FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

AzirSquare.png

Azir
- písečný císař
Cena: 6300 IP / 975 RP
Role: Mage, Marksman Datum vydání: 16.09.2014
Attackpower.png
Defensepower.png
Abilitypower.png
Difficulty.png
Staty (1. level - 18. level)
Zdraví / Health 524 – 1884 Mana 351 – 1065
Regen. zdraví 6.9 – 16.3 Regen. many 6.0 – 19.6
Síla útoku / AD 52 – 100 Brnění / Armor 19.0 – 70.0
Rychlost útoku / AS 0.625 (+ 25.5%) Odolnost vůči magii / MR 30
Dosah / Range 525 (na dálku) Rychlost pohybu / MS 335

Schopnosti Editovat

[P] Shurima's Legacy (Odkaz Shurimy)
STATICKÝ COOLDOWN: 180 s (po zmizení Sun Disc.png Sun Disc)
Shurima's Legacy

Disc of the Sun: Azir položí značku nad ruiny zničené věže (nepřátelské nebo spojenecké). Pak v dosahu 400 jednotek od ruin může Azir kliknout na značku a vyvolat Sun Disc.png Sun Disc věž, která má stejné funkce jako normální věž, ale předává všechno vydělané zlato Azirovi. Zdraví Sun Discu se snižuje po 1 minutě a ztratí všechno brnění, pokud Azir umře nebo odejde příliš daleko. Tuto věž nemůže Azir vyvolat v nepřátelské bázi.

Sun Disc.png Sun Disc (Sluneční kotouč)
Detail
SÍLA ÚTOKU Proměnný dle zničené věže Disc of the Sun
RYCH. ÚTOKU 0.83 (neměnný)
DOSAH 775
ZDRAVÍ Proměnné dle zničené věže
REGEN. ZDRAVÍ N/D
BRNĚNÍ
Proměnný dle zničené věže
OD. VŮČI MAGII
Proměnný dle zničené věže
RYCH. POHYBU Statický
ZLAŤ / ZKUŠ 100 / 0
Sun Disc je funkční kopie věže.
 • Sun Disc získává stejné pasivní efekty jako věž, kterou nahradí, to zahrnuje Reinforced Armor, Penetrating Bullets, Warden's Eye a pasivku Fortification.
 • Zabití a asisty pomocí Sun Disc jsou připsány Azirovi.
 • Základní útoky neaplikují efekty schopností ani on-hit efekty.
 • Základnímu útoku se nelze CounterStrike.png vyhnout ani jej Riposte.png odrazit, ale může být AegisProtection.png blokován.
 • Útoky na Sun Disc jsou klasifikovány jako útoky na budovu.
 • Nemůže využít bonusy z Enchantment - Captain.png Enchantment - Captain nebo Banner of Command.png Banner of Command.
 • Zdraví, základní poškození, brnění a odolnost proti magii Sun Discu jsou rovné cíli v době, který by měl v době, kdy byla započata stavba věže - jednoduše Sun Disc staty se mění s časem.


[Q] Conquering Sands (Dobyvačné písky)
DOSAH: 875
CENA: 70 mana
COOLDOWN: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 s
Conquering Sands

Aktivace: Azir přikáže všem Sand Soldier.png Sand Soldierům k přískoku do cílové oblasti, tím udělí magické poškození a 25% Slow icon zpomalení po 1 sekundu všem nepřátelům, přes které projdou. Nepřátelé můžou být poškozeni více vojáky, ale každý další uděluje jen 25% poškození. Zpomalení se sčítají.

 • Magické poškození: 65 / 85 / 105 / 125 / 145 (+ 50% AP)
 • Dodatečné poškození: 16.25 / 21.25 / 26.25 / 31.25 / 36.25 (+ 12.5% AP)
[W] Arise! (Povstaň!)
DOSAH: 450
CENA: 40 mana + 1 Písečný voják
COOLDOWN: 1.5 s
Arise!

Pasivní: Azir získává bonus k rychlosti útoku. Aktivace: Azir povolá nezacílitelného Sand Soldier.png Sand Soldiera (vojáka) po 9 sekund. Když Azir zaútočí na nepřítele v dosahu vojáka, zaútočí voják místo Azíra. Udělí 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 (45 + 5 / 10 na každém levelu) (+ 60% AP) magické poškození všem nepřátelům v linii. Pokud více vojáků zasáhne jeden cíl, každý následující voják uděluje o 25% menší poškození. Vojáci nemůžou útočit na budovy.

 • Bonus k rychlosti útoku: +20 / 30 / 40 / 50 / 60 %

Azir si může uchovat až 2 Sand Soldier.png Sand Soldiery v jednu dobu. Není žádný maximální limit počtu povolaných vojáků na poli. Voják zmizí dvakrát rychleji pokud je v dosahu nepřátelské věže a zmizí ihned, pokud Azir odejde příliš daleko.

 • Doba nabití: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 s

Pokud Azir povolá Sand Soldier.png Sand Soldiera přímo na nepřátelskou věž, voják se obětuje a udělí 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 / 190 / 200 / 210 / 220 / 230 (50 + 10 × Azirův level) (+ 40% AP) magického poškození do věže.

Sand Soldier.png Sand Soldier (Písečný voják)
Detail
Magické pošk. Dle Arise! Sand Soldiers
RYCH. ÚTOKU 100% Azirovi rychlosti útoku
DOSAH 375
ZDRAVÍ {{{health}}}
REGEN. ZDRAVÍ {{{hpregen}}}
BRNĚNÍ
{{{armor}}}
OD. VŮČI MAGII
{{{mr}}}
RYCH. POHYBU Statický
ZLAŤ / ZKUŠ N/D / N/D
Sand Soldier je mazlíček (pet), který bude útočit místo Azirova auto-útoku, pokud je v dosahu nepřítele.
 • Základní útok zasáhne všechny nepřátele ve stejné linii jako primární cíl skrze jejich plný dosah.
 • Základní útoky aplikují efekty schopností, které se počítají jako AoE.
 • Základní útoky neaplikují on-hit efekty.
 • Základnímu útoku se nelze CounterStrike.png vyhnout, Riposte.png odrazit je ani AegisProtection.png vyblokovat.
 • Jelikož je Sand Soldier nezacílitelný, nelze jej blindnout.
 • Nemůže využít bonusy z Enchantment - Captain.png Enchantment - Captain nebo Banner of Command.png Banner of Command.


[E] Shifting Sands (Proměnlivé písky)
CENA: 60 mana
COOLDOWN: 19 / 18 / 17 / 16 / 15 s
Shifting Sands

Aktivace: Azir přiskočí k jednomu vybranému Sand Soldier.png Sand Soldierovi, udělí magické poškození . Pokud Azir zasáhne nepřátelského šampióna, zastaví se u něj a získá štít po 4 sekundy.

 • Magické poškození: 60 / 90 / 120 / 150 / 180 (+ 40% AP)
[R] Emperor's Divide (Císařský kordon)
DOSAH: 250
CENA: 100 mana
COOLDOWN: 140 / 120 / 100 s
Emperor's Divide

Aktivace: Azir povolá falangu vojáků se štíty, kteří postupují vpřed, Airborne icon odhazují vzad a magicky poškozují nepřátele.

 • Magické poškození: 150 / 225 / 300 (+ 60% AP)

Když vojáci dokončí postup, zůstanou stát jako zeď, blokují nepřátelským šampiónům pohyb a skoky. Spojenci můžou chodit skrze zeď a navíc získají 20% bonus rychlosti pohybu při průchodu. Těmto vojákům nemůže být dán příkaz k pohybu nebo útoku.

 • Trvání zdi: 5 / 6 / 7
 • Šířka: 4 / 5 / 6 vojáků


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.