League of Legends CZ/SK Wiki
Advertisement
Šampión Příběh Taktika Galerie

Příběh[]

Související příběhy:

Anivie je bytost té nejchladnější zimy, mystické ztělesnění ledové magie a starobylý ochránce Freljordu. Sama ovládá všechnu energii a běsy této země, volání sněhu a krutého větru k obraně jejího domova před těmi, kteří by mu ublížili. Jako laskavý avšak tajemný tvor, je Anivie navěky vázána k bdění nad Freljordem skrz život, smrt a znovuzrození.

Anivie je součástí Freljordu stejně jako nikdy nekončící mráz. Dlouho před tím než smrtelníci vstoupili nohama do mrazivé tundry, prožila nespočet životů a mnoho smrtí. Začátky a konce jejího věčného cyklu vždy ohlašovaly velké změny, od uklidnění zuřící bouře po příchod a ústup dob ledových. Říká se že když Anivie “the Cryophoenix” zemře, jedna éra končí a když se znovu zrodí, nová éra začíná.

Ačkoli minulé životy Anivie se jí vytratily z paměti, zná svůj úděl: musí chránit Freljord za každou cenu.

Když proběhlo její poslední znovuzrození, stala se Anivie svědkem vzestupu mocného, sjednoceného klanu lidí na Freljordu. Bránila svou zem i je samotné s hrdostí jak to jen šlo, avšak takovéto společenství nemohlo trvat věčně. Velký kmen se rozpadl na tři frakce a po tomto otřesu Anivie sledovala jak se Freljordští lidé zaplétají do vzájemných bojů. Jak se snažila uklidnit tento zmatek trhající její domov na kusy, Anivie začala tušit ještě větší hrozbu: starověké zlo rostoucí hluboko uvnitř země. K jejímu zděšení, ucítila že ryzí energie ledu samotného se zkazila a potemněla. Jako krev ve vodě, se temnota plížila do Freljordu. S jejím osudem tak spjatým s touto zemí, Anivia věděla že pokud takovéto zlo zakoření v jejím domově, stejná temnota by mohla nají svou cestu do jejího srdce. Nadále již nemohla zůstat pouhým strážcem - “the Cryophoenix” musel začít jednat!

Anivie brzo našla spojence v Ashe “the Frost Archer”. Ashe až přílš věřila ve sjednocení jako řešení Freljordského rozbroje a Anivie nabídla kmenovému vůdci svojí pomoc. Nyní, s válkou na obzoru, se Anivie připravuje na boj za mír, avšak zná neodvratnou pravdu jejího osudu. Jednoho dne zlo povstane z ledu a ona ho bude muset zničit - bez ohledu na cenu.

"Jsem zuřivost bouře, kousnutí větru a chlad ledu. Já jsem Freljord."
―Anivia

Ve většině příbězích je fénix ohnivé stvoření, jež povstává z vlastního popela. Co ale mnozí nevědí je, že fénixové jsou elementální bytosti tvořené jakousi podstatou jejich rodného světa. Tak přišla na svět Anivia- bytost nejmrazivější zimy, stvoření z čistého elementálního ledu.

V jejím rodné zemi byla Anivia ochráncem zmrzlých pustin a všech, jež měli kuráž tam přežívat. Bylo s ní zacházeno jako s bytostí oplývající nekonečnou moudrostí, bytostí, jež nemohla zemřít a jež už několikrát viděla zrození světa. Proto se k ní chodili často radit. Jakýmsi způsobem Anivia vycítila, že přijde den, kdy bude vytrhnuta ze svého domova a vržena napříč všemi světy, a když ten den opravdu přišel, přijala ho s pokorou.

Vidouc nerovnováhu a nespravedlnost v Runeterře, světě, který neměl dostatek elementálních ochránců, se Anivia rozhodla zůstat a připojila se k Lize Legend. Jako svůj domov si tento kryofénix vybral nejvyšší vrcholek severních hor Železných hrotů sousedících s ledovými pláněmi Freljordu. Otevřeně zde vyhranila své teritorium a nyní je pod její ochranou.

Překvapivě se spřátelila s Yettim, jež se v tomto regionu také nachází, a jejich přátelství se zdá být silnějším každý vycházející Měsíc. Má silné pouto k dvěma ligovým šampiónům: Nunuovi (a Willumpovi) a nomádské princezně Ashe. Anivia také podnikla krok, který Liga nečekala- požádala vyvolávače z Institutu války, aby nalezli způsoby, jakými lze přivést její další elementální společníky.

Jako šampión je Anivia uznávána s úctou, ale není příliš oblíbená kvůli svému nepřístupnému vzezření.

"Někteří tvrdí, že svět skončí v plamenech, jiní, že v ledu. Anivia nevyhnutelně očekává to druhé."

Citáty[]

Při výběru
"Na svých perutích."
Při útoku
"Najdi klid."
"Život uplyne tak rychle."
"Přináším bouři."
"Všechno přestojím."
"Blíží se hluboká temnota."
"Freljord se probouzí."
"S ledovou bouří si nezahrávej."
"Nenechám svůj domov nikomu napospas."
"Jsem sníh, vítr i led."
"Kruh se uzavírá."
Při pohybu
"Význam v každé vločce."
"Něco prastarého se probouzí."
"Nejsem první ani poslední."
"Jakou měnu tenhle vítr přinese?"
"Zastav se a přemýšlej."
"Sním o dobách dávno minulých."
"Myšlenky musí přesahovat pouhý jeden život."
"Všichni jsme propojeni."
"Zrodím se znovu."
"Věčně ostražitá."
"Zimní větře, uč mě."
"Za Freljord bych položila život tisíckrát."
"Leťme."
"Tuhle temnou sílu už znám."
Výsměch
"Takové mládí, taková naivita!"
"Ubohá stvoření, tak spoutaná jediným životem!"
Vtip
"Naklást vejce není tak snadné jak by se mohlo zdát."
"Slepice nebo vejce? Ne, to já byla první."
Smích
Aniviin smích.
Aniviin smích.
Aniviin smích.
Aniviin smích.

Při útoku
"O jejich konci bylo rozhodnuto už dávno."
"Sou stejně zbezvýznamní, jako jednotlivé vločky."
"Tolik promrhaných příležitostí."
"Uhasíme oheň chaosu."
"Zmrazíme zášť v jejich krvi."
"Věčná zima."
"Mráz... navěky."
"Svět je sám sobě hrozbou."
"Ledové srdce nekrvácí."
"Zákeřné zkažené příšery."
"Až do hořkého konce."
Při pohybu
"Slyším šepot pod ledem."
"Nekonečný mráz, nekonečný klid."
"Svět v dokonalé strnulosti."
"Koloběh končí."
"Život je pošpiněný. V ledu je čistota."
"Skrze mě hovoří hlas z hlubin."
"Viděla sem celé věky naplněné utrpením."
"Tlukoucí srdce ukrývá násilí."
"Má obloha potemněla."
"Dočkám se klidu."
Výsměch
"Jen přijďte smrtelníci, přiveďte své armády do mé říše. Všichni zemřete v nekonečné zimě."
"Vítr bude skučet, kamen bude pukat a celý Svět zmrzne pod mými křídly!"
Vysmívání se nepřátelské  Ashi
"Tvůj sen se zhroutil."
"Osud Freljordu je zpečetěn!"
Vysmívání se nepřátelské  Sejuani
"Tvá síla tě nezachrání."
"I ty podlehneš!"
Vysmívání se nepřátelské  Lissandře
"Neušetřím tě, Lissandro!"
"S tvými intrikami je konec, Lissandro."
Vtip
"S tohle temnou mocí, můžu konečně,konečně... ah, ne... pořád to není snadné."
"Hleď na nejtemnější ze všech sil: kladení vejce... ah... uh."
Smích
Aniviin smích.
Aniviin smích.
Aniviin smích.
Aniviin smích.