FANDOM


Šampión Příběh Taktika Galerie

PříběhEditovat


Aatrox je legendární bojovník, jeden z pouhých pěti žijících příslušníků prastaré rasy známé jako darkinové. Svým obrovským mečem, jímž vládne s klidem a grácií, se prosekává nepřáteli takřka hypnotizujícím způsobem. Jakmile nepřátelé padnou, Aatroxův jedinečný meč se nasytí jejich krví, dodá mu novou sílu a podnítí ho k dalšímu bestiálně elegantnímu masakru.

Nejstarší příběh o Aatroxovi je tak starý jako sama historie. Vypráví o válce mezi dvěma mocnými skupinami známými už jen jako Protektorát a Vládci magie. Vládci magie postupně dosáhli několika drtivých vítězství a naprosté vyhlazení svého zapřísáhlého nepřítele měli na dosah. V den poslední bitvy bylo vojsko Protektorátu v početní nevýhodě, vojáci padali vyčerpáním a chyběla jim řádná výzbroj. Připravovali se tedy na nevyhnutelnou porážku.

Ale když už se zdálo, že všechna naděje pohasla, objevil se v řadách Protektorátu Aatrox. Pouhých pár slov mu stačilo, aby podnítil vojáky k boji do poslední kapky krve. A pak se do bitvy vrhl i on sám. Jeho přítomnost povzbuzovala zoufalé válečníky k hrdinským činům. Nejprve jen užasle sledovali, jak se tento neznámý hrdina prosekává řadami jejich nepřátel. Jeho tělo i meč se pohybovaly v dokonalém souladu, jako by tvořily jednu bytost. Brzy se vojáků zmocnila mocná touha po boji. Následovali Aatroxe do bojové vřavy. Každý z nich se rval se zuřivostí a silou deseti mužů, až nakonec dosáhli tolik nepravděpodobného vítězství.

Aatrox po bitvě zmizel, nově nalezená zuřivost protektorátní armády však zůstala. Jejich překvapivý triumf následovalo mnoho dalších, až se nakonec mohli vrátit domů jako vítězové. Jejich krajané je vítali jako hrdiny, ale ačkoliv zachránili celou svou civilizaci před zničením, v mysli každého z vojáků zůstala temnota. Něco uvnitř nich se změnilo. Jejich vzpomínky na bitvu postupně vybledly a nahradilo je chmurné pochopení: to, co zpočátku považovali za hrdinské činy, byly ve skutečnosti brutální ukrutnosti, jež spáchali vlastníma rukama.

Podobné příběhy najdeme mezi mýty mnoha kultur. Pokud jim lze věřit, změnila Aatroxova přítomnost vývoj mnoha klíčových válek v historii. Ačkoliv ho tyto příběhy zmiňují jako zachránce v temných časech, skutečným Aatroxovým odkazem možná je spíše svět plný konfliktů a sporů.

„Někdo bojuje pro čest, jiný bojuje pro slávu. Důležité je však jen to, že bojujete.“
Aatrox

CitátyEditovat

Při výběru
"Tahle bitva, bude mým mistrovským dílem."
Při útoku
"Odvahy bych se v nich nedořezal."
"Každé zabití je krokem k vítěztví."
"Ústup nepřipadá k úvahu."
"Bojujte nebo buďte zapomenuti."
"Čest je nezachrání."
"Udolat a pokořit."
"Budou z nás mít strach."
"Teď sme na řadě my!"
"Zasejeme semínka sváru."
"Vzepři se temnotě."


Při pohybu
"Násilí je elegantní."
"Bolest pomine, pocit z vítězství přetrvá!"
"Mír je největší lež ze všech."
"Válka odhaluje naše pravé já."
"Překonej křehkost svého těla."
"Přivítají vás jako hrdiny."
"Pravý válečníci se rodí z krve!"
"Jsem věčný, stejně jako válka."
"Ze strachu se rodí hněv!"
"Já vím,co se skrývá v srdcích lidí."
"Zaváhání znamená smrt."
Vtip
"Nikdo mě nechápe, vysmívali se mím výtvorům."
"Tohle není obyčejný masakr, tohle je mistrovské dílo!"
Výsměch
"Bojuj jako hrdina, nebo zemři jako zbabelec."
"Bojuj a staň se legendárním hrdinou, nebo zemři jako zbabělec."
"Bojuj a vstup do historie, nebo zemři a buď zapomenut."
"Zemři se strachem v srdci nebo zvítěz s krví na rukou."
"I ti co nic nemají, mohou dát svůj život."
Smích
Aatroxův smích.
Aatroxův smích.
Při použití Massacre.png Massacre
"Poznej Pravdu!"
"Pohleďte!"
Při setkáni s TryndamereSquare.png Tryndamerem
"Tryndamere, můj nejlepší výtvor."
Specialní
"Tento vztek bude utvářet svět."


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.