FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Související příběhy:

Zatímco její sestra Katarina byla vždy nejoslavovanější členkou domácnosti, rodina Du Couteau má dlouhou historii ve službách Noxu. Často se říkalo, že žádný voják neměl takové štěstí jako Generál Du Couteau, aby byl takto obdařen dcerami. Jeho nejmladší, Cassiopeia, navzdory tomu že ji chyběly zabijácké instinkty její sestry, byla na dvoře stejně uznávaná pro její charakter a eleganci. Jak prohnaná, tak krásná tato svůdkyně nebyla nikdy daleko od ruky jakéhokoliv cizího hodnostáře, její nástrahy vytáhly tajemství i z nejopatrnějšího atašé. S Noxijskou kampaní na uzavření míru s barbary si Cassiopeia vyhlídla vysokého diplomata z jednoho kmene Freljordu. Vnímajíc ho jako jednoduchý cíl, začala ho intrikující svůdkyně okouzlovat. Odmítl se jí svěřit dokud nesloží přísahu mlčenlivosti na jeho meč, zvláštní zbraň s hadem vyrytým do čepele.

Jakmile její schůzka skončila, Cassiopeia povědela otci informace ohledně obranných jednotek barbarů. Jakmile vyzradilo tuto informaci začala se rychle měnit. Křičela v agonii, když její hedvábná kůže ztvrdla v šupiny, její lesklé vlasy ztuhly v kůži a její manikurované nehty se zostřili v pařáty. Omámená spadla na zem pod nohy zděšených sluhů a trhala je na kusy. Když bylo po všem, ta krví zahalená postava už nebyla okouzlujícím klenotem Noxijského dvora, ale nestvůrou chycenou někde mezi ženou a hadem. Neschopna sloužit v jejím tradiční službě, Cassiopeia odešla do Ligy, pokračovat ve službách Noxu na Polích spravedlnosti.

"I když mohla vypadat jako nevinná květinka, uvnitř byla hadem.“"


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.