FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

BraumSquare.png

Braum
- srdce Freljordu
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Support, Tank Datum vydání: 12.05.2014
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 576 – 2055 Mana 311 – 1076
Regen. zdraví 8.2 – 25.2 Regen. many 6.0 – 19.6
Síla útoku / AD 55 – 110 Brnění / Armor 26.7 – 94.7
Rychlost útoku / AS 0.644 (+ 59.5%) Odolnost vůči magii / MR 32.1 – 53.4
Dosah / Range 125 (na blízko) Rychlost pohybu / MS 335

Schopnosti Editovat

[P] Concussive Blows (Omračující údery)
Concussive Blows

Braumovi základní útoky a Winter’s Bite.png Winter’s Bite aplikují jedno nabití Concussive Blows. Jakmile je aplikován první, jakýkoliv základní útok Brauma nebo spojeneckého šampióna nabije další Concussive Blow. Jakmile dosáhne 4 nabití, cíl je Stun icon omráčen po 1.25 / 1.5 / 1.75 sekundy a je zraněn za 40 / 48 / 56 / 64 / 72 / 80 / 88 / 96 / 104 / 112 / 120 / 128 / 136 / 144 / 152 / 160 / 168 / 176 (32 + 8 x level) magického poškození. Zasažený nepřítel pak nemůže být znovu označen Concussive Blows po dalších 8 / 7 / 6 sekund, během této doby mu Braumovi základní útoky a Winter’s Bite.png Winter’s Bite způsobují 8 / 9.6 / 11.2 / 12.8 / 14.4 / 16 / 17.6 / 19.2 / 20.8 / 22.4 / 24 / 25.6 / 27.2 / 28.8 / 30.4 / 32 / 33.6 / 35.2 (6.4 + 1.6 x level) bonus magického poškození.

[Q] Winter's Bite (Dotek zimy)
DOSAH: 1000
CENA: 45 / 50 / 55 / 60 / 65 mana
COOLDOWN: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 s
Winter’s Bite

Active: Braum vrhne led ze svého štítu, který cestuje kupředu v linii, udělí prvnímu cíli magické poškození a Slow icon zpomalení 70%, které se během 2 sekund snižuje.

Aplikuje jedno nabití Concussive Blows.

  • Magické poškození: 70 / 115 / 160 / 205 / 250 (+2.5% max. zdraví Brauma)
[W] Stand Behind Me (Stůjte za mnou)
DOSAH: 650
CENA: 50 / 55 / 60 / 65 / 70 mana
COOLDOWN: 14 / 13 / 12 / 11 / 10 s
Stand Behind Me

Active: Braum skočí pomoci nejbližšímu spojenci, doskočí do oblasti mezi svůj cíl a nejbližšího nepřátelského šampióna. Při dopadu získá Braum a cílový spojenec bonus brnění a odolnosti vůči magii po dobu 3 sekund.

  • Bonusové brnění: 15 / 17.5 / 20 / 22.5 / 25 (+10 / 11.5 / 13 / 14.5 / 16% bonus brnění)
  • Bonus odolnosti vůči magii: 15 / 17.5 / 20 / 22.5 / 25 (+10 / 11.5 / 13 / 14.5 / 16% bonus odolnosti vůči magii)
[E] Unbreakable (Nezlomný)
CENA: 30 / 35 / 40 / 45 / 50 Mana
COOLDOWN: 18 / 16 / 14 / 12 / 10 s
Unbreakable

Active: Braum pozvedne svůj štít a vytvoří bariéru v cílové oblasti, ta redukuje zranění ze všech příchozích nepřátelských zdrojů (kromě věží na lince a true damage). Redukce zranění je 100% pro první zranění, které projde přes bariéru (kromě malých minionů a malých monster). Redukce je aplikována na zdroj zranění, takže ji využijí všichni spojenci za bariérou.

Když je bariéra vytvořena, tak může Braum vykrýt příchozí projektily a získá 10% bonus rychlosti pohybu a může procházet přes jednotky.

  • Trvání: 3 / 3.25 / 3.5 / 3.75 / 4 s
  • Snížení pošození: 30 / 32.5 / 35 / 37.5 / 40 %
[R] Glacial Fissure (Ledovcová trhlina)
DOSAH: 1250
CENA: 100 mana
COOLDOWN: 140 / 120 / 100 s
Glacial Fissure

Active: Braum udeří štítem do země, udělí magické poškození všem nepřátelům v liniové oblasti. První zasažený šampión je Airborne icon vyhozen po krátkou dobu, další jen na 0,25 sekundy.

Po další 4 sekundy setrvává ledové pole v oblasti, to Slow icon zpomaluje nepřátele, jenž do něj vstoupí, na 0.25 sekundy.

  • Magické poškození: 150 / 250 / 350 (+60% AP)
  • Doba vyhození: 1 / 1.25 / 1.5 s
  • Zpomalení: 40 / 50 / 60 %


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.