FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh Editovat

Na jednom velmi vzdáleném místě Lokfar žil mořský nájezdník znám pod jménem Kegan Rodhe. Stejně jako i jeho lid se Kegan plavil po mořích se svými druhy a okrádal o poklady všechny, kteří neunikli jeho pozornosti. Pro některé byl monstrem, pro ty další jen člověkem. Jednou v noci, když se plavili arktickými vodami objevila se divná světla, která tančila na zmrzlých pustinách. Bylo na nich něco hypnotizujícího; bylo to jakoby je to táhlo k sobě stejně jako můry k plamenům. Pronásledovali ta světla přes zmrzlé planiny až k jeskyni pokryté runami. Význam těch run byl již dávno zapomenut a tak je Kegan vedl dovnitř. A tam uvnitř perfektní klece z ledu tančil sloup plamene. Nebylo možné, aby taková věc hořela, a už vůbec ne na tomhle místě. Nicméně pohyb tohoto plamenu byl stejně účinný jako vábení sirén, uchvacující a svádějící. A zatímco ostatní zůstali stát vzadu, Kegan si nedokázal pomoci a přiblížil se s rukou nataženou ...

To byla poslední věc, kterou si Kegan Rodhe pamatuje, od této chvíle jeho tělo patří Brandovi. Je to stvoření z dávných časů, možná oběť Runových Válek. Ve starodávných svitcích ji znají jako Hořící pomstu (Burning Vengeance). Toto stvoření je plné čiré nenávisti ke všemu živému a existuje jen proto, aby zničilo svět lidí a Yordlů. Nikdo si není jistý tím, jak se Brand dostal do Valoranu, ale okamžitě začal lovit. Nakonec jej přemohly Demacijské síly a dali mu na výběr: bojovat v lize nebo zemřít. Přirozeně si zvolil užití své ničivé moci v lize, aspoň proteď ...

“Toto místo bude hořet, ale né díky popelu vznášejícímu se ve větru, ale díky pomstě v mých rukou!"
BrandSquare.png Brand


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.