu. Kdyby nebylo zasněžených hor tyčících se v dálce, tak bych to tady mylně považovala za Demacijské pohraniční město a ne za kmenovou pevnost. Je zjevné že Ashe, Avarosanská vůdkyně, velmi posunula Freljordský lid kupředu od doby, kdy náš poslední vyslanec toto místo před lety navštívil. Toto nejsou roztroušení barbaři válčící se zemí kterou obývají a mezi sebou navzájem. Lidé tady se přizpůsobují strastem Freljordu, pěstují obilí a budují základ civilizace.

Ashe je diplomatická a srdečná. Přináší s sebou auru vůdcovství jenž září jejím mládím. I Valovi se líbí (jak vzácné). Ashe odhadla, že přijdeme nabízet Demacijskou pomoc, ale trvá na tom, že nic takového není potřeba. "My si bojujeme své vlastní bitvy." jak nám řekla.

Její slova mohou být pravdivá, ale já vidím rozpory mezi jejím lidem. Val je poblíž některých z nich napjatý a dokáže vycítit jejich znepokojení. Někteří se šťastně starají o pole, zatímco jiní drží své náčiní jako zbraně. Očekávají válku, ne sklizeň.

Mluvila jsem s několika členy kmene. Většina je přesvědčená, že Ashe je právoplatný vůdce Freljordu. Přísahají, že sjednotí kmeny, ale já v jejich očích vidím pochyby. Šeptají si jedno jméno ve strachu: Sejuani. Sejuani vede kmen známý jako "Winter´s Claw" (Zimní spár). Je jasné, že někteří z Ashiných lidí mají strach z její síly a zuřivosti.

Val a já vyrážíme propátrat Sejuanino teritorium za úsvitu. Rozhodneme o rozsahu hrozby, kterou představuje pro Freljord - a také pro Demacii.

Kapitola II: Winter’s ClawEditovat

Teritorium Winter’s ClawEditovat

Čím hlouběji postupujeme do Sejuaniného území, tím je Freljord chladnější. Snažím se zamaskovat naše stopy, pokud to už neudělal padající sníh, protože vím, že tu rozhodně nejsme vítaní. Blízko hranic jsme narazili na pozůstatky vypálené vesničky patřící k Avarosanu. Stovky kopyt byly rozesety ve všech směrech. Padli snad tihle vesničané ve snaze o zachování loajality vůči Ashe vstříc jisté smrti z rukou Sejuani? Je tato zkáza to, co čeká všechny její oponenty? To, co si ale nedokážu vysvětlit je další Avarosanská vesnice, na kterou jsme narazili o kus dál. Byla opuštěná, bez jediné známky boje nebo odporu, ačkoliv Avarosanské prapory stále visící na budovách kolem, byly úplně roztrhané. Měli tito vesničané dostatek štěstí a času na útěk?

Sejuanin táborEditovat

Val na poslední chvíli spatřil blížící se jednotku Zimního spáru. Bez jeho očí bych už byla mrtvá. Stihla jsem se dostatečně rychle dostat z jejich dohledu a zůstat nepovšimnutá, zatímco procházeli. Následovali jsme je.

Několik dalších jednotek se připojilo k té původní za hlasitého pokřiku a chvástání se svou kořistí: zbraněmi, jídlem a k mému překvapení i rekruty. Uvědomila jsem si, že lidé z druhé Avarosanské vesnice, na kterou jsme narazili, neuprchli, ale naopak se dobrovolně připojili k Zimnímu spáru! Nejsdílnější z Asheiných lidí popisovali Spár jako bandu hladovějících a nemocných nájezdníků, ale za soumraku celý tábor propukl ve velké oslavy a jídla a píti tu bylo opravdu hodně. Samotnou Sejuani se mi podařilo zahlédnout jen na okamžik. Seděla na své obrovské válečné bestii, vyzařovala z ní čirá hrůza, ale i přes to se se zpěvem připojila ke svým bojovníkům. V písních oslavovali její jméno.

Vypadá to, že Sejuani je víc než jen ničitelka. Vyhledává nuance mezi jednotlivými kmeny a využívá je k přesvědčování, aby se k ní přidali.

Cesta do Freljordu 2 - Sejuani

Sejuani

Tohle zcela jistě není to, co jsem očekávala. Val a já se vydáváme na východ, najít další lidi loajální vůči Avarosanu. Pokud Sejuani přesvědčuje stejně dobře jako ničí, Freljord pod její nadvládou by mohl být velká hrozba i pro samotnou Demacii. Je Ashein kmen v nebezpečí?

Kapitola III: Trolí králEditovat

Cesta do Freljordu 3 - Trolí král

Trolí král

Shatterfrostský tábor, východní FreljordEditovat

Cestovali jsme na východ, zanechávaje Sejuanino území daleko za sebou. Po mnoha dnech cesty jsem si nebyla jistá,jestli tu vůbec narazíme na někoho, nebo na něco živého. Freljord je tak nevlídný a nehostinný kraj. Takže není divu, že kmeny mezi sebou bojují kvůli každému kousíčku úrodné země.

Lidé ze Shatterfrostu, malý kmen loajální Ashi, nás přijal mezi sebe. Nabídli nám všechno jídlo, které mohli postrádat, ale stejně ho nebylo mnoho. Vypadali zklamaně, že nám nemohou dát víc, ale kdyby tak udělali, sami by zemřeli hlady. Vyprávěli mi o trolech, kteří plenili jejich tábory a vesnice, kradli zásoby a zabíjeli jejich lovce. Zatímco normálně jsou trolové hloupé bestie, které se shlukují v malých skupinkách, tihle vypadli chytře a organizovaně. Jeden domorodec tvrdí, že nový vůdce, trolí král, shromažďuje své soukmenovce a připravuje se na válku.

Ale je tu ještě jedna větší hrozba, taková, že se o ní lidé ze Shatterfrostu bojí mluvit. Pověsti o legendární čarodějnici zvané "Ice Witch (ledová čarodějka)" děsí tyto lidi. Útočí na pocestné, občas i na malé lovecké skupiny, své obětí pak nechává nabodnuté na špičaté úlomky černého ledu. Pověsti také vypráví, že neexistuje člověk, který by spatřil její tvář a zároveň byl mezi živými.

Východní FreljordEditovat

Opustili jsme Shatterfrost a pustili se do hledání dalších Ashiných spojenců. Nedlouho poté jsme se ocitli v prudké sněhové bouři. Přes sněhové běsnění jsem toho mnoho neviděla. Po nějaké době putování, mi Val sdělil, že v dálce uviděl malou vesnici. Rozhodli jsme se, že půjdeme tímto směrem. Nedlouho poté jsem však ve větru zaslechla zvuky, přepadl mě špatné pocit.

Brzo jsme měli vesnici na dohled a mé nejhorší očekávání se naplili. Malou vesnici plenilo stádo mohutných bestií, „Trolové“ problesklo mi hlavou. Vše co nemohli pobrat tak zničili. Přišli jsme příliš pozdě - všichni vesničané již byli dávno pobiti. Přiblížila jsem se co nejvíc to šlo. Jeden z trolů vykřikoval rozkazy na ostatní a ti se je snažili nemotorně plnit. Tenhle trolí vůdce u sebe nosil jakýsi kyj. Ale nebyl to jen tak obyčejný kyj, vypadal jako by byl vytvořen z ledu a dokonce i přes stupňující se temnotu sílící bouře jsem viděla, jak z něj vyzařuje děsivá síla. Je to snad ten Trolí král, o které jsem už tolik slyšela?

Val sebral prapor z trosek, patřil kmenu, který přísahal věrnost Avarosanu, avšak na pomoc jim nepřišel jediný muž. Východní Freljord již není bezpečný. Ashe už nebude moci povolat posily z těchto vzdálených kmenů, když je bude potřeba.

I přesto Frostguard na severu říká, že je Ashin nejmocnější spojenec. Frostguard se za čásů dávno minulých zapřísahal, že bude chránit tuto zemi a jméno jejich vůdce, Lissandry, je vyslovováno s úctou po celém Freljordu. Trolové, Winter Claw a zlo nazývané "Ice Witch" - dokáží se těmto hrozbám Lissandra a Ashe společně ubránit?

Kapitola IV: FrostguardEditovat

Cesta do Freljordu 4 - Lissandra

Lissandra

Město Frostguard, východní FreljordEditovat

Naší cestu jsem podcenila. Sníh a krajina pokrytá ledovci nás zpomalila, a Val může ztěží v této zimě letět prozkoumat cestu před námi. Ve chvíli, kdy jsme dorazili k bránám města Frostguard nám už nezbývalo mnoho potravy, ale jeden domorodec nás přijal jako přátele Ashe a dal nám dobře najíst.

Toto místo se vůbec nepodobá Avarosanskému kempu nebo Sejuaninně kočovné tlupě. Město vypadá zároveň staře ale i nově. Stavby z černého kamene jsou staré několik věků a šplhají do výšky stěn ledovců. Jak asi byly postaveny?

Lissandra, Frostguardská vůdkyně, je přívětivá a elegantní dáma s postojem a vzhledem královny. Připomíná mi spíše demacijskou šlechtu než Freljordského barbara - to je možná důvod proč jí Val nemá moc v lásce.

Město Frostguard, pozdějiEditovat

Bylo s námi jako Demacijskými vyslanci zacházeno dobře, ale něco je v nepořádku. Lissandra mi moc o jejím spojenectví s Ashe neřekne. Zeptala jsem se jí na hrozbu kterou tvoří trolové, která je podle ní přehnaná. Lissandra tvrdí, že Frostguard je schopný vyhladit troly a zajistit tak východu bezpečí, ale v případě, že je toto pravda, proč neoplatila úder? Když jsem se zmínila o Ledové Královně ona odmítla pověsti co jsem slyšela a řekla, že to jsou jen dětské pohádky.

Frostguard trvá za každých okolností na našem doprovodu a ve městě jsou místa, které nám nejsou dovolena vidět. Co před námi chtějí skrýt?

Jestli jsou zde nějaká tajemství, já je najdu. Já a Val v noci prozkoumáme město. Stráže se nedozví, že jsme opustili naše obydlí.

Město Frostguard, nocEditovat

Něco je tady špatně.

Plížila jsem se městem spolu s Valem kroužícím ve vzduchu. Toto místo je ve tmě ještě divnější. Několik staveb je označeno symbolem otevřeného zírajícího oka. Je to všude, hlídající město a všechny v něm. A já nemám ráda, když mě někdo sleduje.

Hluboko ve městě jsme narazili na skupinu Frostguarďanů. Klečeli okolo velkého kamene ve tvaru oka a mluvili v divném jazyce, uctívali ho. Frostguard něco skrývá - něco, co je pro ně zřejmě důležitější než spojenectví s Avarosem. Co mají v plánu?

Nemůžu se zbavit pocitu, že nás někdo sleduje. Nejsme v bezpečí. Já a Val odcházíme - hned.

Kapitola V: Ice WitchEditovat

Cesta do Freljordu 5 - Ledová čarodějka

Ledová čarodějka

Východní FreljordEditovat

Museli jsme odejít ještě před svítáním. Nemohla jsem riskovat, že Mraziví zjistí, co jsme viděli. Val odlákal pozornost u brány, zatímco jsem ji otevřela a proklouzla ven. Vím, že cesta do bezpečí bude těžká. Do Demacie je to ještě velká dálka a já neznám žádné stezky, které by mě tam mohly dovézt. Každá skála i každý ledovec vypadají úplně stejně, zvlášť teď v noci.

Po pár hodinách na cestě jsem začala cítit, že nás někdo sleduje. Val obhlížel situaci ze shora. I přes hustě padající sníh někdo dokázal sledovat naši stopu. Zvýšila jsem svoje tempo, protože Val mi signalizoval, že náš pronásledovatel se rychle přibližuje. Tma kolem zhoustla, led pod mýma nohama ztvrdl a zdál se ještě chladnější. Přes skály přeběhly stíny jako by sám kámen obživl.

Nebylo úniku.

Ve strachu o náš život jsem sešla z cesty a dala můj zápisník Valorovi - pokud zde zemřu, moje zpráva se za každých okolností musí dostat k princi Jarvanovi. Val odlétal pryč, když jsem koutkem oka zachytila, že můj pronásledoval je tady.

Ze stínů se vynořila silueta: štíhlá figura, která se vznášela nízko nad ledem, jakoby klouzala po vzduchu. Navenek připomínala člověka, ale bylo patrné, že tohle stvoření nemůže být živé. Zůstala mrtvolně stát na místě, zatímco se pod ní převalovaly a na všechny strany odlétávaly úlomky černého ledu. Ten chlad, co jsem cítila v její blízkosti, mi skoro zastavil srdce. V životě jsem ještě necítila takový strach.

Začala se rozhlížet kolem a spočinula pohledem na místo, kde jsem se schovávala. Vypadalo to, že váhá. Viděla mě? Nejsem si jistá. Po pár sekundách, které mi v tu chvíli, připadaly jako věčnost, se otočila a znovu zmizela v temnotě. Ten zvláštní černý led, zmizel spolu s ní. U všech bohů, ušetřila mě?

Val je v pořádku. Celý čas mi kroužil nad hlavou. Hádám, že kdyby na to přišlo, ten tvrdohlavý pták by za mě bojoval i za cenu života, místo toho aby vzal naše hlášení do Demacie (tvrdohlavý pták).

Když píšu tato slova, moje ruce se stále třesou. Ledová Čarodějnice je víc, než jen pohádka na strašení dětí. Už jsem zde viděla dost. Nemůžu se dočkat, až budeme co nejdál na jihu a já budu moci předat své informace.

Je čas vrátit se domů.

Kapitola VI: Konec cestyEditovat

Jižní FreljordEditovat

Konečně míříme domů. Byla to dlouhá výprava a budu šťastná že znovu uvidím Demacii.

Začala jsem připravovat svoje hlášení pro Jarvana o stavu napětí ve Freljordu. Věřím že bude překvapen s výsledky. Ve Freljordu se toho děje mnohem víc než Demacia předpokládala a hrozba války je velmi reálná. Ashe má silnou vizi, ale ne všechny kmeny Freljordu jsou ochotné se spojit pod jejím vedením. Některé ji opustili, aby se spojili se Sejuani, bojovnicí jejíž zuřivost a síla jsou v tomto kraji legendární. Nemohu to potvrdit, ale Lissandra může být další síla ke zvážení. Frostguard jsou záhadní a izolovaní a zřejmě mají vlastní program. Freljord sjednocený pod nadvládou Sejuani nebo Lissandry může být hrozbou pro Demacii – možná celý Valoran.

Co se stane dále může být jiskra co zažehne ohně války. S tím co jsem se naučila, myslím, že mohu bezpečně říct, že budeme pozorovat.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.